3.12.2021 | Svátek má Svatoslav


PRÁVO: Kontroly EET? Navrch huj a vespod fuj

11.4.2019

Když to chodí jako kachna, má to peří jako kachna, když to plave a létá jako kachna, tak to asi bude kachna.

Když ze všech možných míst republiky dostáváme informace o tom, jak nepřátelsky, ba až zákeřně se chovají úředníci při kontrolách EET, tak to asi bude pravda. Nezávisle na sobě popisují podnikatelé a živnostníci stejné nebo velmi podobné jednání kontrol EET.

Nejprve při kontrolním nákupu (to se kontroloři utajeně vydávají za běžného zákazníka) dělají úředníci vše pro to, aby vyprovokovali obsluhu k „spáchání přestupku“. Většinou jim jde o to, aby jim prodavačka nevydala účtenku. A tak otravují v největším návalu, dělají, jako by spěchali, předbíhají frontu, berou si zboží, nechávají peníze ležet na pultu a odcházejí, a dokonce i zcela otevřeně odmítají účtenku.

Potom se úředníci vrátí a zahájí projednávání „přestupku“. Tlačí na obsluhu, aby se přiznala, je-li přítomen majitel provozovny, tak se jej snaží vyloučit z jednání, když přítomen není, naopak mu telefonují, aby okamžitě(!) dorazil. Logiku v tom nehledejme, jde přece jen o to podnikateli zatopit, skřípnout ho. Úředníci odmítají vše, čím by se „obviněný“ (ano, tak nazývají podnikatele, který nevytiskl účtenku!) mohl bránit. Zcela běžně vyvíjejí tlak na zaměstnance, prodavačky či brigádníky, kteří jsou z nich rozklepaní a přiznali by i loupež korunovačních klenotů. A o to úředníkům jde. Vyhrožují, že když se nepřiznají, bude hůř! Vyhrožují, že když nezaplatí na místě, bude to pak dražší. Vyhrožují, že když se bude podnikatel bránit, tak na něj pošlou svoje právníky. Nebo naopak chlácholí podnikatele, aby podepsal protokol a přiznal se, že pak udělá úřad jen takové bububu; a potom přijde pokuta 20 000 Kč! Prostě – dělají vše pro to, aby vymohli od obviněného podnikatele přiznání, a snaží se dostat podnikatele do pozice, kdy se už nebude moci bránit.

Tak vypadají kontroly EET v praxi. Když vezmeme v úvahu, že jich proběhlo už nějakých 180 000, tak je jasné, jaký tlak na podnikatele a živnostníky kontroly EET znamenají. Je to nepřátelské chování státu vůči občanům, jsou to provokace a účelové jednání.

Podnikatelské odbory hájí práva podnikatelů a živnostníků, proto jsme se obrátili na Generální finanční ředitelství a položili jsme jim tyto (a mnohé další) jednoduché otázky. Na některé jsme dostali odpovědi, k nimž přidáváme naše komentáře:

Podnikatelské odbory (PO): Dostávají úředníci pokyny vystupovat vůči kontrolovaným podnikatelům nátlakově a jednat manipulativně?
Generální finanční ředitelství (GFŘ): „Není možné, aby Vámi zmiňované pokyny úředníci FÚ dostávali.“
PO: My máme od samotných úředníků jiné informace. Zdrojem jejich sebevědomí a příčinou jejich jednání je podpora nadřízených. Nadřízení jim nejen říkají, že se nemají bát, protože se za ně postaví, ale dokonce je k takovému chování instruují a motivují!

PO: Jsou kontrolující úředníci vedeni k tomu, aby při kontrolních nákupech provokovali k spáchání přestupku nebo aby vytvořili situaci, která by k tomu vedla?
GFŘ: „Smyslem a účelem kontroly je prověřit, zda ke splnění evidenční povinnosti došlo řádně a včas, nikoli vybízet či jakkoli přispívat k jejímu porušování.“
PO: Je hezké, že nám GFŘ říká, jak by to mělo být. Tak jak to, že dopouští jednání úředníků, které porušuje smysl a účel kontroly?

PO: Může to, jestli je vše projednáno na místě či dodatečně, ovlivnit výši pokuty?
GFŘ: „Určení výše pokuty není ovlivněno tím, kde je věc projednávána.“
PO: Ano, i my víme, že závažnost přestupku a výše pokuty není a nesmí být žádným způsobem závislá na tom, kdy, kde a jakým způsobem je podnikatel uznán vinným a potrestán. Úředníci však zjevně zneužívají neznalost či nejistotu kontrolovaných a klidně jim lžou.

PO: Jste si vědomi toho, že podnikatelé mají neomezené právo si kontrolu EET, ale obecně i jakýkoliv kontrolní úkon správního orgánu zaznamenávat, a to jak nahráváním, tak i natáčením?
GFŘ: „Pro pořizování zvukových záznamů ústního jednání v daňovém řízení není nutný souhlas finančního orgánu, který řízení vede (resp. jeho zaměstnanců).“
PO: Slyšíte to, podnikatelé? GFŘ říká, že si máte kontroly natáčet! Spousta řidičů si už kontroly policie natáčí, ale podnikatelé si na to ještě nezvykli. Budeme je přesvědčovat, aby to dělali.

Shrňme si to: Podle GFŘ jsou úředníci FS učinění andělé a jednání kontrol je tak křišťálově čisté, že už čistší být nemůže. V praxi na provozovnách je to jiné a kontroly se chovají, jako by podnikatel byl lovná zvěř. Kontroly EET – navrch huj a vespod fuj.

Autor je předseda výboru Podnikatelských odborů
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.