Neviditelný pes

KLIMA: 66 let po válce němečtí vědci znovu volají po diktatuře

climate gate

Deja vu? Jaderným blackoutem to teprve začíná. Německo světu představuje plán Velké Transformace celé společnosti. Jako ve 30. letech.

chaplin

Foto: Vlevo Chaplin ve filmu Diktátor. Vpravo Führer německých klimatologů, který touží po světovládě.

Vědci varují

Německý meziválečný režim proslul tím, čemu říkáme sociální inženýrství. To je představa elit, že lidmi můžeme podle libosti postrkovat jako laboratorními krysami, že je můžeme hníst jako těsto podle svojí vůle. Práva jednotlivce musí ustoupit zájmu Kolektivu. Asi jako když parta z ghetta šikanuje brýlaté dítě.

Poněkud se zapomíná na to, jak nechvalnou úlohu v tom tehdy sehráli vědci.

Německo 1927. Dr. Eugen Fischer zakládá Ústav císaře Viléma pro antropologii, lidskou dědičnost a eugeniku (Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik).

fischer

Eugen Fischer. Nomen omen.

Dr. Fritz Lenz z tohoto ústavu např. předsedal „Odbornému výboru pro populační a rasovou politiku“.

Erwin Bauer, Eugen Fischer a Fritz Lenz napsali knihu, která v roce 1931 vyšla anglicky pod názvem Human Heredity (Lidská dědičnost). Zde vyjadřují rasový alarmismus: „Pokud budeme nadále takto mrhat svým biologickým a duševním dědictvím, jak jsme jím plýtvali v uplynulých desítkách let, za několik málo generaci zdegenerujeme na úroveň Mongolů. Naše etnologické studie nás však musí vést nikoli k aroganci, nýbrž k tomu, abychom začali jednat - abychom přikročili k eugenice.“ (zdroj: Jonathan Marks. Human biodiversity – genes, race and history.)

Je vám tento jazyk povědomý?

"Peer review vědecká literatura hovoří jasně. Je za pět minut dvanáct. Naše přírodní zdroje se vyčerpávají. Čistota je ohrožena. Je třeba začít urychleně jednat. Vědci varují."

V téže době se v Německu objevil nám dobře známý argument "konsensem". V roce 1931 vyšla v Německu publikace "100 vědců proti Einsteinovi". Počet autorů měl veřejnost přesvědčit, že většina vědců teorii židovského popírače-denialisty newtonismu neakceptuje. Einstein prý tehdy odpověděl: "Proč hned sto? Kdybych se mýlil, stačil by jeden."

Deja vu

O tři čtvrtě století později na stejném místě. Berlín.

Německá kancléřka Angela Merkelová má tzv. Poradní výbor pro klimatické změny (WBGU – Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen). http://www.wbgu.de/en

Od chvíle, co do čela WBGU nastoupil Hans Joachim Schellnhuber se tito poradci doslova utrhli ze řetězu.

V červnu 2009 v německém Essenu uspořádali konferenci. „Great Transformation – Climate Change as Cultural Change International Conference“ http://www.greattransformation.eu

Meteorologické služby si občané zřídili, abychom věděli, jestli si zítra máme vzít deštník. Tito vědci se ale místo předpovědí počasí najednou osnují plány na převrat. Tak jako kdysi Marx, navrhují změnu společenského uspořádání. Konference vlastně znamenala výzvu k revoluci. Prý v zájmu záchrany klimatu.

Zajímavé je, že ačkoli Merkelová je kancléřka Německa a nikoli kancléřka Zeměkoule, její poradní výbor nemluví o Německu – oni by chtěli měnit k obrazu svému celý svět. Už je to tu zase.

Hans Joachim Schellnhuber tam řekl: “Tento přechod, tyto transformace nejsou proveditelné bez nových forem světovlády (global governance) a trhu a bez kognitivního povědomí a zapojení politiků.”

Hitlerův pojem „Gleichschaltung“ se použít neodvážili. Říkají tomu Velká Transformace.

O budoucích formách vlády se tam radili např. s europoslancem Cohnem-Benditem, lídrem zelené frakce v Europarlamentu. V revolučním úsilí má zkušenosti, kdysi byl za podíl na pouličních násilnostech vyhoštěn z Francie.

A odkud "John" (jak Schellnhuberovi přezdívají známí) bere svůj elán? Zužitkoval zřejmě zkušenosti, které načerpal (2001-2005) za svého působení na University of East Anglia v Norwichi (centrum Climategate). Za tu dobu jistě už umí „hide the decline“ jako když bičem mrská. Svět je malý. Jak vidíte alarmističtí klimatologové jsou opravdu malá do sebe uzavřená klika, přesně jak to psala Wegmanova zpráva pro americký Kongres.

Schellnhuber

Herr Totenkopf Schellnhuber. Chtěli byste, aby vám tato laskavá tvář vládla?

