8.2.2023 | Svátek má Milada


EVROPA: Klimatická věda a politika

17.7.2020

Nechci zpochybňovat klimatologii jako potřebnou vědu a odbornosti jednotlivých klimatologů. Ale i o jejich názorech a vlivu na společnost je potřeba diskutovat. Nedostatek vody a sucho jsou přes současné deštivé počasí zcela jistě jedním z největších problémů současného světa i České republiky. Ale i k řešení těchto výzev je potřeba přistupovat racionálně a bez vypjatých emocí.

Neslyšeli jsme mnohokrát na počátku tohoto roku z úst odborníků, že nás čeká největší sucho za posledních 500 let? A poté, když začalo pršet (a zaplať pán Bůh za to), jsme slyšeli, že teď sice prší, ale poté sucho udeří s ještě větší intenzitou. A když přišly lokální povodně, vysvětlili nám to vědci probíhající klimatickou změnou (kterou je potřeba zastavit).

Podíl klimatologů a dalších vědců na současném evropském zeleném šílenství za záchranu klimatu je klíčový a nezpochybnitelný. Již před lety opustili vědci výzkum globálního oteplování a přešli na výzkum klimatické změny, což je termín, pod který se dá zahrnout naprosto vše. Kdyby se totiž náhodou začalo ochlazovat, což se nedá vyloučit, vědci opět měli pravdu. Zeměkoule a její klima je natolik složitý mechanismus, že i vědci musí být opatrní. Vědci si také odhlasovali hokejkový graf a určili oxid uhličitý a posledních dvě stě let civilizace jako původce všeho zla. Jejich závěry převzal levicově liberální Brusel a politici přetavili vědecký názor klimatologů v uhlíkově neutrální bájné zítřky budoucích generací a obří evropské dluhy.

Jeden z problémů současné diskuse o změně klimatu je, že se závěrů klimatologů chytají levicoví aktivisté, někdy až anarchistické bojůvky typu Extinction Rebellion a roztáčejí kola hysterie za záchranu klimatu, resp. za změnu společenského systému. Nevšiml jsem si, že by se proti těmto extremistům někdy klimatologové vymezili nebo se od nich distancovali. Naopak, na internetu si každý může najít „klimatickou koalici“ složenou z mnoha zelených aktivistických organizací, která se k Extinction Rebellion hlásí. A celé „klimatické koalici“ dávají záštitu kdo jiný než zase vědci.

Když politici vysloví nějakou nepravdu, omyl či nejapnost, média se na jejich slova vrhají a cupují je na kousky. Když omyl nebo nesmysl vysloví klimatolog (čeká nás nejsušší rok za posledních 500 let), nikdo se jeho slovy nezabývá, není to přeci politik, ale vědec. Ale jak bylo řečeno, tak jako epidemiologové ovlivňovali rozhodování vlády pří nedávné koronakrizi, klimatologové ovlivňují svými výroky evropské vlády mnohem zásadněji.

Ještě před několika měsíci jsem si myslel, že nadcházející ekonomická krize přivede evropské lídry na jiné myšlenky než na zelenou revoluci. Přiznávám, totálně jsem se mýlil. Green Deal byl přejmenován na Next Generation a Unie se kvůli němu astronomicky zadluží na téměř čtyřicet let dopředu. A co více zavede nové unijní daně a společné evropské dluhopisy. A ke všemu tomuto činění posloužily závěry klimatologů, hokejkový graf a oxid uhličitý.