2.10.2023 | Svátek má Olívie, Oliver


EKOLOGIE: Smrtelně nebezpečné omyly

13.5.2019

Radikální Zelení jsou nejhorší zabijáci současnosti

1. Úvod

6. prosince 2018 jsem obdržel dopis z Association of Professional Engieers and Geoscientistis of Alberta (APEGA), ve kterém mi oznámili, že mi byl propůjčen „Cenntennial Leadership Award 2019“. To je nejrenomovanější vyznamenání APEGA a je členům propůjčeno jako uznání významných zásluh v oborech techniky nebo geologie. Toto ocenění mi mezitím bylo jednomyslným rozhodnutím vedení APEGA odejmuto, protože jsem umístil příspěvky na vebových stránkách WUWT.

Dvě mé zásluhy z mnoha, které vedly k propůjčení Centennial Award, byly:

- Mé nebo kolektivní inovace, které vytvořily 500 000 pracovních míst, 250 miliard dolarů kapitálových investic v Albertě (provincie Kanady - P.Z.) a které z Kanady udělaly pátého největšího naftového producenta;

- Rozhodující zásah při vědomí významného osobního rizika, když pracovníci kvůli poruše odmítli pracovat na jednom plynovém projektu, což možná zachránilo 300 000 lidských životů v Calgary.

V krátkosti: Neuvedl jsem zde všechny ty detaily, které podporují můj postoj. Pro protokol: Mám dva inženýrské a geologické vědecké stupně, pracoval jsem na šesti světadílech a příslušné obory jsem neustále studoval od roku 1985. Koncem šedesátých let jsem byl členem ekologické skupiny na Queens University of Kingston, Ontario, jednoho předchůdce Greenpeace. Koncentrovali jsme se na skutečné znečištění země, vody i vzduchu, které byly dalekosáhle v letech osmdestých a devadesátých očištěny.

Nevoli APEGA vzbudily následující příspěvky, přestože jsem je označil jako vlastní, osobní názor:

„Ve 20. století byli socialista Stalin stejně jako Hitler a Mao odpovědni za 200 milionů obětí na životech, většinou obyvatel vlastních zemí. Vrazi menšího kalibru jako Pol Pot a ti mnozí úzkokolejní diktátoři v Jižní Americe a Africe zabili další lidi. Zelená smrt našich dnů začala zákazem DDT z let 1972 až 2002, což vedlo ke globálnímu navýšení úmrtnosti na malárii, a to z 1 na asi 2 miliony lidí ročně. Většina těchto obětí jižně od Sahary byly děti mladší 5 let– pro milost Boží, to byla zčásti ještě mimina!“ (viz)

„... radikální Zelení (ve skutečnosti levicoví radikálové) jsou největšími vrahy současnosti. Zelení se postarali o oslepnutí a smrt dětí svým odporem k takzvané Zlaté rýži...“ (viz)

„Zelené hnutí je v zásadě maskovací plášť starých marxistů - a ti jsou masoví vrazi současnosti.“ (viz)

APEGA odmítla vyslechnout si mé důkazy a reklamovala morální převahu pro sebe.

2. K mé hypotéze, že „radikální Zelení jsou velkými vrahy současnosti“

Tuto hypotézu bych chtěl podpořit následujícími body:

* Zákaz DDT v období 1972 až 2002, který vedl k desítkám milionů úmrtí na malárii, z toho milionů dětí mladších pěti let:

obr1

*Vzteklý zelený protest Zelených proti „Zlaté rýži“, což vedlo k oslepnutí a smrti milionů dětí. (viz, viz, viz)

* Nesprávné určení užití vzácných globálních zásob pro programy rozvoje nevypočitatelné „Zelené energiíe“, která není zelena a vyrábí sotva použitelnou energii;

* Rozumně vydaný by pro zelenou energii stačil pouhý zlomek promrhaných bilionů dolarů, aby každá obec na této planetě byla zásobena pitnou vodou a vybavena kanalizací, což by zachránilo život mnoha desítkám milionů dětí a dospělých. Zbytek by stačil na signifikantní omezení úmrtí na malárii a nedostatek potravy. Zdroj: Global Crises, Global Solutions, The 1st Copenhagen Consensus, edited by Bjorn Lomborg, 2004, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 648 pp.

