22.10.2020 | Svátek má Sabina


KLIMA: Kdy se dočkáme korektní diskuse v TV?

10.5.2012

Asi jediná TV diskuse o klimatu od Climategate, kam byl pozván nějaký skeptik, byly "Kontexty" 2010. K fair play to ale mělo daleko.

V článku Kdo se bojí diskuse o globálním oteplování jsem se před pár měsíci smál, že se alarmisté bojí diskuse jako čert kříže. Protože vědí, že by v ní shořeli jako papír. Ještě bych měl dodat, že když už se výjimečně odváží jít do diskuse s klimaskeptikem, troufnou si jen, když jsou v mnohonásobné přesile.

TV pořad "Kontexty" byl ukázkový příklad.

Dva klimaskeptici (profesor Kutílek a ekonom Zajíček) proti šesti alarmistům: zástupce IPCC pan Metelka, pan Kotecký z Hnutí Duha, sociální ekolog Rynda, eko-aktivistka Husová.

Moderátorská dvojice soustavně vypadávala z role nestranných rozhodčích. Místo toho vstupovala do diskuse na straně alarmistů a soustavně okřikovala profesora Kutílka. Jako psi, kteří vrčí na nezvaného vetřelce. Připomnělo mi to objektivitu moderátorů komunistických televizních novin.

Video: Klimatické změny aneb mýty a realita globálního oteplování

Vybírám pár ukázek.

První příklad

17:50 Pan Metelka o důsledcích oteplování: "Dneska už mají problémy některé druhy ptáků, v tom smyslu, že se vylíhnou o tolik jinak, než jak se rodí housenky, kterými se živí. Že ti ptáci tím strádají. Narušuje to celý ten systém".

Kutílek tomu oponoval:. "Tento posun buďto do teplejších nebo chladnějších oblastí ten nastával v historii vždycky, já bych s tím nikoho nestrašil. To je nesmyslné." 19:58 Moderátorka hájí alarmistu: "Pan Metelka, nestraší, jen odpovídá na otázku"…

20:26 Kutílek: "Předpokládat, že příroda je konstantní, daný jev, to je nesmysl." Moderátorka: "To tady nikdo netvrdil."

Ovšem že tvrdil, paní moderátorko. Pan Metelka prezentoval přirozené změny klimatu, které tu byly odjakživa, jako "narušení systému", tedy jako by to snad bylo něco nenormálního. Ve skutečnosti naopak "systém" je na neustálých změnách klimatu založen a potřebuje je - bez toho by nebyla ani evoluce.

Druhý příklad

29:05 Husová: "Musíme s uvědomit, že ta názorová vřava tady v České republice je poněkud bizardní, když to srovnáme s debatou v zahraničí…. Prostě tady je to poměrně vyhrocené, vypadá to jako by ten klimaskeptický tábor byl stejně velký jako ten tábor těch, kteří věří, že se otepluje… V Kodani skeptiků možná pár bylo, ale vůbec jsme si jich tam nemohli všimnout."

Kutílek: "Na západ od nás, není pravda, že tam skeptici nejsou. Vezměte si Oregonskou výzvu, kterou podepsalo přes třicet tisíc vědců a vysokoškolských absolventů."

31:00 Moderátor: "Pane Kutílku, nezlobte se. Ale tady nikdo neřekl, že na Západ od našich hranic skeptici co se týče globálních změn nejsou, ale že jsou v menšině."

Ne. Husová tvrdila, že u nás je situace jiná než v zahraničí a že v cizině ta klimaskeptická opozice je slabší než u nás. Tak tomu není. Je tomu spíše naopak, v Austrálii či USA jsou klimaskeptici daleko silnější a lépe organizovaní než v ČR, kde klimaskeptici nemají ani žádnou nadaci.

Třetí příklad

32:35 Pan profesor Kutílek začal mluvit o aféře Climategate, jak si vědci vybírali data, která se jim hodí, ale byl přerušen moderátorem: "Pane Kutílku, nezlobte se, říkal jste dvě věty, jsou tu další hosté."

