16.1.2021 | Svátek má Ctirad


KLIMA: Dopis staršího muže Gretě Thunberg

17.9.2019

Vážená mladá slečno!

Jsem již starý pán, manžel, otec, děděček, solidního vzdělání (technického), ani boháč, ani chuďas. Leccos jsem v poměrně dlouhém životě viděl a poznal, snažil se věnovat pozonost dění ve světě. K tomu se v poslední době přidal... ano, úžas! Nepamatuji dívenku sotva šestnáctiletou, tedy Vašeho věku, která by v tak kratičké době získala takový věhlas a pozonost dětí stejně jako dospělých, a to i autorit a hodnostářů, vědců, státníky nevyjímaje!

Jak jste dospěla k takovému rozhodnutí zvěstovat hrozící katastrofu naší civilizaci, matičce zemi, pokud se její obyvatelé nepostarají o kontrolu teploty atmosféry a obsahu kysličníku uhličitého (dále CO2) v ní? K závěru, kterým obviňujete současnou generaci, tedy vlastně i mne, milá Gréto, že jsme vám, mladým, ukradli budoucnost! To je, jak se říká, slovo do pranice!

A tak by mne zajímalo, zda jste prostudovala díla badatelů, a to i té 50procentní části těch stejně vědeckými argumenty oponujících vyznavačů teorie, které Vy jste tak ohnivou a ve věhlasu rostoucí dnes slavnou osobností, celebritou? Žasnu a slávu Vám přeji.

Ale konkrétně:

Uvědomujete si, že teorie globálního oteplování věnuje hlavní pozornost procesům v podstatě krátkodobého charakteru a zanedbává ty trvající tisíciletí? Ve svých úvahách byste neměla opomenout proměnu Greenlandu, kdysi zeleného, do podoby dnešní.

Abych ale tento dopis Vám příliš neprotahval a nezbavoval Vás času, který s takovou intenzitou a zaujatostí věnujete fenomenu, jehož opodstatněnost připomíná věčnou otázku, zda je Bůh, anebo není. Není snad v tom dost logiky, neb dilema se týká sice té koule zavěšené ve vesmírném prostoru, té naší Země, ale což právě ta není malou součástí vesmírného nekonečna, v němž platí zákony, ano, boží, pokud tedy někdy existence Boha bude s naprostou určitostí povrzena a dokázána, a to i agnostikům a ateistům? Snad jsem se ocitl v poněkud filosofii připomínající oblasti, ale dívku Vašeho zaujetí a nepochybné inteligence právě také otázky jistě zajímají.

Dovolím se teď zmínit o situacích nejposlednějších dat:

Katastrofálnímu hurikánu Dorian specialisté a odborníci předpovídali ničivou trasu, která pak probíhala jinde. Stejně tak jsem svědkem krátkodobých předpovědí počasí, dešťů a jejich intenzity, informace získávané sofistikovanou technologií. Podobnou technologií, ač nepochybně mnohem sofistikovanější, dospěli někteří (zdaleka ne všichni, milá Greto) vědátoři počitačovou simulací k informaci, že nám na Zemi zbývá k existenci jen 12 let, pokud neprocitneme a nezamyslíme se nad tím, co špatného činíme způsobem svého života a existence. Takové simulace, které možná znáte, milá Gréto, možná ne, ty předpovídají mocné vzedmutí se oceánů v důsledku globálního oteplení, a to v dosti blízké buducnosti! Tedy, porovnáno, několik krátkých let a zachrání se snad jen moderní Noe a jeho přátelé a zvířena. Zdá se mi, milá Gréto, že tentokrát k záchraně dáváte pokyn Vy.

Jedna odborná studie z roku 2017 zpochybnila dosud platnou těsnou závislost průměrné teploty atmosféry (tedy jejího růstu) na obsahu kysličníku uhličitého v ní. Podobných studií je nespočet, kdo hledá, nalezne, nejsnáze snad dnes na internetu.

Ne dosti se, milá Gréto, pojednává o důležitosti CO2 na flóru. Nejsem učenec a mohu se ve svém názoru mýlit. Vím ale tolik, že rostlinstvo za svůj život vděčí CO2. I tak se jedná o záležitost tak náramně komplikovanou, ovlivňovanou mnoha faktory a změnami, sluneční činností kupříkladu, že stoprocentní jistota o pravdivosti výsledku oněch zmínených počitačovývh simulací je asi taková jako víra, že lze dosáhnout stoprocentní účinnosti jakéhokoli procesu. Co má zcela samozřejmý vliv na atmosferickou situaci, je rostoucí počet obyvatel naší planety. Negativní vliv růstu populace oddiskutovat nelze, jinak je to ale se skutečnou mírou negativního vlivu lidskou činností způsobeným tedy působením na proměny těch dvou klíčových faktorů atmosféry, teploty vzduchu a obsahu CO2 v něm.

Myslím, že Vaše závěry, milá Gréto, ta předpověď blížící se svého druhu Apokalypse, k nimž jste dospěla v době tak neuvěřitelné a bez předložení cesty k nim vedoucí, vzbuzuje nejen můj úžas, ale daleko větší k nim nedůvěru. A to navzdory tomu, že Vám nepochybně budou potřásat pravicí významné osobnosti. Asi víte, že takovou významnou osobností byl i pan Sokrates, který přiznal to, k čemu se mnozí učenci dnešních časů přiznat nedokáží. Jistě víte, že pravil: „Vím, že nic nevím.“

Nenechte si narušovat radost ze života, klid a spokojenost pomyšlením na to, co bude za dvacet či osmdesát let, neboť jak často už měl pravdu jiný moudrý pán, rabín, jenž v posledních okamžicích svého pobytu na zemi, na otázku bližních a přátel kolem jeho lože shromážděných, na otázku o nejmoudřejším poznání jeho života, pravil: „Všechno je jinak!“ A umřel.

Nuže, nezouvejte, mladičkou hlavu vzhůru! A považte, že veselá mysl je půl zdraví, na teplotě vzduchu nezávisí, leda snad v době vedřin anebo třeskutých mrazů, ani na obsahu CO2 v něm.

A mějte se dobře!
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.