* Počet Exces Winter Deaths (více případů smrti v zimních měsících než v letních), zapříčiněný překotnými náklady na energii v rozvinutém světě a chybějící přístup k modernímu zásobování energiemi v rozvíjejícíh se zemích, překračuje možná počet obětí malárie. Obnáší 2 miliony duší za rok, což mimochodem ukazuje, že Země je pro lidi chladnější, než by bylo žádoucí. (viz)

*Znečištění vzduchu uvnitř budov otevřeným ohništěm zabíjí v rozvojových zemích mnoho žen a dětí. (viz)

* Obrovské plochy zemědělské půdy jsou vyňaty z pěstování potravin, aby bylo možné pěstovat rostliny pro biopaliva. To vede k nárůstu cen potravin a hladovění nejchudších lidí světa.

3. Neexistují žádné věrohodné vědecké důkazy, že klima velmi citlivě reaguje na stoupající úroveň atmosférického CO2, ale spousta důkazů proti

Katastrofa lidmi způsobeného oteplení je falešnou krizí. Kompetentní vědci to vědí již desetiletí. V písemné, APEGA sponzorované výměně (názorů - P.Z.), na naší straně s dr. Sallie Baluniasem, dr. Timem Pattersonem a mnou, jsme psali:

„Klimatologie nepodporuje teorii katastrofálního, lidstvem zapříčiněného globálního oteplování –domnělá krize oteplování neexistuje“.

„Ultimativní agendou příznivců Kjótského protokolu je eliminace fosilních paliv, ale toto by mělo za následek katastrofální omezení globálního energetického zajištění – marnotratná, neefektivní energetická řešení podle Kjóta jednoduše nedokáží fosilní paliva nahradit.“

Mnoho vědeckých pozorování demonstruje až do dneška, že oba (naše) závěry jsou správné.

Současné používání termínu „klimatická změna“ je vágní a definice je v literatuře pravidelně měněna tak, že se stala nefalzifikovatelnou hypotézou. (Můj výrok na adresu zelených z roku 1993: „Názor, který nejde dokázat, nejde ani vyvrátit.“ Pronesl jsem ho na konferenci o splavnění Labe - P.Z.). Jedná se tudíž o nevědecký nesmysl.

„Teorie, které nelze skrze nějakou představitelnou událost odporovat, není vědecká!“- Karl Popper

Klima se měnilo vždy. Současné klima není vžádném případě neobvyklé a mimoto je výhodné pro lidstvo a přírodu. Země prožívá toho času období tepla, cca 10 000 let v řadě asi stotisíciletého cyklu globální doby ledové.

Termín „katastrofální, lidstvem zapříčiněné oteplování“ je falzifikovatelná hypotéza a už byla před desetiletími falzifikována - to když spalování fosilních paliv a obsah atmosférického CO2 po roce 1940 rapidně stouply, zatímco globální teplota v letech 1947 až 1977 spíše klesala. Taky neexistují žádné důkazy pro to, že by počasí bylo chaotičtější – jak hurikány, tak i tornáda ukazují v současnosti multidekádně nízkou úroveň (viz).

I kdyby bylo možné přisoudit všechno globální oteplení stoupajícímu množství atmosférického CO2, je vypočtená maximální klimasensitivita při hypotetickém zdvojnásobení množství CO2 tak nízká, že nestačí k vyvolání nebezpečného globálního oteplení. (viz, viz)

Klimatické počítačové modely IPCC a jiných klimaaktivistů přisuzují stoupajícímu atmosférickému CO2 daleko vyšší domnělou sensitivitu, která vyvolává falešný alarm. Schopnost něco předpovědět je možná nejobjektivnější měřítko vědecké kompetence, ale snad všechna strach vyvolávající proroctví klimatických aktivistů ohledně nebezpečného globálního oteplení a extrémního počasí se doposud ukázala jako falešná – perfektně negativní předpovídání.

Na základě současného stavu vědění sestává jediný signifikantní vliv zvýšeného atmosférického množství CO2 v tom, že značně vzrostly světová zeleň a výnosy zemědělských plodin, k čemuž možná přispívá i mírně teplejší klima.

4. Lidstvo potřebuje moderní energie k přežití a k výrobě naší potravy a jejího transportu, zrovna tak jako pro střechu nad hlavou, teplo a vlastně všechno, co potřebujeme k životu. Zelené energetické programy byly drahé omyly.

