4.2.2023 | Svátek má Jarmila


ŠUMAVA: Žádný ústup se nekoná

27.5.2011

Ministr Chalupa Rakušanům neustupuje (Ministr prý ustupuje Rakušanům, LN 7. 5.)! Již řadu let si vlastníci lesů na rakouské straně Šumavy stěžují, že kůrovcová kalamita v NP Šumava ničí příhraniční rakouské lesy. Klášter Schlägl vyčíslil škodu na svých lesech větší než jeden milion eur. Bývalý předseda vědecké rady NPŠ Jakub Hruška se tehdy snažil rakouské nároky zpochybnit tvrzeními, že kůrovec také létá z Rakouska do Čech a ničí náš NP.

Resortní smlouva, kterou podepsal před rokem ministr Ladislav Miko a která měla chránit rakouské lesy před nálety kůrovců z české strany, obsahovala i dohodu, že se do roka vyhodnotí působení přijatých opatření a jejich rozsah může být změněn. A to se také stalo. Odborné týmy ministerstev se dohodly na změně, kterou vláda odsouhlasila a smlouva tím dostala charakter mezinárodní. Rakušanům se „neustupuje“, pouze se respektuje nárok sousedů na neničení jejich majetků, a vše bylo dohodnuto ještě před příchodem ministra Chalupy do úřadu.

A Hnutím Duha „odhalené lapáky s biocidy“, které redaktor LN nazval podtitulkem „jedy v rezervaci“? Insekticidem ošetřené trojnožky, o kterých je řeč, se v NP Šumava používají každoročně a jejich množství se odlišuje pouze podle toho, jak je potřebné snižovat stav populace kůrovců. Je prokazatelné, že se i v loňském roce instalovaly ještě dříve, než byla vydána výjimka státní správy na jejich použití. Jde totiž o záchranu lesů před kůrovcovou kalamitou.

Vrabci na střeše ministerstva si již několik měsíců cvrlikali o tom, že „zelení“ úředníci budou letos komplikovat povolení k zásahům proti kůrovcům, aby nového ředitele Stráského dostali do problémů.Shrňme si tedy, jakých odhalení jsme se na Šumavě již dočkali. Ihned po jmenování Stráského ho Hnutí Duha obvinilo, že chce těžit v bezzásahových zónách. Vyšlo najevo, že i v minulých letech se v těchto zónách těžilo a ministerstvo na tuto těžbu vydalo 115 výjimek. Poté, že je Stránský ve vleku těžařů. Bylo zveřejněno, že se v posledních dvou letech na Šumavě těžilo jako nikdy v minulosti. Že Stráského činností na Šumavě vzniknou holiny. V minulých letech zde díky těžbě vznikly stovky hektarů holin. Zjevně tedy nejde o to, co Stráský bude či nebude na Šumavě dělat, ale o to, že lidé z Hnutí Duha již nejsou u toho.

LN, 10.5.2011