Drastická opatření

Závěry konference se tito lidé postupně snaží uvádět v život.

V dubnu 2010 Schellnhuberův klimatologický ústav PIK (zal. 1991) publikoval studii, kde prosazuje zavedení kvót pro každého obyvatele Země.

„Nach Kopenhagen: Neue Strategie zur Realisierung des 2°max Klimazieles“ (PIK Report 116)

Lidská práva na vypouštění emisí CO2 musí být omezena! Každý dostane příděl a ten se bude postupně snižovat, aby lidé museli snižovat svou spotřebu! Advokáti těchto opatření se rozplývají, že lidé tak budou nuceni krásně zhubnout. S nucením druhých lidí k hubnutí mají Němci bohaté historické zkušenosti.

Chtějí regulovat vše, co jíte, vše co si koupíte, vše co vlastníte.

Definice totalitního režimu z Encyclopedia Britanica: "V širším smyslu je totalitarismus charakterizován silnou centrální vládou a snahou řídit všechny aspekty života jednotlivce pomocí represe a donucení." Represe nemusí mít jen podobu plynových komor. Pokuty a vězení postačí.

Tyto nápady už se testují v praxi. Symbolicky na ostrově Norfolk v Tichomoří, kde kdysi Britové měli trestaneckou kolonii. Dr. Garry Egger z Southern Cross University (Austrálie) zde rozjel pilotní projekt tzv. „carbon cards“.

Teď ještě zbývá na každou „uhlíkovou kartu“ natisknout heslo „Arbeit macht frei“.

Podrobnosti: Zelená totalita – kvůli oteplování má být jídlo na příděly.

Cožpak Němcům nedochází, jak bolestivé vzpomínky vyvolává, když zrovinka oni hovoří o takových plánech?

Amnesty International mlčí

18. května 2011 ve Stockholmu proběhlo třetí sympozium držitelů Nobelovy ceny na téma globální udržitelnosti (Global Sustainability). Proběhl zde samozvaný soud s lidstvem, které bylo souzeno v nepřítomnosti. Že prý ubližuje přírodě. globalsymposium2011.org

V textu prohlášení se volá po Schellnhuberově „velké transformaci“ společnosti. Lidstvo je tedy odsouzeno k převýchově. Proč nobelisté papouškují Schellnubera? Inu, protože toto fórum byl jeho nápad. Právě on v roce 2007 do svého Potsdamu (Postupim), kde sídlí jeho ústav PIK, svolal první ročník (web).

Znepokojivé je, že akce, ke které se tito vědci propůjčili, byla jednoznačně zinscenovaný proces, jehož výsledek byl dán předem. Za obhájce byl lidstvu přiřknut Garry Peterson, Professor (Stockholm Resilience Centre, Stockholm University), tedy člověk, který souhlasí s obžalobou a na obranu svého klienta ani nepípnul. Peterson sám říká: „Víme, že odolnost Země a surovinové zdroje nelze napínat donekonečna. Také jsme si bolestně vědomi, že pokračovat dále tak jako doposud, není možné.“ Říká „obhájce“.

Amnesty International neprotestovala. Já však soudím, že Homo Sapiens si zaslouží alespoň spravedlivý proces a právo na obhájce.

Jak má Gleichschaltung vypadat?

V květnu 2011 WGBU vydal rozsáhlou zprávu s názvem “World in Transition – Social Contract for a Great Transformation.” (anglické shrnutí pro politiky: PDF)

Zde se praví: “Transformace v ekonomiku přátelskou vůči klimatu… je stejně mravně nezbytná jako bylo zrušení otroctví či zákaz dětské práce.” (Die Transfor¬mation zur Klimaverträglichkeit ist daher moralisch ebenso geboten wie die Abschaffung der Sklaverei und die Ächtung der Kinderarbeit.)

Německé citace ponechám v původním znění. Můžete si představovat, jak je procítěně řve německý kancléř s knírkem. Protože mi to připadá, jako by to opsali z některého jeho projevu.

Velká transformace prý bude vyžadovat, aby “občané světa souhlasili, že se… vzdají svých spontánních tužeb žít si po svém jako dosud.” (Die Weltbürgerschaft… gibt dafür spontane Beharrungswünsche auf)

Tj. lid musí akceptovat, že jeho způsob života je trvale neudržitelný (not sustainable). Lidem má být tedy odňato, to co je jádrem například americké deklarace nezávislosti. Pursuit of happiness - právo usilovat o blaho svých blízkých a své vlastní. Naopak, musí blaho své rodiny obětovat a podřídit se Kolektivu a Vyššímu Zájmu.