85 % globální primární energie pochází z fosilních paliv – uhlí, ropy a zemního plynu, skoro celých zbylých 15 % z atomové a vodní energie. Podíl zelené energie vzrostl z 1 % na necelé 2 % - přes mnohé vyplýtvané biliony dolarů subvencí. Podíl 85 % fosilních paliv se během posledních desítek let prakticky nezměnil a podle všech výhledů se v příštích desetiletích znatelně měnit nebude.

Příčinou grandiózního ztroskotání zelené energie v síti je, že totiž není zelená a že vyrábí sotva použitelnou energii, hlavně kvůli její nepředvídatelnosti – vítr nefouká vždy tak, jak by měl, a Slunce nesvítí nikdy po celý den. Přivést takovou nevypočitatelnou energie do sítě znamená, že se musí držet reserva, skoro 100% z konvenčních energetických zdrojů. Výroba elektrického proudu Sluncem a větrem ani signifikantně nesnižuje emise CO2 – všechno, co s sebou přináší, jsou stoupající ceny energie.

obr2

Tvrzení, podle kterého akumulace energie ve velkém vyřeší problém s nestabilitou, se k dnešku ukázalo jako falešné. Jediné prokazatelné „super baterie“ jsou přečerpávající elektrárny, ale místa k jejich zřízení jsou vzácná. Provincie Alberta je sice větší než mnohé země, ale nemá pro přečerpávačku jediné vhodné místo.

5. Biliony dolarů, které byly promrhány na vzácné globální suroviny, hysterii o globálním oteplování, anti-fosilní fanatismus a zelenou energii mohly mnoha lidem zachránit a zlepšit život.

Asi dva miliony dětí mladších pěti let umřou ročně vinou znečištěné vody – asi 70 milionů mrtvých dětí od zjevení alarmismu o globální oteplování. Björn Lomborg odhaduje, že pouze za zlomek tohoto promrhaného fondu zelené energie by bylo možné zajistit v každé obci světa čistou vodu a sanitární systém.

Mrhání penězy, nevyužité možnosti z důvodů alarmismu globálního oteplování a nesmysl zelené energie uškodily lidstvu celého světa. V Severní Americe a v Evropě byly vyplýtvány biliony dolarů na programy zelené energie, které ale vedly pouze ke stoupajícím cenám energie, zvyšující se zimní mortalitě a snižující se stabilitě rozvodné sítě. (viz)

V rozvojových zemích je desetiletí blokována výstavba rozvodné elektrické sítě – pouze z důvodů falešného alarmismu globálního oteplování. (viz)

V minulé zimě přesáhl počet úmrtí z chladu v Anglii a Walesu 50 000 případů. Tato excesivní hodnota je asi trojnásobná vůči odpovídajícím poměrům v USA a Kanadě. (viz)

Ceny energií jsou ve Velké Británii mnohem vyšší (oproti USA a Kanadě - P.Z.), a to kvůli radikální zelené opozici vůči frackingu břidlic obsahujících plyn.

V Kanadě stála kampaň proti ropovodům mezitím kolem 120 miliard dolarů na ztrátách z příjmů a zničila asi 200 000 pracovních míst v Albertě i celé Kanadě. To jsou pro Kanadu enormní ztráty finančního a pracovně-technického druhu.

6. Chování klimatických aktivistů je destruktivní, podvodné a násilnické.

Alarmisté globálního oteplování překřičí každou legitimní debatu a nezalekli se při podpoře svých falešných záměrů ani podvodných a násilných aktivit. E-maily „Klimagate“ ukazují nevyvratitelné důkazy vědecké konspirace a podvodného jednání. (viz, viz)

V Kanadě byli skeptický klimatolog dr. Tim Ball a jiní skeptici vystaveni vyhrožování a budovy energetického průmyslu byly cílem žhářských útoků. V USA bylo vnikáno do obydlí skeptických vědců a mnoho vysoce kompetentních skeptických vědců se stalo psanci odstraněnými z jejich akademických postavení.

7. Radikální Zelení přivodili životnímu prostředí nejtěžší škody. Příklady:

* Mýcení tropického děštného pralesa pro pěstování cukrové třtiny a palmového oleje pro bio-paliva.

* Rapidní vypumpování životně důležité spodní vody na území indiánů Ogalla při pěstování kukuřice pro výrobu bionafty.

* Mýcení lesů na východě USA k zásobování elektrárny Drax v UK dřevem.

