Neviditelný pes

PRAHA: Auta na Kulaťáku

23.9.2016

Vítěznému náměstí nepomůže uzavření Blanky, ale Podbabský most

Uplynulo jen několik dní ode dne, kdy se tunel Blanka v Praze opět stal předmětem zájmu medií. Proběhla diskuse o přínosech a problémech, které se během ročního provozu projevily. Zatímco ulice Veletržní a Milady Horákové jsou plynule průjezdné, trvale zahlcené jsou nyní Svatovítská ulice a Vítězné náměstí. Došlo to tak daleko, že magistrát vážně uvažuje o uzavření jednoho z výjezdů z tunelu. Bylo tedy za „těch pár desítek miliard“ pouze přesunuto úzké hrdlo z Letné o několik kilometrů západně?

Před osmi lety, to již byl tunel Blanka rozestavěn, jsem zde upozorňoval (viz), že on, ani na něj navazující Trojský (automobilový a tramvajový) most neřeší vnitroměstské spojení pravého a levého břehu Vltavy v severní části Prahy. Představa, že se toto spojení vyřeší spolu s dostavbou severního kvadrantu Silničního okruhu, byla tehdy lákavá a městskými orgány patřičně podporovaná. Úsměvně zní hlavní tehdejší argument pro prosazení tzv. Jižní varianty této části okruhu. Severněji vedená varianta je možná lepší z hlediska EIA, ale není dostatečně připravená a její příprava by celou realizaci nebezpečně zdržela. Jak se tak dívám do dobového tisku, tak „připravená“ Jižní varianta měla být již nyní ve výstavbě.

Každý, kdo v uplynulém roce procházel nebo projížděl MHD Vítězným náměstím a třídami do něj ústícími (nejen Svatovítskou), vidí jasně, že bez přímého spojení Bohnic a Tróje s Dejvicemi a Podbabou se Praha neobejde. Ať bude Silniční okruh dobudován ve své Jižní nebo Severní (přes Řež) podobě, vždy bude sloužit pro tranzitní (kamionovou i osobní) dopravu. Praha ale potřebuje nejen pro osobní automobily, ale i pro MHD přímé vnitroměstské spojení obou severních konců města.

Čekání na výsledky zdlouhavých vyjednávání o evropských dotacích obyvatelům Dejvic ani všem, kdo přes ně přijíždějí do vnitřní Prahy, nepomůže. Bylo by jistě příjemné, kdyby na stavbu tohoto „Podbabského“ mostu měla Praha k dispozici tu část prostředků, kterou marnotratně utopila v předraženém projektu Opencard či ve „vícepracích“ při budování tunelu Blanka. Při rychlosti, s jakou jsou podobné stavby připravovány, ale jistě na urychlenou realizaci může při dobré vůli město prostředky sehnat. A do té doby, v horizontu několika měsíců, aktualizovat přípravné studie. Protože se o stavbě tohoto mostu uvažuje již od třicátých let, bylo by jistě na co navázat. Doufejme, že se slavnostní otevření neuskuteční až ke stému výročí prvních návrhů.zpět na článek