4.7.2022 | Svátek má Prokop


KNIHA: Vysoká cena slepé víry v trh

1.12.2009

Aby se zabránilo dalším kalamitám, John Cassidy tvrdí, že bychom měli praktikovat ekonomickou politiku založenou na realitě (reality-based economics).

Tak nazval Christopher Farrell svou recensi knihy Johna Cassidyho "How markets fail:The Logic of Economic Calamities" v Business Weeku z 23. listopadu t.r. Farrell je graduovaným absolventem London School of Economics a Stanford University. Pracoval asi jedenáct let přímo v redakci Business Weeku a je dnes "Contributing economic editor", což přibližně znamená, že přispívá z vnějšku svými komentáři, recensemi atd i v jiných mediích. Napsal dvě knihy, je nositelem čtyř cen a své dnešní "řemeslo" dobře ovládá .Dokáže na velmi malé ploše vystihnout obsah knihy vybranými citáty autora a svým komentujícím textem. Jistě asi netušil,že Cassidyho kniha a jeho recense se naléhavě týkají výsledků dvaceti let českého polistopadového hospodaření ideologicky Klausem zatlačené do (velmi mírně řečeno) bezpřívlastkového trhu 19. století.

Podle Chrise Farrella Cassidy, který jinak píše o ekonomických námětech pro The New Yorker, nabízí působivý argument, že dnešní generace investorů a politiků byla spoutána tím co nazývá utopickou volnotržní školou ekonomie.Ve snaze postavit do správného světla onu ideologii, která měla několik desítiletí rozhodující vliv v akademickém prostředí a mezi politiky, obratně vysvětlil hlavní myšlenky vynikajících osobností od Adama Smitha po Miltona Friedmana a Roberta Lucase, což mu umožnilo dát do kontextu představu trhovců (=můj překlad pro free marketers - J.T.), že vlastní zájem a soutěž se "rovnají Nirvaně". Doslova podle Cassidyho :"Mezi zhroucením komunismu a vypuknutím subprime krize pochopitelný a ospravedlnitelný respekt pro tržní síly se změnil ve strnulou a bezpodmínečnou oddanost k obzvláštní a očividně nerealistické adaptaci neviditelné ruky Adama Smitha." Cassidy má své intelektuální hrdiny. Obhajují to, co nazývá ekonomií založenou na realitě - bojují se selháváním trhu, katastrofální krátkozrakostí, spekulačními záchvaty šílenství a i jinými ekonomickými složitostmi. "Má-li být zabráněno budoucím kalamitám, bude potřeba, aby politici udělali velkou změnu ve svých názorech a přijali tuto praktickou filosofii."

Dále se větší část recense zabývá Cassidyho názory na současnou situací v USA, což zde nebudu rozvádět.

Závěrem Farrell konstatuje, že čtenář končí četbu knihy přesvědčen, že ekonomie založená na realitě může hrát kritickou roli v tom, co v osmnáctém století nazval britský konservativec Edmund Burke jedním z nejcitlivějších problémů v legislativě, totiž co si má ponechat na rozhodování stát a co má přenechat individuálnímu úsilí. Doufá, že zákonodárci ve Washingtonu sdílejí v zásadě tento pohled na jejich roli. Cassidy podle něho přesvědčivě dokazuje, že návrat k "ruce pryč od ekonomiky" by byla katastrofa.

No, to je tedy Amerika. Ale já bych si zde dovolil přihřát svou vlastní polívčičku. V mé první opovrženíhodné knize napsané 1972, vydané nejprve francouzsky 1976, česky poslední kniha INDEXu 1990, "Socialismus v čs. národním hospodářství" byste se mohli dočíst v kapitole "Možnosti ozdravení hospodářského systému" na straně 143: Mimoto řešení hospodářských problémů nesmí být brzděno takzvanými "ideologickými principy". Nesmějí být kladeny podmínky, že systém musí být kapitalistický (systém založený na vzpomínkách) nebo socialistický (systém založený na přáních); nezamýšlíme vytvořit nový model socialismu, který by "ohromil" celý svět, stejně tak je třeba nechat na pokoji klasiky všeho druhu s jejich teoriemi. Jedinou podmínkou je, že budoucí řešení musí být realistické a musí dosáhnout skutečného zásadního obratu v národním hospodářství. Zkrátka, je potřeba se z toho nějak dostat.

Připadá vám to dost reality-based? Jestliže ano, pořiďte si mou knihu "Mohlo to jít také jinak" s podtitulkem "Průvodce polistopadovými roky", což je skutečně realistický pohled na těch dvacet polistopadových let. První kniha je tam přiložena v digitální formě na CD. (www.Kosmas.cz).

P.S. Už z názvu recense je evidentní, že Cassidyho kniha rozhodně není vhodná jako dárek pod stromeček Václavu Klausovi.

27.11.2009