1.12.2023 | Svátek má Iva


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
P. Eliáš 16.10.2023 11:20

No jo - starý známý Koonin. ;-D;-D

A třešnička na konci: Odborník na klima Lomborg

Opravdu někdo považuje toho exota za odborníka na klima? ;-D;-D

Clauser - teoretický fyzik 80 (kvantová mechanika, nobelovka 2022 ), Giaever - fyzik 94 let (tunelový jev, nobelovka 1973). No, nějak u nich nevidím, že by se věnovali klimatologii.:-)

Článek je prostě další z řady recyklatů, jakých jsou na popíračských webech kupy. Bohužel místní redakci je to buřt a jen krmí své trochu natvrdlé čtenáře popíračským sajrajtem.:-)

R. Tolasz 9.10.2023 13:12

Já jsem k tomu své napsal už v roce 2020. A nemám důvod cokoliv dodávat. https://www.tolasz.cz/news/a500-scientists/

K. Wágner 6.10.2023 10:55

Původně měly kotle a kamna na uhlí, antracit a koks v nabídce českých obchodů definitivně skončit od ledna 2025. Teď si to ale ministerstvo životního prostředí rozmyslelo a od chystaného zákazu prodeje ustoupilo. ;-D

J. Král 9.10.2023 10:44

Inu, asi jim konečně došlo, že na venkově často jiná možnost není. I kdyby byly dotace na TČ 100%, náklady na topení by vzrostly minimálně na dvojnásobek. A to si řada lidí nemůže dovolit.

V. Kolman 5.10.2023 0:46

Nějak mi to "pozemské třeštění s CO2" nezapadá do souvislosti, porovnám-li podíl CO2 v zemské atmosféře 0,04% (možná jsem vynechal jednu nulu za desetinnou čárkou;-D) s atmosférou planety Mars, obsahující 97%!!!!!! CO2.

I když vezmu v úvahu, že atmosférický tlak na Marsu je velmi nízký (asi jako na Zemi ve výšce 30km) a Mars je "o něco" dále od slunce, přece jenom by se tam nějaký silnější skleníkový efekt (dle mého skromného mínění) měl projevit, pokud má CO2 "tak podstatný" vliv na teplotu podnebí - jak se domnívají někteří klimatologové.

Proto se i já (ač laik) přikláním k názoru, že se jedná o grandiózní podvod.

P. Eliáš 16.10.2023 11:05

A nebude to třeba tím, že atmosféra Marsu je strašně řídká? ;-D;-D

Já vím no, jako laik tomu nerozumíte a proto to máte za podvod. ;-D

M. Pivoda 4.10.2023 13:44

Conservative here. How is destroying the Canadian economy going to help climate change? The example you gave acid rain was a perfect example of see a problem find a solution. A collaborative effort of government and industry finding a solution. Having a strong economy gives Canada the ability to solve any climate problem. Putting the government and its people in massive debt is no solution.

Miroslav Pivoda: Let me make your statement more precise: Having a strong economy gives any country on Earth the potential to solve any climate problem. How do measure the strenght of economy, however?

Do you include all possible costs in you calculations? Do you cover total costs? In any economy, there are not only shareholders but also stakeholders. Combination of a sound economy and sick/ill citizens represent a low potential to fight any climate problem.

Překlad do češtiny: Tady konzervativní. Jak zničení kanadské ekonomiky pomůže změně klimatu? Příklad, který jste uvedl kyselý déšť, byl dokonalým příkladem toho, jak problém najít řešení. Společné úsilí vlády a průmyslu najít řešení. Silná ekonomika dává Kanadě schopnost vyřešit jakýkoli klimatický problém. Masivní zadlužení vlády a jejích lidí není řešením.

Miroslav Pivoda: Dovolte mi upřesnit vaše tvrzení: Silná ekonomika dává každému státu na planetě Zemi potenciál vyřešit jakýkoli klimatický problém. Jak však měříte sílu ekonomiky?

Zahrnujete do svých kalkulací všechny možné náklady? Pokryjete celkové náklady? V každé ekonomice nejsou jen akcionáři, ale také zainteresované strany. Kombinace zdravé ekonomiky a nemocných/nemocných občanů představuje nízký potenciál pro boj s jakýmkoliv klimatickým problémem

P. Janoušek 4.10.2023 11:38

To jste si dovolil dost. Budete popraven a poté mučen.

