21.10.2019 | Svátek má Brigita


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
V. Klepetko 2.10.2019 17:40

"Při boji se změnami klimatu je nutné používat logiku"

Takže autor navrhuje "bojovat se změnami klimatu" s nasazením logiky... Nejde o logický paradox? Má se snad nesmyslná a škodlivá činnost provádět více logicky? S větším nasazením? :-)

L. Novák 3.10.2019 0:57

Přesně! "Boj proti klimatu" je nesmysl a žádnou logiku nemá... ;-D

Z. Lapil 4.10.2019 10:21

Ale má. Viz Renčín:

Dal mi ránu, já mu ji vrátil, a pak už mě mlátil jenom on. Řeknu vám - to bylo naposledy, co jsem se porval se životem.

M. Pivoda 2.10.2019 16:50

VÝZVA K PŘIHLÁŠKÁM: Soutěž mladých spisovatelů soutěže MIT Technology Review

18 nebo mladší? Zajímá vás technika? Hledáme esej, která nebude obsahovat více než 1 000 slov k otázce: „Co dospělí nevědí o mé generaci a technologii?“ Příspěvky mají být předloženy do 14. října 2019, takže si pište (nebo předejte to mladším přátelům) nebo členy rodiny.) Rádi bychom od vás slyšeli.

CALL FOR ENTRIES: MIT Technology Review’s young writers essay contest

18 or younger? Interested in tech? We’re looking for an essay of no more than 1,000 words addressing the question: “What do adults not know about my generation and technology?” Entries are due by October 14, 2019, so get writing (or pass this on to younger friends or family members.) We’d love to hear from you.

M. Pivoda 2.10.2019 16:42

Uhlíkové daně: Logika podstatně vyššího zdanění

Why carbon taxes may need to be far higher than we’d planned

The news: Economists agree that one of the most effective ways of tackling climate change is taxing carbon pollution. Conventional wisdom says the price should start low and rise over time. However, a new economic analysis from NYU flips that, concluding the price should fall rather than rise in the decades ahead. It says it should also start far higher than many policy proposals suggested.

Why? Basically, the higher the price at the start, the more rapidly nations and businesses will develop and deploy cleaner ways of doing things. That also means the price on carbon can start to decline sooner, as more of the economy shifts to sources that no longer pump out emissions.

Another notable finding: The cost of putting off a carbon price rises at a staggering rate the longer we delay. If we wait a year to implement an effective carbon tax, the estimated cost of additional climate change impacts will reach approximately $1 trillion. If we wait five, that swells to $24 trillion.

M. Pivoda 2.10.2019 16:44

Překlad pomocí Google Translate

Proč může být potřeba uhlíkových daní být mnohem vyšší, než jsme plánovali

Zpráva: Ekonomové souhlasí s tím, že jedním z nejúčinnějších způsobů řešení změny klimatu je zdanění znečištění uhlíkem. Konvenční moudrost říká, že cena by měla začít nízká a postupem času stoupat. Nová ekonomická analýza z NYU však ukazuje, že by při uzavření ceny mělo dojít v následujících desetiletích spíše k poklesu než k růstu. Říká se, že by také měla začít mnohem výše, než navrhovalo mnoho politických návrhů.

Proč? V zásadě čím vyšší je cena na začátku, tím rychleji budou národy a podniky vyvíjet a zavádět čistší způsoby, jak dělat věci. To také znamená, že cena za uhlík může začít klesat dříve, protože více ekonomiky přechází na zdroje, které již nevyčerpávají emise.

Další pozoruhodný nález: Náklady na odkládání ceny uhlíku rostou neuvěřitelně rychlejším zpožděním. Pokud budeme čekat rok na zavedení účinné uhlíkové daně, odhadované náklady na další dopady změny klimatu dosáhnou přibližně 1 bilionu dolarů. Počkáme-li pět, zvětší se to na 24 bilionů dolarů.

V. Petr 2.10.2019 18:17

Ostatně soudím, že EU musí být ZRUŠENA! A zmínění "odborníci" poslání k lopatě!

Hlavní je to, že boj proti globálnímu oteplování je naprostým NESMYSLEM!

L. Novák 3.10.2019 0:59

Hehe, MaŠíBl Pivoda se najednou odvolává na ekonomy, jimž obvykle zásadně nedůvěřuje...:-P

J. Jurax 2.10.2019 18:17

A proč vůbec mají být uhlíkové daně?

K. Salajka 3.10.2019 5:58

Je třeba spěchat s uhlíkovou daní. Mohlo by se totiž stát, že se ochladí a jen asi 15 let byste dokázali vyprávět o tom, že se jedná o přechodný jev, který nic neznamená.

J. Hlubek 2.10.2019 14:38

Ani jsem to nečetl, ale při změně klimatu je nutno především zregulovat činnost Slunce. zregulovat oběžné dráhy planet, zregulovat kolísání zemské osy a samozřejmě poručit větru a dešti.

