29.1.2023 | Svátek má Zdislava


POLITIKA: Elektrošok nebo snad elektroteror

1.2.2016

Na můj článek Konec šetření v Čechách! přišla nebývale bohatá žeň odpovědí a názorů, což mě nutí k tomu ještě jednou se k tomuto tématu vrátit, neb se zdá, že rychle zmizí z očí postižené veřejnosti, ze stránek periodik, ale že se nesmazatelně projeví v našich peněženkách!

Musíme si uvědomit, že energetická politika zelených potřeštěnců a vládních přisluhovačů je motivovaná jen a jen ziskem a nikoliv potřebami řadových daňových poplatníků, obyčejných lidí - spotřebitelů. Dříve prosazená ekologická politika dotovaných solárních farem způsobila (pod praporem EU) klasické energetice obrovské škody kvůli nevyhnutelnosti vyplývající ze zákona 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie, OZE (u nás dobře známá jako „mnohamiliardový tunel OZE“). Ta přináší nutnost vykupovat elektřinu z OZE za extrémně vysoké ceny, a to kdykoliv ji OZE nabídnou bez ohledu na aktuální potřebu. Tím drahé a nestabilní dodávky energie z OZE vytlačují levné a stabilní dodávky energie z klasických zdrojů. Rozdíl v cenách jde na úkor ostatních (tj. levnějších) zdrojů, protože tím zvyšují jejich cenu na výstupu z distribuční sítě. Několikanásobek běžné velkoobchodní ceny se tučně vyplatí provozovatelům OZE. Drahou elektřinu z OZE by si na volném trhu samozřejmě nikdo nekoupil, ale musí! - a teď jsme u slůvka musí.

Minulá OZE dohoda vznikla za zády veřejnosti stejně jako současná jističová pseudo-úmluva, na které po dlouhé dva roky potajmu spolupracovalo distribuční panstvo výhradně jen s velkými odběrateli elektřiny. Tak jejich velkolepý rozsudek uspořit peníze velkoodběratelům přichází k veřejnosti opět znenadání a odsuzuje ji do role pouhého (vlastně přiblblého) pozorovatele. Znovu a znovu jen musí! Zdá se, jako by platil obyčej, který si ve své plné nahotě dovoluji zreprodukovat: „Sereme na tebe, dělný lide, drž hubu, krok a zaplať!“

Stejně jako vliv OZE musel být absorbováno jistou inercií už existujícího rozvodu elektrické sítě, obdobně tak rozvodná síť nemusí být připravena na situaci, že všichni uživatelé ve stejnou chvíli využijí celý svůj jističem rezervovaný příkon. Takový stav není reálný a ani by nebylo smysluplné mít síť na takovouto eventualitu nastavenou, takže není potřeba ji upravovat nebo se obávat nefunkčnosti. Co je pak skrytým důvodem. Dříve jsme mohli nakupovat el. energii jen u ČEZu, zatímco nyní je těch organizací cca třicet a velmi rychle se rozrůstají. Nutno rozlišovat prodejce a distributory. Prodejci jsou tři: ČEZ, EON a PRE a každý má svou rozdělenou působnost, zatímco distributoři jsou ti, kteří jakoby „vlastní“ na daném území rozvody (» dráty) a kteří nakupují od výrobců el. energii a prodávají ji dále spotřebitelům (jako Yellow , Nano, Eneka, Bohemia, překvapivě nejvíc se angažuje původně plynárenská společnost RWE). Toto překupnictví je hluboce neprůhledné a tyto organizace na rozdíl od „solárek“ většinou nic nepostavily, jen parazitují na existující struktuře kdysi (dodnes „zadarmo“) postavené bolševikem. Prostě jen dosahují zisk za každou cenu a žijí z toho, že je u nás právní nepořádek, a teď za to dokonce chtějí zaplatit a opět budeme muset! Kvůli nastupujícímu šetření vznikne i větší šance na vypuknutí požáru od přetížení a státní normy bezpečnosti budou jen zbytečný cár papíru.