P. Selinger 3.10.2023 21:35

Je načase skončit nesmyslnou válku proti CO2

P. Rada 4.10.2023 0:43

Souhlas! - vždyt válčení s neživým plynem je nesmyslnost.

Daleko větší smysl by mohla mít "válka" vyhlášená přebujelé lidské chtivosti, která dnes rozvrací optimální životadárné hodnoty biogenních prvků na planetě (N,C,P,..) a mnohastranným překračováním bezpečných planetárních mezí ohrožuje jak biosféru tak i dlouhodobou civilizační perspektivu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Planet%C3%A1rn%C3%AD_meze

L. Novák 4.10.2023 13:13

DEMENTNÍ BLB RADA jako obvykle... :-)

P. Rada 4.10.2023 14:55

Pokud jde o údajnou "demenci" - kterou nadhazujete - tak její selektivní variantou jsou spíše postiženi ti kteří podepsali onu petici. To např. proto, že se zde sice správně píše:

.... "Geologický výzkum odhalil, že klima Země se měnilo po celou existenci naší planety, během níž se střídala přirozená studená a teplá období"...

DEMENTOVÁNO přitom ale zůstává, o kolik a za jakou dobu se klima změnilo. Obor paleoklimatologie jako by pro dotyčné "dementy" nexistoval. Připomenu alespon jeden ale za to zásadní výstup paleoklimatologie:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:All_palaeotemps.png

F. Žůrek 3.10.2023 19:20

No dobře. Ale ti chytřejší vládnou...

P. Zdeněk 3.10.2023 19:15

Že je to velkolepý podvod ví téměř každý (kromě s. P, Rady a p. Metelky). Přesto je potěšitelné dočíst se něco o skutečnosti.

P. Rada 4.10.2023 1:26

Když už se o mě otíráte, pak opatrně připomínám "NĚCO O SKUTEČNOSTI". Psychologicky opodstatněné úzce sebezáchovné jednání rozumných bytostí totiž bývá takové, že čím je pro ně situace vlekle-nebezpečnější a obtížněji řešitelná - tím méně na ni VĚŘÍ.

Proto si lidé obecně v dlouhodobě obtížných situacích rádi vymýšlejí racionalizační triky - jen aby se konfrontaci s realitou co možná vyhnuli.

Od věků si takto lidé pravidelně usnadnovali život fantaziemi o posmrtném životě.... - jen aby konfrontaci s nevyhnutelností vlastního konce unesli snadněji.

Ohledně klimatu funguje úhybné racionalizační fantazírování ještě daleko spolehlivěji, protože více ohroženy jsou až vzdálenější generace. Zejména egoisté pak svým "PODVODNÝM" úletům "VELKOLEPĚ" věří.

J. Kouk 3.10.2023 18:51

Stačilo by vypnout všechny klimatizace?

P. Han 3.10.2023 19:09

A všechny lidi, pak už by to snad šlo.

M. Pivoda 3.10.2023 19:53

P. Han se osobně snaží vypnout umělce, kteří kdysi podepsali tzv. Antichartu.

F. Navrátil 3.10.2023 18:08

Klimatický alarmismus je prostředek, který pomocí dotačních podvodů slouží k vydírání, manipulaci a ovládání společnosti.

L. Novák 3.10.2023 17:58

Tradiční BLUDY šéfa OSN Antónia ;-O Guterrése:

Guterres: Pokud spojíme síly teď, můžeme odvrátit klimatickou katastrofu

Globální oteplování postihuje všechny regiony světa, mezinárodně dohodnutá hranice bezpečného oteplení o 1,5 stupně Celsia je nebezpečně blízko. Jediná cesta, jak se vyhnout jejímu překročení je jednat hned a jednat rozhodně, uvedl v prohlášení ke zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) při OSN generální tajemník OSN António Guterres.

Zpráva je pro lidstvo silným varováním. Vědecké důkazy jsou nezvratné: emise skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv posilované odlesňováním dusí planetu a ohrožují miliardy lidí.

Mezinárodně dohodnutá hranice bezpečného oteplení o 1,5 stupně Celsia je nebezpečně blízko. Hrozí, že jí dosáhneme velmi brzo. Celosvětově se již oteplilo o 1,2 stupně Celsia. V posledních desetiletích oteplování akceleruje. Každý zlomek stupně je důležitý. Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře jsou rekordní. Extrémní počasí a klimatické pohromy jsou čím dál častější a intenzivnější. Proto je letošní klimatická konference OSN v Glasgow tak důležitá.