* Destrukční větrné turbíny masově zabíjejí ptáky a netopýry. (A podle posledních zjištění i hmyz. Navíc se na světlo derou výsledky vědeckých prací dokazujících neblahé působení na lidský organismus. Ale i zde se fixluje: oficiální dánská zpráva se vůbec nezabývá účinky při frekvenci 10Hz, které jsou právě nejškodlivější - P.Z.)

8. Proč jsou radikální Zelení škůdci životního prostředí?

Dr. Patrick Moore, spoluzakladatel a bývalý president Greenpeace, dal na tuto otázku odpověď již před desítkami let. Moore zjistil, že eko-extremismus je novou fasádou ekonomických marxistů, kteří byli po rozpadu Sovětského svazu v roce 1990 zdiskreditováni. Převzali zelené hnutí, aby pokračovali ve svých politických cílech. Moore to popisuje ve své knize „Hard Choices for Environmental Mowement“ z roku 1994. Obzvláště zajímavá je kapitola „The Risse of Eco-Extremism“. (viz) Radikálním Zeleným nešlo nikdy o životní prostředí – to bylo pouhou zástěrkou jejich extrémně levicových, totalitárních politických cílů. K lepšímu pochopení těchto radikálních cílů se podívejte sem: www.green-agenda.com.

Pár výtahů z tohoto dokumentu:

„Společným nepřítelem lidstva je člověk. Při hledání nového nepřítele, který nás může sjednotit, jsme přišli na myšlenku, že znečištění, ohrožení globálním oteplením, nedostatkem vody, hladomory a tak dále může představovat tohoto nepřítele. Všechna tato nebezpečí pocházejí z lidské činnosti a pouze změněným chováním se lze tomuto nebezpečí postavit. Skutečný nepřítel lidstva je tudíž sám člověk.“ Římský klub, poradce OSN.

„Potřebujeme široce rozvrstvenou podporu zvenčí, abychom vzbudili pozornost lidí... Proto musíme rozšiřovat strašidelné scénáře, podávat dramatická vysvětlení a nezavdávat žádné důvody k pochybnostem... Každý z nás se musí sám pro sebe rozhodnout, kde je rovnováha mezi efektivitou a čestností.“ Stephen Schneider, profesor klimatologie university Standfort a vedoucí autor mnoha zpráv IPCC.

„Nesestává jediná naděje pro planetu ve zničení industriálních států? Neleží na naší odpovědnosti právě tohoto dosáhnout?“ Maurice Strong, miliardář, zakladatel ekologických programů OSN (Zaplať Pán Bůh, už je na věčnosti! - P.Z.)

„Nehraje žádnou roli, je-li věda o globálním oteplování falešná nebo ne... Klimatická politika je nejlepší příležitostí zavést na světě spravedlnost a rovnost.“ Christine Stewart, bývalá ministryně životního prostředí Kanady.

„Myslím, že vymýcení neštovic nebylo správné. Nemoc hrála významnou roli v rovnováze ekosystémů.“ John Davis, vydavatel časopisu Earth First!

„Vymření lidstva zajistí přežití milionů, ne-li milard živočichů. Vyhlazení lidské rasy vyřeší každý problém na Zemi – v sociálním i ekologickém ohledu.“ Ingrid Newkirk, bývalá presidentka PETA, největší neziskové organizace bojující za práva zvířat na světě.

„Cílem je socialistická, přerozdělovací společnost, která je přirozeným opatrovníkem přírody a jedinou nadějí společnosti.“ David Brower, první ředitel Sierra klubu, bývalých Friends of the Earth.

9. Závěr

Všechny tyto důkazy potvrzují mou hypotézu, že „radikální Zelení jsou největšími vrahy současnosti“.

Radikálními zelenými aktivisty zapříčiněný počet úmrtí a zničených existencí cca od roku 1970 dosahuje počet obětí největších vrahů 20. století – Stalina, Hitlera a Mao Ce-tunga. Zastupují podobnou, levicově-radikální, totalitární politiku a jsou necitliví k z toho vyplývajícímu ničení životního prostředí a lidského utrpení.

Zdroj: Hypothesis: Radical Greens are the Great Killers of Our Age

Z laskavým svolením EIKE - Europäisches Institut für Klima & Energie z němčiny přeložil P. Zinga

Allan MacRae