P. Han 2.10.2019 15:24

To oni všechno umí. Zatím se tedy nedaří, ale když jim budeme neustále platit, jistě se to jednou povede. Maně jsem si vzpomněl na alchymistickou dílnu z Císařova pekaře.

J. Lukavsky 2.10.2019 14:28

"pomocí nové technologie lze CO2 odstraňovat z atmosféry účinněji, než výsadbou stromů." No pokud z toho CO2 nevznikne pevná a stabilní látka (např. vápenec) tak nějaké stlačování CO2 pod zem je riziko obrovské, stačí menší zemětřesení, náraz meteoritu, výbuch něčeho a CO2 se vyhrne ven a umře všechno kolem během 10 minut. Jsou prý nějaké také technologie, ale asi to nebude nic za hubičku. Dříví se dá jednoduše použít na domy a ty stojí staletí (pokud mají dobrou střechu). A hlavně les chladí krajinu a zadržuje vodu. A rostou v něm houby! J.L. end

V. Novák 2.10.2019 18:02

Hlavně kolik ty nové technologie sežerou energie?

L. Písařík 2.10.2019 13:39

Putin nedávno v zájmu klimatu zkoušel atomový motor a koukejte, jak dopadl. Ale nezanechal uhlíkovou stopu. Dobrý - nééé? Klimaalarmisti, co na to?

V. Novák 2.10.2019 13:14

Při boji se změnami klimatu nelze používat logiku, protože boj se změnami čehosi neustále proměnného a snaha udělat to stabilním jednou pro vždy je nelogická.

M. Krčmář 2.10.2019 12:36

Navrhuji zakázat antikoncepci, neboť pochybuji,že by ta děvčata, která dnes hlásají svoji vizi bez dětí přestala "šou..stat", tudíž by se nám začala populace znovu zvyšovat,a to nejen přispěním imigrantů,v důsledku čehož by tato děvčata měla plné ruce práce s normálním životem a přestala by vymýšlet "píkviny. PS: původní verze.

M. Krčmář 2.10.2019 12:33

Zakažte antikoncepci, děvčata budou mít co nevidět zcela jiné problémy a dost možná uvidí situaci v zcela jiném světle.

M. Pivoda 2.10.2019 11:04

Zdechovský nabádá: "Diskutujme o ekologii, ale prosím racionálně!"

Výchozím předpokladem k racionálnímu řešení komplexního problému klimatu je postup na několika frontách současně, tzn. že výsledným řešením bude jakýsi "ekologický mix".

Dále platí, že v dnešní době je třeba povzbuzovat možná nová technologická řešení, protože pomocí nové technologie lze CO2 odstraňovat z atmosféry účinněji, než výsadbou stromů. Tomu ale politici moc nerozumí.

Nicméně výsadba nových stromů příznivě působí na lidskou psychiku, což určitě nelze zanedbávat.

Takže usilujte o ekologický mix!

R. Tesařík 2.10.2019 11:40

Hlavně racionálně....

J. Tachovsky 2.10.2019 9:43

No logika se moc uz nenosi. A ani na skolach se moc neprosazuje.

J. Fridrich 2.10.2019 9:34

To co v Americe rozpoutaly ty pomatené přivandrované demokratky není žádný impeachment.. je to nenávistné plácnutí do vody bez reálné možnosti na realizaci....

M. Krčmář 2.10.2019 12:18

Obávám se,že se váš příspěvek ocitl pod nesprávným článkem.

J. Roškota 2.10.2019 9:24

pan autor pod nadpis " Diskutujme racionálně..." dal informaci, že diesely vzduch čistí. To mne zaujalo a odkaz jsem si přečetl. Myslím, že by to měl pan autor také udělat. Pak by možná byl schopen argumentovat skutečně racionálně.

J. Vintr 2.10.2019 9:49

Jestli jste si nevšiml, tak článek je o něčem úplně jiném než o vlastnostech dieselových motorů.

J. Jurax 2.10.2019 15:17

Asi jste článek nečetl dostatečně pozorně ... stručně řečeno je o tom, že za jistých podmínek (velké procento pevných částic v nassávaném vzduchu) vypouští moderní diesel méně pevných částic než nassál.

A. Alda 2.10.2019 9:12

Jediným způsobem, jakým lidstvo může ovlivnit klima na planetě, je atomová válka. Jiné prostředky ke změně klimatu nemáme. Se Sluncem a větrem se nedá bojovat.

J. Vintr 2.10.2019 9:51

Ovlivnit navíc jen dočasně. Za pár let by si to příroda zase srovnala.

I. Mertl 2.10.2019 8:56

Koukám, koukám, že už vášně trochu ustupují, alespoň dle počtu rozhořčených kýválků panu křesťanskému europoslanci. Ale jinak má pravdu, právě logiku nutno používat při řešení problémů. Jen se to oběma stranám sporu moc nedaří.

R. Tesařík 2.10.2019 9:46

Vám ano?