Životaschopnost našich společností závisí na lídrech vlád, soukromého sektoru a občanské společnosti a jejich ochotě a schopnosti společně se postavit za účinné politiky, opatření a investice, které povedou k udržení oteplení do 1,5 stupně Celsia. Je to náš závazek celému lidstvu, zejména těm nejchudším a nejzranitelnějším a vůči státům, na které probíhající změny dopadají nejtíživěji, ačkoli za současnou klimatickou krizi nesou nejmenší odpovědnost. ... (pokračování pro otrlé v článku) :-P

https://www.newstream.cz/leaders/guterres-pokud-spojime-sily-ted-muzeme-odvratit-klimatickou-katastrofu

M. Pivoda 3.10.2023 19:14

LejNovák vám jako osvědčeného experta (na jakékoliv téma) může nabídnout Jiřího Zlatušku z Masarykovy univerzity v Brně.

L. Novák 6.10.2023 11:09

MaŠíBl agent StB Pivoda, kterého Zlatuška vyhodil pro neschopnost a šarlatánství, to samozřejmě být nemůže. :-P

L. Zídek 3.10.2023 17:17

No ale vyprávějte to těm zelenorudým , někdy i VŠ titulovaným blbům !

E. Hlinovský 3.10.2023 13:38

Fascinuje mě již delší dobu, že většině lidí na tzv. Západě není podezřelé, že v mainstreem mediích nejsou žádné informace o tisícovkách vědců, kteří zastávají zcela jiné stanovisko, než těch neustále opakovaných 2500 vědců, kteří tvrdí, že přijde v roce 2050 katastrofa, když nepřestaneme používat spalovací motor, topit na 20 stupňů, jíst maso atd.

"Západní člověk " je ve své většině stejně snadno manipulovatelný, stejně nevzdělaný, stejně neschopen kritického myšlení jako ta jím opovrhovaná část Asie aj. Západní media nemají demokratickou kulturu.

L. Metelka 3.10.2023 13:41

Kde těch 2500 vědců tvrdí, že v roce 2050 přijde katastrofa? Konkrétně, prosím, dost mě to zajímá...

L. Novák 3.10.2023 14:12

:-) Vědci (tedy skuteční vědci) snad ani ne, ale hloupý generální tajemník OSN António Guterres spolu s dalšími klimatickými magory po celém světě ano... ;-)

Šéf OSN Guterres: Zpráva OSN ke klimatu je výčtem nedodržených klimatických slibů, spis plný hanby

... Svět míří k oteplení klimatu o více než tři stupně Celsia oproti předindustriálnímu období; pro naplnění cíle udržet oteplení maximálně na 1,5 stupni je třeba výrazně zvýšit intenzitu klimatických opatření. Takové jsou mimo jiné závěry nové zprávy Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu (IPCC), o nichž informují zahraniční agentury. Experti upozorňují na neustále rostoucí produkci skleníkových plynů a podle agentury AFP varují, že se tento růst do tří let musí zastavit, aby Země zůstala „obyvatelná". ... (další viz článek)

https://www.newstream.cz/politika/sef-osn-guterres-zavazky-na-zpomaleni-oteplovani-hanba-a-vycet-nedodrzenych-klimatickych-slibu

;-D

L. Metelka 3.10.2023 14:14

Ty přepisy a výklady zpráv IPCC nejsou zrovna přesné. Doporučuji originální zdroje.

J. Jurax 3.10.2023 14:31

Přesné ... ale smysl zůstává, není-liž pravda?

L. Novák 3.10.2023 14:38

Rozumím, ale záměrně jsem vybral ukázku toho, čím média masírují davy... Záplava DEZINFORMACÍ a bludy politiků a na ně navázaného "klimatického" byznysu. Včetně masívní reklamy na výstavbu OZE, elektromobilitu a tisíc dalších nesmyslů. ...

Uvidíme, jak budou reagovat občané ve volbách ... Ti zmasírovaní, i ti, co odolávají a staví se proti nesmyslům. Propaganda "klimahysterické fronty" podporovaná obrovskými vládními dotacemi odpůrce nesmyslů snadno převálcuje a překřičí. Takže musíme počkat, až se alarmklimatismus sesype váhou EU vlastní hlouposti. :-) [>-]

I. Lyčka 3.10.2023 14:46

Bohužel občané nemají na vybranou. Ať zvolí kohokoliv, bude to prašť jako uhoď. Současným politikům jde o koryto, nikoliv o zájem státu.