Neviditelný pes

EKOLOGIE: České úspory uhlí stonásobně prožerou jiní

24.1.2014

Bizarní globální souvislosti lokální války o severočeské těžební limity

Podle zprávy ČTK ve středu Evropská komise navrhla závazný cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 40 % proti úrovni z roku 1990. Eurobyrokrati toho chtějí dosáhnout další podporou "čistých" obnovitelných zdrojů energie. Na rozdíl třeba od uhlí prý totiž neprodukují žádné skleníkové plyny. Prý – realita je totiž zcela odlišná od zbožných přání. Na výrobu solárních panelů a větrníků je potřeba energie, která se v Evropě stále získává hlavně spalováním uhlí. Solární panely a větrníky se musí navíc dopravit na místo určení a nainstalovat, přičemž se spaluje nafta.

O mnohem horší věci se ale zatím moc neví. Při výrobě solárních panelů vzniká fluorid dusitý – skleníkový plyn 17000x (ano, sedmnácttisíckrát!) silnější než oxid uhličitý. V atmosféře navíc NF3 vydrží asi pětkrát déle než CO2 (viz). Jinými slovy: na stejný energetický výkon způsobují obnovitelné zdroje nesrovnatelně silnější oteplování než uhelné elektrárny. Evropská unie z nich přitom chce do roku 2020 vyrábět nejméně 20 % energie. Spočítal někdo, kolik fluoridu dusitého se kvůli tomu uvolní do atmosféry a jak obrovský to bude mít dopad na naši "malou a křehkou modrou planetu"? Zničí eurobyrokrati vytlačením uhlí světové klima? Oteplovací ideologií poblázněná Evropa jde navíc zcela dobrovolně a z vlastní vůle ekonomicky do háje. Její průmyslová revoluce a vedoucí postavení ve světě bylo historicky založeno na uhlí – ne na pochybných experimentech typu "Zasvítí? Zafouká?"

A navíc – při racionálním pohledu je údajné antropogenní globální oteplování jen chimérou. Už před šestnácti lety se zastavilo nejen na celé Zemi (viz), ale dokonce i v Česku (viz). Nejpodstatnější ale je, že nikdo nikdy neprokázal, že mírné oteplování pozorované do roku 1997 způsobovaly právě skleníkové plyny (viz). Existuje řada jiných alternativních vysvětlení oteplování, které se dobře obejdou i bez proklínaného uhlí, ropy a dalších lidských vlivů.

Nejpikantnější ale je, že snaha o vytlačení fosilních paliv z Evropy je až dětinsky hloupá. Čína ročně vytěží asi 2 878 milionů tun uhlí, USA 1 171 milionů tun, Indie 568 milionů. Česko ročně vytěží 66 milionů uhlí – tedy 2,3 % těžby Číny a 1,4 % těžby všech tří největších světových těžitelů. Úžasné! Za cenu obrovských investic do nesmyslných panelů a větrníků a rušení tisíců pracovních míst v severních Čechách se tedy obrazně řečeno snažíme uškudlit půlku suchého rohlíku, zatímco jiní s mlaskáním prožerou sto zabíjaček.

Autor je redaktor měsíčníku Maximzpět na článek