Neviditelný pes

GLOSA: Hokejka

3.2.2012

Chtěl bych vám vyprávět příběh. Není to pohádka pro děti, ty obvykle ještě nevědí, co je to graf. Navíc to není jen fantazie, ale opravdu se to stalo. Ale od začátku. To se tak jednou objevil na netu graf, který vypadal jako hokejka. Tady jej máte v plné kráse. Je vytvořen ze skutečných hodnot, jenom tam chybí označení os. Pouze jedno je jisté - na vodorovné ose je čas. Co je na ose svislé, se dovíte na konci příběhu.

Občané i politici se v názoru na graf rozdělili. Jedni tloukli na poplach: "V poslední době se hodnota zvyšuje, dokonce se růst i urychluje. Něco se s tím bude muset dělat!" Druzí pochybovali, že je nutné zasahovat: "Podívejme se dále do minulosti; jak to tam vlastně vypadalo"? Alarmisté sice namítali, že je to zbytečné, ale přeci jen se někomu podařilo ten graf uveřejnil. Zde je.

Skeptici říkají: Vidíte, vždyť to tu již bylo! Nedělejme si zbytečné starosti a starejme se spíš o to, jak se přizpůsobit! Ale rada moudrých pokyvuje hlavami: Kdepak, ten poslední trend je úplně jiný. Jsou teď jiné podmínky a hlavně za to můžeme my všichni. Kajme se a pokusme se zvrátit trend, ať to stojí, co to stojí! Že na to nestačí zdroje? Uskrovníme se (tedy kromě některých) a vše bude zase tak, jak to má být. A protože ti, kteří rozhodují, viděli v tom sporu hlavně zdroj zisku pro sebe, na tom také zůstalo. Bylo to vlastně stejné, jako když v dávných časech král uvalil na poddané nové, ještě tvrdší daně (tak co, ševče, daně zaplaceny máš?). Čas však šel dál a jakkoli mnozí už tušili, že v poslední době to už není tak žhavé, daňoví výběrčí vybírali a vybírali.

Zde by mohl příběh končit, protože kdyby šlo opravdu o globální teplotu, jsme teď právě v tomto stádiu a budoucnost neznáme. Ale v našem příběhu je to jinak. Zčistajasna se objevil graf nejnovější.

Hodnota stagnuje a klesá! A to všechna ta drahá opatření ještě ani nezačala fungovat! Teď už viděli všichni, že šlo o výchylku na nás moc nezávislou a veškeré náklady byly vynaloženy zbytečně (opět jak pro koho). A vše nakonec dobře dopadlo.

Teď už zbývá jen prozradit, o čem ta povídka byla. To vidíte na grafu posledním.

Teplota to tedy nebyla. Je tu však nějaká podobnost s globální hokejkou, nebo není? Je známo, že křivky průběhu cen akcií a kursů měn stejně jako parametrů počasí (po vyfiltrování sezonních jevů) jsou velice podobné křivkám náhodného šumu zesilovačů. Je tomu u klimatu také tak? Nevíme. O "sezonních jevech" řádu tisíců let se vědci stále dohadují. A proto také nevíme, jak to dopadne v tom druhém příběhu. Čekáme na ten poslední graf. Jen ty daně zůstanou stále stejné, nebo vyšší. Králové (nebo jak se jim dnes říká) si na nás vymyslí zase něco jiného.zpět na článek