Neviditelný pes

FINANCE: Spor o spoluúčast klientů při neautorizovaných transakcích

9.11.2009

K 1. listopadu 2009 začal platit nový zákon o platebním styku (284/2009). Zákon vznikl v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. 11. 2007 o platebních službách na vnitřním trhu. Zákon přináší řadu změn, to by ale nebylo Česko, aby se věci nezkomplikovaly. Největší diskuse se rozvinula kolem spoluúčasti klienta při neautorizovaných transakcích s platební kartou. Banky se v interpretacích liší a ministerstvo financí se už nechalo slyšet, že připraví příslušnou úpravu. O co jde?

V zásadě nastanou tři možné situace, pokud jde o krádež či ztrátu platební karty. Jestliže dojde k jejímu zneužití po oznámení bance, odpovídá banka za škody v plném rozsahu. Při podvodném jednání majitele karty nebo dojde-li k hrubé nedbalosti při povinnostech majitele karty, logicky odpovídá za vše právě majitel karty.

A pak nastává třetí situace, kdy mezi krádeží (ztrátou) a nahlášením bance dojde k časové prodlevě a k neautorizovaným transakcím (ke zneužití karty). Na to myslí zmiňovaný zákon v § 116, kde uvádí: "Plátce nese ztrátu z neautorizované platební transakce do částky odpovídající 150 eurům, pokud tato ztráta byla způsobena…". Tím, že je v zákoně uvedeno jednotné číslo, umožňuje to výklad, že majitel karty odpovídá při zneužití do 150 eur za každou uskutečněnou neautorizovanou transakci. Nicméně výše jmenovaná Evropská směrnice ve svém anglickém originále hovoří o tom, že majitel platební karty nese odpovědnost za škodu do 150 eur v součtu všech neoprávněných transakcí. Je to i logické. Dle údajů ze studie Sdružení českých spotřebitelů (stručnou zprávu najdete zde) byl průměrný výběr z bankomatu v roce 2007 bezmála 3700 korun a průměrná platba u obchodníka ve stejný rok 1130 korun. V případě spoluúčasti klienta za každou neautorizovanou transakci by tak v zásadě nesl odpovědnost jen on sám. Tímto výkladem by se novým zákonem nic nezměnilo a pro spotřebitele nezlepšilo. I dle stanoviska ministerstva financí a ČNB jde o spoluúčast za všechny neautorizované transakce. Banky k tomuto problému přistupují různě, jak uvádí přehled níže. Snad se klienti jednou dočkají jednotného výkladu i přístupu bank.

Spoluúčast do výše 150 euro za každou transakci zvlášť:
* Banco Popolare **
* Citibank
* ČSOB *
* Poštovní spořitelna *
* GE Money Bank
* Volksbank *

Spoluúčast do výše 150 euro za všechny neautorizované transakce dohromady:
* Česká spořitelna
* HSBC Bank
* KB
* LBBW Bank
* mBank
* Raiffeisenbank
* UniCredit Bank

* ale zároveň budou řešit případy individuálně
** používá karty ČSOB

Autor je provozovatel www.bankovnipoplatky.comzpět na článek