23.9.2023 | Svátek má Berta


KLIMA: Kjótský protokol a Kanada

19.12.2011

Kanada se rozhodla odstoupit od Kjótského protokolu. Nepodařilo se jí snížit emise oxidu uhličitého o 6% ve srovnání s rokem 1990. Množství Kanadou vypouštěných emisí naopak stouplo.

Kjótský protokol měl dosáhnout snížení emisí u 35 zemí do roku 2012 o 5,2% ve srovnání s rokem 1990. Spojené státy ho nepodepsaly. Nevztahoval se na Čínu a Indii. Rusko jej ratifikovalo v roce 2004 (zlolajné jazyky tvrdí, že EU za to podpořila jeho vstup do Světové obchodní organizace WHO).

Kanada se nyní rozhodla od Kjótského protokolu odstoupit. Důvodem má být, že smlouva nefunguje. Tak úplně pravda to není, smlouva funguje a docela úspěšně přesouvá peníze. Některé údaje jsou na Wikipedii. Jenom ten prokletý oxid uhličitý stále přibývá.

Kanadští politici se zachovali správně, už proto, že Kanadě za nedodržování Kjótského protokolu hrozila pokuta. Tady šlo pro Kanadu o miliardy dolarů. Pro každého politika by vždy měl být rozhodující především prospěch jeho voličů.

Australský vědec Tim Flannery tvrdí, že aby došlo ke stabilizaci klimatu, musí se cíle Kjótského protokolu více než zdvanáctinásobit. Do roku 2050 by se emise musely snížit o 70%. Zároveň předpokládá, že by z Kjótského protokolu mohla vyrůst komise pro kontrolu klimatu. Požaduje zásahy všude tam, kde se nebudou respektovat dohody o obchodování s uhlíkem. Píše: "Jelikož půda je důležitým úložištěm uhlíku, bude se komise zabývat i zemědělstvím, a tedy využitím souše po celém světě. V zemědělství, lesním hospodářství a vůbec jakémkoli využívání půdy můžeme očekávat dalekosáhlá omezení".

Komise má zasahovat také v případech, kdy oteplování přinese některým státům prosperitu. Kanadě podle Flanneryho oteplení přinese obrovské úrody a mírné zimy.

"Jestliže se komise osvědčí, její kompetence a vliv se budou s prohlubující klimatickou krizí rozšiřovat a nakonec, pokud to bude nutné, by mohla zasahovat i do záležitostí suverénních států.

Státy, které ji budou podporovat, se budou dožadovat různých opatření včetně nezbytných sankcí. Pro účinnost těchto trestných opatření nezbude, než aby mezinárodní soudní dvůr mohl nařídit použití mezinárodních ozbrojených sil, pokud to nepůjde jinak. Jejich přilby možná sice nebudou modré, ale zelené, nicméně mírové jednotky OSN jsou dobrý model, podle kterého by ozbrojené jednotky komise mohly vzniknout".

Tim Flannery byl v dubnu 2005 oceněn jako humanista roku a 24. ledna 2007 byl jmenován Australanem roku.

Třetím důvodem, proč Kanada odstupuje od Kjótského protokolu tedy může být prosté vyhodnocení výhod, které jí případné oteplení přinese.

Materiály:

Kanada odstoupí od Kjótského protokolu, smlouva prý nefunguje

Tim Flannery: Měníme podnebí, Dokořán, Praha 2007

Související články:

Jak potopit ostrovy

Kam se ztratil oxid uhličitý?

Převzato se souhlasem autora z jeho blogu na Drabek.bigbloger.lidovky.cz