Pan Metelka zapíral: "S tím výběrem dat to není pravda." (33.58). Tady moderátor Metelku neokřikl, že by mu řekl, moment pane Metelko, to nemluvíte pravdu. S tím výběrem dat to totiž pravda je. Aféra Climategate ukázala, že vědci vygumovali z grafů ve zprávě IPCC údaje letokruhů po roce 1960, aby si veřejnost nevšimla, že ukazují něco jiného než teploměry. To byl ten tzv. Majkův trik – účelové vybírání dat.

Metelka dokonce zapíral, že by aféra s e-maily CRU se týkala paleo rekonstrukcí: "CRU na Universitě ve Východní Anglii v podstatě se zabývá nikoli rekonstrukcemi teplot z těch paleoklimatologických pozorování, ale z přímých měření pomocí teploměrů za posledních zhruba 150 či 160 let. Tam v podstatě ke zpochybnění těchto věcí směřovalo to ukradení e-mailů tenkrát." Není to pravda, pane Metelko. Aféra Climategate směřovala ke zpochybnění hokejkového grafu (který pan Metelka léta tak obhajoval). Aféra nebyla primárně o teploměrech. Ač to pan Metelka zapřel, tak CRU se zabývá i paleo rekonstrukcemi teplot podle letokruhů (například projekt ADVANCE 10K" v 90.letech).

Proti tomuto falšování příběhu Climategate jsem se ohrazoval už v článku: Utajování v klimatologii pokračuje

Pro Metelkovu informaci: Například v následující studii Phil Jones (ředitel CRU) s Bradleym (spoluautor hokejkového Mannova grafu) píší o paleo rekonstrukcích teplot.

Jones, R.Bradley. Little Ice Age summer temperature variations: Their nature and relevance to recent global warming trends (The Holocene 1993)

Nejslavnější věty z emailů, které hacker uloupil v CRU v aféře Climategate nebyly o teploměrech. Jones (ředitel CRU) v nich píše o grafech letokruhů: "Právě jsem použil Majkův trik z Nature... abych zakryl pokles teplot." Tehdy Jones ustřihl politicky nepohodlný kus letokruhového grafu Keitha Briffy, což je další pracovník CRU.

Pan Metelka to buď nezná, pak je ve vlastním oboru nevzdělanec, nebo lhal schválně a pak je lhář.

Oponenti ani nedokázali odpovědět na Kutílkovy argumenty o tom, zda se nikdy neoteplovalo tak rychle jako dnes (ne, rychlost oteplení byla větší než dnes, a to dříve na přechodu z posledního glaciálu), o výšce oteplení (bylo o cca 2 C tepleji v první čtvrtině holocénu), o tom, že oteplení neznamená větší sucho (Sahara se měnila na savanu na počátku holocénu, změnila se na poušť až při následném ochlazování; obecně v glaciálu byla pouští a v posledním eemském interglaciálu byla savanou).

Mimochodem, profesoru Kutílkovi v těchto dnech vychází knížka Půda planety Země.

ZÁVĚR

Pořad Kontexty moc hezky ukázal, v jakém kontextu probíhá nejen česká debata o globálním oteplování:

- Zpravidla se alarmisté diskusi vyhýbají

- Když už do diskuse jsou, odváží se jen ve zbabělé přesile

- Profesionálové-odborníci říkají nepravdy, vodí veřejnost za nos a spoléhají na to, že prostý Franta či Pepa doma u televize to nepozná

· Moderátor se chová jako podplacený rozhodčí ve fotbale

Z toho plyne jeden závěr. Alarmisté si jsou sami vědomi toho, jak vratká je jejich hypotéza o lidmi zaviněných poruchách klimatu. Uvědomují si, že nemají na to, aby obstáli v poctivé diskusi jeden na jednoho, s nestranným moderátorem. Proč by jinak dělali tohle?

******************************************************

(Diskutovat můžete i na: www.klimaskeptik.cz/diskuse)
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.