31.5.2020 | Svátek má Kamila


KLIMA: 97procentní shoda?

18.4.2017

Konsensus, česky shoda, je pozitivní výraz, přesto se může v něm - nebo za ním - skrývat nebezpečí nejenom pro ty, kteří konsensus nedodržují, ale i pro společnost, která shodu uzavřela. Osud Koperníka, Bruna či Galilea dnes skeptikům „shody“ nehrozí (?), neblahé následky shody na společnost ovšem vyloučit nelze.

Drtivá většina politiků a pravděpodobně i většina obyvatel věří tvrzení, že momentální mírnou změnu klimatu má na svědomí člověk, a svou víru opírají o „97% shodu klimatologů“ na příčinách oteplování. Vlády tento „konsensus“ zneužívají k prosazení zákonů omezujících nároky a práva lidí, vše samozřejmě pro jejich dobro, a kdo tento konsensus odmítá či zpochybňuje, je prohlášen za hlupáka a ignoranta či dokonce nepřítele lidstva, ačkoli i opak může být pravdou.

Jak ale k tomuto „ konsensu“ došlo? Jednoduše: globálním hlásáním jediné „pravdy“.

Všichni se odvolávají na studii Australana Johna Cooka z roku 2013, v které se tvrdí, že v odborném světě je 97% shoda na antropogenních příčinách globálního oteplování.

Michael Bastasch z „The Daily Caller“ si dal za úkol zjistit, jak Cook ke svému závěru přišel, a zjistil následující:

Autor „97% konsensu“ John Cook analysoval „abstracty“ (shrnutí) 11.944 „peer-review (hodnotících) studií“ ke globálnímu oteplování, které byly zveřejněny mezi roky 1991 a 2011, aby zjistil, jakou pozici zaujímají k lidskému vlivu na klima.

Z těchto studií nevyjádřilo přes 66 % žádný názor na lidmi způsobené oteplování, pouze 32,6 % neboli 3.896 peer-review listin upřednostňovalo „konsensus“, že lidstvo přispívá ke globálnímu oteplování, a 1 % listin tuto pozici odmítlo nebo si nebylo jisté.

Cook vychází z toho, že z těch studií, které zaujaly postoj ke globálnímu oteplování (buď explicitně či implicitně) bylo zajedno 97 % v tom, že lidstvo nějakou měrou přispívá ke globálnímu oteplování.

Ovšem,vycházeje z peer-review studií , je z „97% shody“ najednou pouze „32,6% shoda“ v případě, že jsou zohledněny všechny prozkoumané studie!

Cook také vyzval autory těchto studií, aby ohodnotili jejich uznání „shody“. Cook poslal e-maily 8.574 autorům, aby sami ohodnotili své studie, z tohoto množství pouze 1.189 autorů reagovalo a ohodnotilo 2.142 studií.

Také zde nemělo 35,5 % neboli 761 z těchto sebehodnocených studií žádný postoj k příčinám globálního oteplování, 62,7 % neboli 1.342 techto studií upřednostňovalo „shodu o globálním oteplování“ a 1,8 % neboli 39 sebehodnocených studií to odmítlo.

Ještě jednou:
Osloveno 8.574 vědců.
Reagovalo 1.189 vědců, to je 13,9 %, zbylých 7.385 vědců, (86,2 %) mělo zřejmě důležitější práci.
Počet hodnocených studií: 2.142, přičemž za některými se skrývá jeden autor.
Neobsahuje názor: 761 studií, to je 35,5 %.
Souhlasí s „konsensem“: 1.342 studií, to je 62,7 %.
Nesouhlasí s „konsensem“: 39 studií, to je 1,8 %.

No a teď přijde ten eskamotérský kousek: 1.342 + 39 =1.381; 1.342 z 1381 = 97,18%!

Takhle dospěl Cook k závěru, že 97,2 % (1,342 z 1.381) samohodnocených studií podporuje myšlenku, že lidstvo k tomu přispívá. Ale: kam se poděly zbylé studie a vědci, skrývající se za nimi? Kolik z nich má záporný názor na „konsensus“ a pouze ze strachu z mobingu či ohrožení existence se odpovědi vyhýbá?

Zkusme to takto: 100 lidí je vyzváno, aby vyjádřili svůj postoj k alkoholu. 30 lidí nás pošle do háje, 20 lidí “to nezkoumá“, 47 lidí užívání alkoholu odsuzuje a zbytek, to je 3 lidé,se přizná, že si občas přihne. Lze z toho vyvodit, že 94 % lidí (to je 47 z 50) jsou abstinenti a 6 % alkoholici? Samozřejmě, že ne! Za prvé neznáme vztah k alkoholu těch, co nás poslali do háje či nemají vlastní názor, za druhé i mezi těmi, co uznávají škodlivost alkoholu, mohou být alkoholici a za třetí není každý alkoholik, kdo nezavrhuje alkohol. Nehledě na to, že procento „odpůrců“ alkoholu činí pouhých 47 % všech dotázaných...

Rovněž renomovaní odborníci dr. Craig Idso, dr. Robert M. Carter a dr. S. Fred Singer svědomitě zaměřili lupu na tvrzení o „vědeckém konsensu“, podle kterého je podstatný díl klimatických změn posledních 50 let zaviněn člověkem a tento „lidský“ vliv je nebezpečný.

Zjistili, že toto tvrzení je dojímavě vymyšlený příběh: neexistuje žádný průzkum mezi vědci či hodnotící literaturou, který by takovýto konsensus dokazoval.

Jiné studie, pokoušející se zjistit postoj vědců ke „konsensu“, dospívají k číslům od 7 do 100 %..

Geolog David Legates a jeho kolegové z University of Delaware v roce 2015 zjistili, že čísla v Cookově studii jsou zmanipulovaná a že z 11.944 Cookem uvedených studí pouze 41 výslovně uvádí jako příčinu oteplování lidský faktor..

Tohle účelové zpotvoření statistiky nevadí levo-zeleným médiím, politikům (včetně české vlády) a na státních penězovodech závislých „badatelům“ a všichni ho používají k masivnímu vymílání mozků obyvatelstva a dehonestaci odborných protivníků.

Ale i kdyby ten „konsensus“ byl opravdový, nezaručuje, že je taky správný. Viz Koperník, Giordano Bruno či Galileo. Anebo Klaus, co nechtěl podepsat „Lisabon“.

Na závěr citát z dneška: Lidé myslí, někdy ne. Když nemyslí, tak věří. Něco přece musí dělat...

Zdroj: heartland.com
dailcaller.com
eike.comAkční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.