8.6.2023 | Svátek má Medard


EUROGLOSA: Výzva Mrs. Robinson

18.9.2014

Klimatické zmeny musia byť podľa OSN väčšou prioritou Európskej únie

Klimatické zmeny sa opäť dostávajú do pozornosti Európskej únie. Tentokrát Európsku úniu vyzýva k rozhodnejšiemu konaniu zástupkyňa OSN pre klimatické zmeny Mary Robinson. Podľa nej je súčasná environmentálna politika EÚ nedostatočná a tento stav treba urýchlene zmeniť. Argumentmi Robinson majú byť mnohé príklady negatívnych dôsledkov klimatických zmien. Nie je však isté, či by bola väčšia odhodlanosť Európskej únie skutočne prospešná.

Klimatické zmeny vyzývajú k akcii

Podľa Robinson je čoraz jasnejšie, že klimatické zmeny začínajú ovplyvňovať celý svet, dokonca aj rozvojové krajiny. Podľa nej je preto veľmi dôležité, aby Európska únia schválila navrhovaný balíček environmentálnych opatrení, ktorého súčasťou je aj zníženie emisií CO2 o 40% do roku 2030. Ako vyhlásila Robinson:

“Pokračovanie v súčasnej politike s trochou zelene nás neposunie.”

Nezamýšľané dôsledky znižovania emisií

No bez ohľadu na to, či niekto klimatické zmeny považuje za hrozbu alebo nie, aktivita Európskej únie nemusí nutne priniesť žiadané výsledky. Drastické zníženie emisií o 40% totiž bude mať ďalekosiahle dôsledky na ekonomiku.

Obmedzovanie emisií výrazne predražuje elektrickú energiu a do veľkej miery zväzuje ruky mnohým odvetviam a jednotlivcom. Kuriózny zákaz žiaroviek alebo “silných” vysávačov je pritom len kvapkou v mori.

Boj proti klimatickým zmenám preto zákonite veľmi výrazne oslabuje konkurencieschopnosť Európskej únie.

Firmy tak pre svoje prežitie odchádzajú do krajín ako Čína alebo India, kde sú environmentálne štandardy na oveľa nižšej úrovni. V sumáre tak bude nielen výrazne poškodená ekonomika EÚ, ale množstvo celosvetovo vyprodukovaných emisií stúpne.

A tak bez ohľadu na to, či klimatické zmeny sú hrozbou alebo nie, akékoľvek nedomyslené konanie Európskej únie môže priniesť viac škody ako úžitku.

Zdroj

Autor je předseda strany Svoboda a solidarita

Převzato z Sulik.sk se souhlasem autora