Německá elita znovu deklaruje své imperiální choutky vládnout cizím zemím. “Der nationale Territorialstaat kann aufgrund der fortschreitenden wirtschaftlichen und kulturellen Globalisierung nicht länger als alleinige Grundlage des Vertragsverhältnisses angenommen werden.“ (str.8)

K tomu, abychom zabránili růstu teplot nad 2°C, budou prý zapotřebí “drastické změny” (drastic change). Nestěžujte si pak, že jste nebyli varováni.

Autoři požadují „dobrovolné“ zablokování běžných forem hospodářského rozvoje (Das erfordert zum einen die freiwillige Beschneidung von Optionen herkömmlichen Wirtschaftswachstums).

Autoři prosazují silný autoritativní stát. Nebo řekneme rovnou diktaturu? Cituji: “Klíčovým prvkem takové společenské smlouvy je aktivistický stát, který aktivně stanovuje priroity pro tuto transformaci.” (Ein zentrales Element in einem solchen Gesellschaftsvertrag ist der „gestaltende Staat“, der für die Transformation aktiv Prioritäten setzt).

Německý diktát

WBGU ve své zprávě 2011 píše: „Některé státy plánují zvýšit své využívání jaderné energie . WBGU proti tomu silně varuje… Stávající jaderné elektrárny by měly být co nejdříve nahrazeny udržitelnými zdroji energií a v případě evidentních nedostatků v oblasti bezpečnosti, by měly být uzavřeny okamžitě.“

A tak na radu vědců německá vláda na konci května 2011 rozhodla o trvalém uzavření osmi svých jaderných elektráren a odstavení ostatních reaktorů do roku 2022. Nic si nenalhávejme. V Německu nehrozí tsunami, japonská Fukušima posloužila jen jako vítaná záminka.

Svévolné rozhodnutí Němců dopadne těžce na občany Evropy. Protože snížení produkce elekřiny v Německu se projeví zvýšením cen energií i v okolních zemích. Někteří odhadují, že cena elektřiny u nás kvůli tomu stoupne o 30%. (zdroj)

V téže době německá vláda vyhlásila svůj plán centrálně přetvořit celý německý automobilismus (viz). Vyhlásila "Národní platformu pro elektromobilitu", s cílem dosáhnout milionu elektroautomobilů na německých silnicích do roku 2020 a šesti milionů do roku 2030. Má být vybudováno sedm tisíc veřejných dobíjecích stanic, které budou provozovatelé napájet výhradně z alternativních zdrojů na výrobu energie.“ (zdroj)

Ať to stojí co to stojí. Co to připomíná? Adolfův velkolepý program výstavby dálnic, kterými se Německo pyšnilo. V době kdy na silnicích bylo pět a půl automobilu, šlo o zbytečné vyhazování peněz z okna. Předběhli svoji dobu. Ambicióznější projekt centrálního plánování Německo od 30.let asi nepamatuje.

Ano, uznávám, že mocenské metody se od 30. let zjemnily a nejsou tak násilné. Ceňme si toho, není to samozřejmost. Zelená není úplně totožná jako hnědá. Vy ale zase uznejte, že jsou tu mnohé podobnosti.

Encyklopedia Britannica: "Totalitní stát sleduje vždy nějaký konkrétní cíl jako je industrializace či dobývání...Všechny zdroje jsou napřeny k tomuto cíli, bez ohledu na náklady... Jakýkoli disent je označen za zlo... Protože sledování daného cíle je jediný ideologický základ totalitního státu, nikdy nepřipustí, že cíle už bylo dosaženo."

Nyní jsme ve válce s klimatickými změnami a válečnému úsilí se musí podřídit každý aspekt života společnosti. Válka potrvá tak dlouho, dokud budou nějaké změny klimatu. Tj. věčně.

Proč jde na cestě k autoritářskému režimu v čele Evropy zase Německo? Proč to zase začíná německými vědci, kteří "varují" a požadují "urychlené řešení"? Právě jsme oslavili 66 let od konce války. Generace, která pamatuje nacistický totalitní režim, právě vymřela a s nimi odešla i naše historická paměť.

Jak řekl George Santayana: "Kdo si své dějiny nepamatuje, je odsouzen si je zopakovat."

Související články:
V.Kremlík Klimatologové vkládají naději do totalitních režimů (Klimatolog NASA J.Hansen tvrdí, že klimatické problémy nejlépe vyřeší totalita jako v Číně)
V.Vlk Kraft durch antiatom (Zamyšlení nad otázkou, proč z celého světa zrovinka Německo jako první zavrhlo jádro a proč zrovna zde je nejsilnější hnědé... totiž zelené hnutí).
Hans von Storch a Nico Stehr An inconvenient democracy. R. Pielke Blog. 6. ledna 2010 (Dva známí klimatologové protestují proti tomu, že někteří jejich kolegové volají po diktatuře)

******************************************************

(Diskutovat můžete i na: www.klimaskeptik.cz/diskuse)
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.

zpět na článek