O navyšování cen se napsalo mnoho, důležité je, že postihne především nejchudší vrstvu obyvatel - důchodce. Už jen běžný elektromotor 1kW odebírá ze sítě 230V proud 5A, ale právě při zapnutí dosahuje v milisekundách proudu až 50A. Jistič „C“ 10A by pro tento účel snad vyhovoval, avšak distributorem předepsaný jistič typu „B“ (odpovídající ČSN) musí být 20A, aby při zapnutí nevypnul. Problém spočívá tom, že výše jističe příliš nesouvisí s výší spotřeby elektřiny, protože jistič musí být dimenzován tak, aby odběratel mohl spustit potřebný spotřebič (spíše skupinu spotřebičů) tak, aby jejich společný příkon nepřesáhl vypínací proud jističe, protože jinak jistič vypadne a odběratel zůstane bez proudu. Je úplně jedno, zda budou spotřebiče v provozu každodenně nebo jen občas, s nižším jističem prostě fungovat nebudou. Uskromnění z bezpečných 3x24 pro více spotřebičů na ještě přijatelné 3x20 nebude mít ale z hlediska nákladů zásadní přínos, ale chalupář si tak zaplatí zhruba 200 % příplatek za přepych existence obyčejného elektrického spotřebiče a zůstává otázka proč – no přeci proto, že někdo na tom musí nezřízeně vydělat! Asi přejdeme náhradou na neekologické naftové motory a vrátíme se na úroveň rozvojových zemí.

Horší dopad však pocítí domácnosti, protože většina z nich využila přepych elektrifikace a koupila si socialistický výdobytek – elektrický sporák. A to není všechno, byt je připojen k dálkovému vytápění/plyn a vedle elektrického sporáku s troubou mají dnes už běžnou myčku, pračku, TV, ledničku a další dnes už obvyklé spotřebiče. Byt je standardně jištěn 3x25A, roční spotřeba se pohybuje kolem jen kolem dvaapůl MWh a oni, aniž by se cokoliv změnilo, budou muset zbůhdarma zaplatit navíc tisíce. Opět zůstává otázka, proč? – jen proto, že jdou s dobou a mají standardní vybavení, které je nabízeno v tisících reklamách! Ale to není všechno! Pokud zmizí omezující podmínka (plynoucí ze zákona č. 165/2012 Sb) a platby na OZE se začnou počítat podle částek v mezitím již platném výměru ERU č. 7/2015, zaplatí malá domácnost po zavedení nové struktury nikoliv jen tisíce, ale přímo desetitisíce! A tak se jen musíme bát, jaká překvapení nám elektrická lobby ještě připraví!

Předpokládejme, že v ČR jsou asi čtyři milióny domácností a alespoň polovina má elektrický sporák. Navýšení byť v tisícovce přinese zisk v miliardách a dosáhne-li zvýšení desetitisíců, můžeme už mluvit o stejném miliardovém tunelu jako v případě „solárek“. Zásah do kapes maloodběratelů, když sítě zůstanou stejné, je jen důkaz bezkoncepčnosti české energetiky a lobbistické schopnosti to „prohnat“ parlamentem, který to odkývá v naději, že zvýšená spotřeba elektřiny mu dá důvod odsouhlasit i případnou dostavbu Temelína.

„Nechceme okrást ty nejslabší, chceme jen systém nastavit tak, aby to bylo spravedlivé (hlavně) pro distributory, ale i (bídné) pro všechny zákazníky,“ říká šéfka ERÚ. Evidentně se nám panstvo ovládané elektrickými lobbisty veřejně vysmívá, protože uvedená změna se musí považovat za zásadní krok proti prosazované ekologické politice vlády. K čemu jsou proklamované návratnosti investic do úsporných spotřebičů, doporučující šetrnou (byť dražší) třídu A+++ pro chladničky, pračky a TV, a už vůbec vrchol arogance je akce nařizující úsporné LED žárovky výměnou oproti klasickým, jejichž prodej je dokonce sankciován (» tepelné koule!).

Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2012 odmítlo zavedení inteligentního měření (ES 72/2009) jako drahé a nepotřebné. Jistě by šlo hledat nové přístupy, třeba nastavit prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu/počítači, že potřebujete jištění 3x25A jen o víkendech a přes týden stačí menší, a že by šlo toto nastavení v nějakých intervalech upravovat dle okamžité potřeby. Takže v případě, že byste výjimečně potřebovali spustit náročné spotřebiče i mimo plán, pak by vás „chytrý“ elektroměr upozornil na „nadstandardní tarif“ a po jeho potvrzení byste mohli využít i příkon nad rámec rezervace, ale i za nadstandardní platbu. Tyto informace by měl zajistit řídicí systém distributora elektřiny a ten by ho využil k plánování provozu sítě - to by ovšem nezajistilo nehorázné zisky právě distributorům.

Závěrem se smiřme, že musíme platit více, ať uděláme, co uděláme – asi je už rozhodnuto. Omezení rezervace příkonu povede pouze k výraznému zdražení služby a ke snížení komfortu používání elektrické energie, nikoliv ke zlepšení sítí. My, daňoví poplatníci, jsme evidentně za blbce lobbistům a asi opravdu blbci jsme, když stále volíme to samé panstvo, které nás dlouhodobě nechává okrádat...

Emeritus, dr.h.c.