Neviditelný pes

KLIMA: Kam se podělo oteplování? Zpráva krčí rameny

9.10.2013

Modely tvrdí, že za většinu oteplení může člověk. Po zjištění, že tyto modely nedovedou vysvětlit, proč se patnáct let neotepluje, důvěra OSN v tyto modely stoupla z 90 na 95 procent.

Úvodník časopisu Nature The Final Assessment nedávno konstatoval, že po globálním oteplování už 15 let není vidu ani slechu. A co o záhadě zmizelého oteplování říká klimatický panel OSN ve své nové zprávě? Dočista nic. Tiskové prohlášení IPCC mlčí o této nepohodlné pravdě jako hrob. Připomíná to aféru Climategate z roku 2009. I ta se týkala snah utajit nepohodlná "neoteplující" se data. Těch dezinformací o Páté zprávě IPCC ale koluje více.

Za prvé, není pravda, že "vědci stanovili", že oteplení musíme udržet pod 2 °C. Tuto hranici si odhlasovaly vlády EU v roce 1996 před jednáním o Kjótském protokolu. Nikdo nespočítal žádný důvod, proč by zrovna při 2 °C měly nastat nějaké problémy. Teplým obdobím se v dějinách říká "klimatické optimum". Krize zemědělství v tzv. malé době ledové dokumentuje, že problémem je spíše ochlazování, ne oteplování. Doporučuji studii D. Zhanga z PNAS 2011. Nebo tisícistránkovou analýzu Climate Change Reconsiderred II, kterou vydává konkurenční panel NIPCC sponzorovaný neziskovými organizacemi. Za druhé, není pravda, že "vědci spočítali", že s 95procentní jistotou za většinu oteplování může člověk. Číslo 95 není výsledkem žádné rovnice ani měření. Je to jen pocit, který si zástupci vlád OSN schválili na schůzi. Schůze, kde politici slovo za slovem schvalují text Shrnutí pro politické představitele, trvá několik dnů. Ve dvě hodiny ráno ospalí politici odkývají cokoli, jen aby už mohli do postele. Je škoda, že tuto komedii, kde se lidé handrkují jako trhovci, nepřenáší televize.

Když se v roce 1996 poprvé provalilo, že vědecký text nakonec přepisují politici, byl to skandál. Fred Seitz, expředseda americké akademie věd tehdy napsal: "Za více než 60 let, co jsem členem vědecké komunity, včetně dob, kdy jsem byl prezidentem Národní akademie věd a Americké fyzikální společnosti, jsem nikdy neviděl tak znepokojující korupci vědeckého recenzního procesu jako to, co se dělo kolem této zprávy IPCC." (A Major Deception on Global Warming, WSJ, 25. 6. 1996)

A co výroky z roku 2001, že za oteplování "pravděpodobně" mohou lidé? Proč do textu vsunuli slůvko "pravděpodobně"? Šéf ekoprogramu OSN (UNEP) Tim Higham pokrčil rameny: "Nebyly za tím žádné nové vědecké poznatky. Vědci jen chtěli vyslat jasný a silný signál politikům." (Hot warning, New Scientist, 22. 1. 2001)

Za třetí, není pravda, že vliv člověka na klima je "jasný". Vědci neznají to hlavní. Když se zdvojnásobí koncentrace CO2 v atmosféře, oteplí se o 1 °C, nebo o 6 °C? Není ani pravda, že tyto odhady se "zpřesňují". Mlžení cca 1-6 °C posloucháme už půl století. Kodaňská výzva (Copenhagen Climate Challenge) z roku 2009 vyzvala alarmisty, aby podali důkaz o silném vlivu CO2 na teploty. Dodnes takový důkaz nepředložili.

Za čtvrté, není pravda, že klimatologické modely se zlepšily a "zpřesnily". Posledních 15 let se už ale neotepluje a modely nevědí proč. Tisková konference tento trapas sice přešla mlčením, ale shrnutí (Summary for Policymakers) přiznává, že nůžky mezi strašidelnými scénáři a realitou se rozevírají stále více. Je to velké zadostiučinění pro tzv. "klimaskeptiky", jako je prezident Světové federace vědců prof. Antonio Zichichi. Doposud totiž každý, kdo upozorňoval na "pauzu" v oteplování, byl okřikován jako "popírač oteplování placený ropným průmyslem". Jak se OSN se selháním modelů vyrovnala? Byrokraté z OSN nás ujišťují, že sice nedovedou předpovědět, co bude s klimatem za 15 let, ale co bude za sto roků, tím jsou si prý jisti na 95 procent. Protože si to tak schválili na schůzi!

Na té tiskovce IPCC jsem v Akademii věd byl. Bylo smutné vidět, jak čeští vědci (Moldan, Šrám, Halenka, Marek), kteří přenos ze Stockholmu uváděli, dezinformacím pasivně přihlížejí a neodváží se ani pípnout. Raději bych viděl Akademii věd jako sebevědomou a hrdou instituci, která přestane hrbit hřbet před byrokraty z OSN. Zprávy IPCC nejsou slovo boží a měly by být podrobeny přísné kritice jako každý jiný text. Dobrý hospodář nevyhodí desítky miliard korun na základě doporučení brožury jakési politické komise, kterou čeští vědci odkývají, aniž by to četli. Vzhledem k počtu chyb v minulých zprávách IPCC (Climategate, Glaciergate atd.) je obezřetnost zcela na místě.

Autor je překladatel a historik, provozuje stránky Klimaskeptik.cz

LN, 3.10.2013zpět na článek