Neviditelný pes

PRÁVO: Podvod s vínem jako víno

diskuse (12)
Má-li tuzemský spotřebitel věřit kvalitě a hodnověrnosti tuzemské potravinářské a nápojářské produkce, nesmí být přitom podváděn. To je totiž základní předpoklad k tomu, aby se preference spotřebitelů upřednostňujících v poslední době domácí české potraviny dále prohlubovaly a aby nebyla celá myšlenka zdegradována obdobným způsobem, jako je tomu s deklarovaným bojem proti korupci.

Templářské sklepy Čejkovice ovšem do důvěryhodnosti označování potravin jako „české“ udělaly velmi hlubokou negativní stopu, která poškozuje všechny poctivé vinaře, vinařství ČR jako celek a veškerou snahu pozitivně profilovat potravinářské produkty tuzemského původu. V „normální“ zemi by taková společnost musela podnikatelsky skončit. U nás se soudí za poškození svého dobrého jména (o které ovšem vlastní vinou přišla), média zásobuje zavádějícími informacemi a na jejich podporu inzeruje v novinách způsobem, který může čtenáři neznalého mediálních zvyklostí připadat jako seriózní zpravodajský článek.

A co tedy jde? Podle zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) nakoupilo družstvo Templářské sklepy Čejkovice v roce 2009 od společnosti BJ.VITIS 1,250 milionu(!!!) kilogramů vinných hroznů, u nichž nebylo schopno prokázat jejich původ. To je celá čtvrtina objemu hroznů pro celoroční tuzemskou produkci jakostních odrůdových a růžových vín. Přestože jde s největší pravděpodobností o vína z Maďarska a Bulharska, teplářské sklepy označily víno z těchto hroznů jako české a jako takové je prodávaly v tuzemských obchodech. Navíc za v podstatě dumpingovou cenu, neboť víno neznámého původu bylo (proto to také družstvo udělalo) levnější, takže družstvo elegantně vyřadilo z trhu při cenových jednáních s řetězci domácí poctivou konkurenci nabízející skutečně české víno – ale dražší. No nekupte to, když je to levnější, musí si říci každý obchodník...

Templářské sklepy se hájí tím, že původ vína prověřovaly prostřednictvím registru vinic ministerstva zemědělství. Jenže vinaři, kteří údajně hrozny pro zpracování v Templářských sklepích dodali, tuto skutečnost nepotvrdili anebo potvrdili dodávky daleko nižšího objemu hroznů, než tvrdí templářské sklepy. Kromě toho se na jedné z dodavatelských vinic žádné víno údajně vůbec neurodilo. Je to jistě názor proti názoru a v takovém případě se pravda zjišťuje dost těžko. Člověk jen trochu obeznámený se situací v našem vinářství (což by snad mělo vedení Templářských sklepů být) si ovšem snadno spočítá, že vinaři z ČR prostě nemohli dodat družstvu takový objem hroznů, jak družstvo tvrdí, protože tolik suroviny není jednoduše k dispozici. Přestože Templářské sklepy patří mezi velké podniky ve svém oboru (a na to zřejmě hřeší), nejsou jediné. Přesto tvrdí, že „mají pod kontrolou“ čtvrtinu tuzemské roční produkce.

O máslu, spíše však o „vínu na hlavě“ svědčí navíc celá řada trestných činů, které v kauze obhajoby svých vín Templářské sklepy dosud spáchaly. Kromě toho, že podle SZPI klamaly spotřebitele a do oběhu uváděly jako česká vína vína neznámého původu, zamezily také SZPI a policii v kontrolách nařízení týkajícího se stažení sporných vín z trhu (maření výkonu úředního rozhodnutí). Nejpatrnějším důkazem důkazem podvodného jednání je pak cosi, co v médiích myslím ještě nezaznělo. Totiž, že Templářské sklepy na etiketách vín s číslem šarží, které měly stáhnout z trhu, začernily původní číslo šarže a natiskly na ně jiná čísla šarží. Soudím, že takhle se výrobce vín s čistým svědomím asi nechová.....

Podvodů kolem vína je ostatně více a netýkají se pouze teplářských sklepů a odrůdových vín. SZPI například každoročně kontroluje prodej burčáku, který tak může být označen pouze v případě, že hrozny pro jeho výrobu jsou tuzemského původu. A každoročně odhaluje nemalé procento případů, kdy se jako burčák prodává výrobek z hroznů ze zahraničí. Letos to byly čtyři kontrolované vzorky z celkových třinácti, tedy téměř jedna čtvrtina....

Převzato z Blog.aktualne.cz se souhlasem autora.

Autor je agrární analytik

zpět na článek