30.11.2023 | Svátek má Ondřej


EKOLOGIE: Rozumnější ekologové jádro podporují

7.7.2011

climate gate

"Zelení fanatici lžou. Já to musím vědět. Byl jsem jedním z nich." Říká známý ekolog, který byl úhlavním nepřítelem Bjorna Lomborga. Je ironií, že právě on jde vLynas Lomborgových stopách a také se stal odpadlíkem.

Ekologický aktivista Mark Lynas věří v lidmi zaviněné globální oteplování. Distancuje se ale od zdiskreditované IPCC a distancuje se i od postoje Greenpeace a Zelených, kteří jsou proti jaderné energetice. Domnívá se, že tato uskupení nemají ve skutečnosti dnes mnoho společného s ochranou přírody.

Mark Lynas. You mustn't believe the lies of the Green zealots. And I should know - I was one. Daily Mail 4. července 2011

===================

Lynas píše:

"Konečně britská vláda přišla k rozumu, co se týče jaderné energie. Ministr pro energetiku Chris Huhne, donedávna skeptický vůči jádru, předvedl ukázkový obrat o 180 stupňů a podpořil novou generaci jaderných elektráren..."

"Chris Huhne říká, že potřebujeme jadernou renesanci, abychom měli čím svítit. A má pravdu."

"Může to být překvapivé, ale jaderná energie je více šetrná k přírodě než mnohé typy obnovitelné energie jako je vítr a solár. Větrné turbíny mohou zabíjet ptáky a netopýry, zatímco solární panely, pokud se instalují ve velkém, zabírají příliš prostoru."

"Trvalo mi dlouho, než jsem došel k tomuto závěru. Býval jsem vášnivým odpůrcem nejen jaderné energetiky, ale i geneticky modifikovaných plodin. Jednou jsem dokonce hodil šlehačkový dort do tváře dánského vědce Lomborga, který se odvážil zpochybňoval ortodoxní environmentalistickou linii. Co se tedy změnilo? Mnoho jsem přečetl a zjistil jsem, že mnoho z toho, čemu jsem o ekologii věřil, mělo jen málo neli žádnou oporu ve vědě. Zkrátka mé obavy byly správné, ale navrhovaná řešení byla špatná."

"Greenpeace zcela běžně nafukuje počet mrtvých z Černobylu až tisíckrát (skutečný počet obětí je asi padesát osob), jen aby vybudili v lidech strach z jaderné energie."

"Hnutí zelených se v sedmdesátých a osmdesátých letech radikálně stavělo proti plánům na větší využití jaderné energie. To vedlo k většímu rozšíření uhelných elektráren. Nebýt tohoto chování Zelených, nečelili bychom dnes klimatické krizi."

"Jedním z důvodů, proč zelené hnutí ztrácí podporu je, že je zatíženo příliš velkým kulturním balastem a je příliš ideologicky zkostnatělé. Jakékoli přehodnocení oficiálního postoje - byť třeba pro dobro přírody - je pokládáno za zradu."

"Řešení mnoha kritických ekologických problémů tohoto světa bude v některých případech vyžadovat, abychom dělali pravý opak toho, co většina environmentalistů chce. Než abychom se technologií zřekli, věřím naopak, že tak jako nás technologie do těchto problémů dostala, technologie nás z nich zase dostane ven."

"Požadavky zelených, abychom jezdili méně autem, dovolenou trávili doma, abychom jedli jen zeleninu a třásili se v chladných domech, abychom spotřebovali méně energie - to vše je kontraproduktivní a zároveň zbytečné. To co potřebujeme je zdroj levné a čisté energie. Zdroj, který nám dodá energii již potřebujeme, aniž bychom museli radikálně měnit svůj způsob života."

Antilomborg se stal novým Lomborgem

Lidé jako Lynas či Lomborg jsou důležití. Pokud něco říká váš dávný protivník (klimaskeptik), vy jako ekolog se automaticky stavíte do opozice. Ze zvyku. Pokud totéž ale řekne váš přítel a dávný spojenec, to už je něco jiného.

Mark Lynas je autorem knih jako "Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet" a "High Tide: News From a Warming World" o hrozící lidmi zaviněné klimatické katastrofě. Je také poradcem presidenta Malediv, který se bojí, že jeho ostrov kvůli oteplování spolkne moře.

Lynas proslul jako radikál, když na Bjorna Lomborga při autogramiádě v Oxfordu hodil šlehačkový dort. Založil také stránky Antilomborg. Lombor býval ekolog, který se však stal odpadlíkem a postavil se proti alarmismu. Je ironií, že právě Lynas jde nyní v Lomborgových stopách. www.marklynas.org

Podobný obrat směrem k podpoře jádra prodělal letos také významný environmentalistický novinář Guardianu George Monbiot. Viz článek Jak mě Fukušima naučila nedělat si starosti a mít rád jadernou energetiku

Dalším významným ochráncem přírody, který podporuje jádro, je jeden ze zakladatelů a ředitelů Greenpeace, nyní taktéž odpadlík, Patrick Moore. Má stránky Greenspirit.com. I on říká, že Greenpeace se zpronevěřila ochraně přírody. V roce 2005 v americkém Kongresu řekl: "Jaderná energie je jediný zdroj energie, který nevypouští skleníkové plyny a který může efektivně nahradit fosilní paliva a uspokojit světovou poptávku." (viz)

Jak získat klimaskeptiky pro boj s uhlíkem

Příklon k jaderné energetice, která nemá skleníkové emise, to je způsob, jak pro boj s klimatem získat i klimaskeptiky. Když budou zastánci oteplovací teorie chytří, tak se vydají tímto směrem. Nám je sice celkem jedno, jaké mají skleníkové emise, ale podporujeme jádro z jiného důvodu. Je to levný a spolehlivý zdroj energie, který má perspektivu na tisíce let.

Jádro doporučila i v roce 2008 zpráva tzv. Pačesovy komise (ke stažení zde). ČR patří mezi ty vyvolené státy, které mají na svém území vlastní ložiska uranu.

Podle studie OECD, pokud přistoupíme k recyklaci jaderného paliva, dosud známé zásoby uranu nám mohou vystačit na tisíce let. ("Uranium 2003: Resources, Production and Demand". Tzv. "red book", str 67, tab. 26, viz)

Velká výzva

Je stále více zjevné, že potřebujeme reformu ekologického hnutí.

Je opravdu nešťastné, že za bojovníky proti skleníkovým plynům hovoří hlavně Greenpeace a Zelení, kteří jsou proti jádru. U nás je odpor vůči jádru vtělen např. do kampaně "Velká výzva" Hnutí Duha, jejímž jádrem je studie Chytrá energie.

Pokud jste přáteli životního prostředí, pište českým environmentalistům. Snažte se je přesvědčit, aby přestali blokovat jádro. Je to nejlepší řešení energetiky i nejlepší řešení problémů globálního oteplování (if any).

Pište jim prosím slušně a zdvořile.
Greenpeace.cz greenpeace@ecn.cz
Hnutí duha info@hnutiduha.cz
Strana zelených info@zeleni.cz

******************************************************

(Diskutovat můžete i na: www.klimaskeptik.cz/diskuse)
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.