Neviditelný pes

STAVITELSTVÍ: Bláznovství D8

20.10.2016

Uprchlý vězeň Kulhánek z Cimrmanovy Hospody na mýtince byl nespravedlivě odsouzen na 20 let a den před vypršením trestu se mu podaří uprchnout. Když se ho v hospodě ptají, jestli se nevyplatilo počkat na propuštění, připouští, že na té otázce něco bude. Nakonec ale mávne rukou a prohlásí: „No, ale jednou jsem venku, tak hlavně, aby mě nechytili.“

Zmíněný Kulhánek se chová jako blázen, což do veselohry patří. Pokud se ale tímto způsobem chová stát, pak je zřejmé, že občanům hrozí velké škody.

Jako čisté bláznovství se dá označit stavba dálnice D8 přes České středohoří. Nejde o složitý problém, který by nepochopil žák 5. třídy základní školy. Dálnice byla navržena přes sesuvné území.

Geologové upozornili na vysoké riziko, že na třech kilometrech trasy hrozí sesuv, pokud se neinvestuje do nákladných zabezpečovacích opatření. Přesto se začalo stavět bez podstatného zajištění. Otázka zní: Jak to dopadne? Žák 5. třídy logicky odpoví: dojde k sesuvu a dálnice bude zničena.

Jinak se ovšem zachoval český stát. Bůhvíjakým způsobem našel geologa, který stavbu posvětil. Pak vyměnil projekční firmu, protože pracovníci té původní tvrdili, že podle zadání není možné vypracovat rozumný projekt.

Když před stavbou varovali ochránci přírody, tak toho politici využili k argumentu, že právě proto je nutné stavbu rozjet. Svah později skutečně ujel a část již dokončené dálnice zničil. Ministerstvo dopravy si pak nechalo vypracovat expertizu od Akademie věd.

Její výsledky však zatajilo, protože expertiza za viníka sesuvu označila stavbu dálnice a varovala, že mohou přijít i další sesuvy. Místo toho ministr dopravy občanům, kterým zřejmě připisuje inteligenci předškolního dítěte, slíbil, že opravenou dálnici předá k provozu 16. prosince, aby mohli autem na vánoční trhy do Drážďan.

Teď se však ukázalo, že se hýbe celý tříkilometrový svah a že se propadají pilíře Prackovického mostu, které mají příliš mělké základy. Co bude dál, to se neví, v každém případě však stavba přerušena nebyla. „No, ale jednou jsme začali stavět, tak hlavně, abychom to dokončili,“ řekl by uprchlý vězeň Kulhánek.

Inženýři dnes dokážou opravdu postavit všechno. U dálnice D8 by možná stačilo zajistit funkční odvodnění a vozovku zakotvit hluboko ve skále. I tak by byla stavba náchylnější k haváriím, protože dvacetitunové kamiony mohou jednotlivé stavební komponenty významněji ohrozit.

Předpokládejme nicméně, že se silnice dokončí podle všech pravidel bezpečnosti. Přesto pro budoucí provoz přistupuje další riziko, protože zkušený člověk nemůže úplně věřit proklamacím úřadů, že všechna pravidla byla opravdu dodržena.

Kde mohla vzniknout stavba významně zlepšující celkový stav dopravní infrastruktury, tam vznikl nový trvalý problém, se kterým se budeme muset naučit žít.

Nepochopitelným rozměrem celého případu zůstává motivace úřadů k tak nesmyslnému postupu, když bylo i neinformovaným laikům jasné, že může přinést jen další potíže. Dost možná stačila jen tradiční arogance moci a snaha zakrýt předchozí chybná rozhodnutí.

Taková je tedy kombinace motivů, proti níž se nedokážeme bránit. Asi nezbývá než přihlížet, co dalšího ještě způsobí.

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/pluszpět na článek