17.8.2019 | Svátek má Petra


KLIMA: Globální oteplování, nebo globální lež?

21.6.2019

Převládající teorie o globálním oteplování způsobeném emisemi skleníkových plynů (AGW) není uspokojivě podpořena reálnými pozorováními. Jedním ze základních rozporů je samotná velikost skleníkového efektu. Zatímco podle AGW skleníkové plyny ohřívají zemský povrch o 33 K, reálně musí být tento efekt daleko vyšší, 90 K (Volokin a ReLlez, 2014).

Tento rozpor se pokusili objasnit Ned Nikolov a Karl Zeller. Šli ale na celý problém jinak, než je zvykem. Nestanovili si předem řadu předpokladů. Neověřovali žádnou konkrétní teorii. Položili si jednoduchou otázku. Existuje obecná závislost, spolehlivě objasňující povrchovou teplotu nejen Země, ale všech planet sluneční soustavy s pevným jádrem?

Po velmi důkladné a systematické práci publikovali v roce 2017 svůj základní objev (Nikolov a Zeller, 2017). Vyšli ze známých dat o fyzikálních vlastnostech těles sluneční soustavy, které velmi pečlivě ověřovali. Metodou rozměrové analýzy (Wikipedie) hodnotili 12 modelů závislostí povrchové teploty planet na různých fyzikálních veličinách.

Jeden model (v jejich práci Model 12) odpovídá reálným hodnotám s téměř neuvěřitelnou přesností. Je to model, který říká, že povrchové teploty planet sluneční soustavy s pevným jádrem jsou dány jejich vzdáleností od Slunce a atmosférickým tlakem. Uváděnou příčinou je adiabatická komprese atmosféry planet jejich gravitací (Wikipedia). Atmosféra tedy neslouží jako tepelný izolátor, který vrací část tepelného záření na povrch, ale sama ohřívá povrch planet svou kinetickou energií. Součástí práce je i diskuse, proč je vliv koncentrací skleníkových plynů na teploty povrchů planet zanedbatelný.

Asi si každý dovede představit, jakou bombu tato práce představuje. O svém objevu, který autoři nazvali Global Mean Annual near-surface equilibrium Temperature (GMAT, Obecná rovnovážná průměrná povrchová teplota), se v současnosti vedou v odborné komunitě vášnivé diskuse. Pokud by se totiž GMAT nepodařilo vyvrátit, všechny současné snahy o omezení globálního oteplování se zhroutí jako domeček z karet.

Globální oteplování, nebo globální lež? Udělejte si názor sami. GMAT se mi jeví důvěryhodně, ale na definitivní rozhodnutí mi nestačí odborné znalosti. Vzhledem k dopadům boje za omezení globálního oteplování na naše každodenní životy je ale na čase vynést diskusi o GMAT na světlo světa. Každý z nás by měl vědět, že boj s globálním oteplováním je velmi pravděpodobně postaven na zcela mylných základech.Diskuse


K. Horák
20:07
21.6.2019

J. Kalíšek
9:40
22.6.2019

P. Rada
13:39
22.6.2019

J. Kalíšek
14:45
22.6.2019

P. Rada
16:12
22.6.2019

J. Kalíšek
20:21
22.6.2019

P. Rada
21:22
22.6.2019

J. Kraus
18:46
21.6.2019

P. Rada
9:19
22.6.2019

J. Vintr
16:18
21.6.2019

L. Novák 475
17:40
21.6.2019

R. Brzák
20:44
21.6.2019

K. Janyška
15:38
21.6.2019

P. Grigar
15:17
21.6.2019

I. Koreň
11:59
21.6.2019

J. Vintr
13:03
21.6.2019

J. Kavalír
13:31
21.6.2019

J. Vintr
14:10
21.6.2019

I. Mertl
14:57
21.6.2019

J. Vintr
15:56
21.6.2019

I. Mertl
17:15
21.6.2019

J. Vintr
21:32
21.6.2019

M. Krátký
13:53
21.6.2019

J. Ganaur
14:39
21.6.2019

I. Mertl
15:03
21.6.2019

J. Ganaur
17:00
21.6.2019

J. Ganaur
17:05
21.6.2019

M. Šejna
11:46
21.6.2019

J. Svoboda
21:18
21.6.2019

L. Novák 475
17:52
21.6.2019

J. Ganaur
11:19
21.6.2019

M. Šejna
11:48
21.6.2019

J. Ganaur
12:16
21.6.2019

M. Šejna
12:22
21.6.2019

J. Ganaur
12:48
21.6.2019

J. Ganaur
12:48
21.6.2019

V. Kolman
13:25
21.6.2019

J. Ganaur
13:38
21.6.2019

J. Lukavsky
15:41
21.6.2019

J. Ganaur
17:21
21.6.2019

Z. Lapil
13:12
21.6.2019

P. Grigar
15:43
21.6.2019

V. Petr
11:14
21.6.2019

P. Rada
11:46
21.6.2019

J. Ganaur
13:01
21.6.2019

R. Langer
14:56
21.6.2019

L. Novák 475
17:48
21.6.2019

M. Mikulec
11:00
21.6.2019

P. Rada
11:48
21.6.2019

R. Langer
14:57
21.6.2019

R. Vacek
10:45
21.6.2019

P. Kubáč
10:19
21.6.2019

J. Kavalír
10:47
21.6.2019

J. Vintr
11:30
21.6.2019

M. Šejna
11:54
21.6.2019

F. Brnušák
12:57
21.6.2019

J. Vintr
14:14
21.6.2019

J. Ganaur
13:04
21.6.2019

J. Vintr
15:53
21.6.2019

R. Vacek
10:51
21.6.2019

J. Vavruška 637
9:07
21.6.2019

J. Svoboda 169
10:11
21.6.2019

J. Kavalír
10:54
21.6.2019

M. Šejna
12:26
21.6.2019

J. Jurax
12:52
21.6.2019

J. Jurax
13:02
21.6.2019

J. Brožek
13:27
21.6.2019

P. Grigar
15:38
21.6.2019

J. Vavruška 637
12:17
21.6.2019

A. Alda
10:12
21.6.2019

počet příspěvků: 174, poslední 24.6.2019 01:13

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.