2.4.2023 | Svátek má Erika


GLOSA: Volby za dveřmi aneb Zubožené Česko

7.9.2021

Volební kampaně jsou přehlídkou žvanění. Opozice se předhání v mlhavých výtkách na adresu vlády. Budoucnost je zoufalá vinou ohromného zadlužení. Pandemii vláda nezvládla. Oblíbené je tvrzení, že stát nelze řídit jako podnik. A vůbec…

Přejděme od řečí k faktům. Z databází Eurostatu (zde a zde) jsem vybral údaje z let 2014, 2019 a 2020. Ilustrují hospodářský vývoj šesti zemí EU před pandemií a v prvním roce pandemie 2020. Je tak vidět úspěšnost zemí v dobrých časech a zvládání pandemie v roce 2020. Země jsem vybral víceméně náhodně se snahou o pestrost. Vynechal jsem profláknuté losery jako Řecko či Kypr. Estonsko je zde jako obdivovaný premiant co do zadlužení. V první tabulce je vývoj HDP neboli tvorba národního bohatství.

HDP v letech 2014 až 2020

hdp1

V dobrých časech bylo Česko premiantem. Pandemickou krizi zvládaly všechny země stejně, lepší bylo jen Švédsko.

Druhá tabulka ukazuje vládní zadlužení relativně k tvorbě HDP.

Relativní zadlužení v letech 2014 až 2020

hdp2

Zadluženost zemí je dlouhodobě stálá. Česko patří mezi mírně dlužené, Belgie a Španělsko mezi velmi zadlužené. Pandemie přinutila i Estonsko k většímu zadlužení. Zůstává však stále premiantem.

Další vysvětlování je zbytečné. O ostatních zemích se angažovaný čtenář dočte na výše uvedených URL.