1.10.2023 | Svátek má Igor


FINANCE: Riziko tzv. oddlužovacích společností nepomíjí!

23.7.2010

BankovniPoplatky.com varují dlužníky

Již v červnu jsme na stránkách BankovniPoplatky.com uveřejnili seriál autorských článků mapující aktivity tzv. oddlužovacích společností, stejně jako rizika s nimi spojená. V minulých dnech byly v tuzemských médiích zveřejňovány informace zabývající se totožnou problematikou. Všechny příspěvky k tématu lze shrnout a interpretovat jednoduchým výstupem: Dejte si na oddlužovací společnosti pozor!

Co je to oddlužovací agentura?

Pozorný čtenář našeho serveru ví, že oddlužovací společnosti (agentury) se dlužníkům prezentují jako poslední záchrana před dotěrnými věřiteli. V mandátní smlouvě předkládané k podpisu nabízejí, že se za úplatu pokusí (!!!) s věřitelem dohodnout na snížení měsíčních splátek, případně na jejich odkladu. Dlužník rád uvěří. Věc má ale několik háčků, neřkuli háků:

- Znění mandátní smlouvy: Oddlužovací agentura se zpravidla zavazuje pouze k tomu, že se pokusí s věřitelem dohodnout. Ze smlouvy pro ni nevyplývají žádné jasně formulované povinnosti a už vůbec ne sankce za jejich nedodržení. Funkce oddlužovací společnosti je v konečném důsledku taková, že pouze přeposílá měsíční platbu dlužníka věřitelům, a to sníženou o provizi pro sebe samu.

- Pozice věřitele: Věřitel (banka, úvěrová společnost…) není s oddlužovací agenturou v žádném smluvním vztahu, proto na její výzvy nemusí reagovat. Všechny námi oslovené společnosti (jak banky, tak úvěrové společnosti) potvrdily, že oddlužovací agentury neberou jako seriózního partnera a vůbec s nimi nekomunikují. Vstupem oddlužovací agentury se přesto narušuje dialog věřitel-dlužník, nutný k beproblémovému umořování dluhu. Omezené či nulové reakce na výzvy věřitele tak mohou vést až k právním krokům proti dlužníkovi.

- Pozice dlužníka: V zájmu oddlužovací společnosti bohužel není primárně pomoci dlužníkovi. Ať se negativní reklama těmto subjektům líbí nebo ne, je to zkrátka pravda. Podmínky spolupráce jsou totiž nastaveny tak, že dlužnickou pozici velmi podstatně zhoršují. Při podpisu smlouvy se klient zavazuje zaplatit několikatisícový poplatek, z každé měsíční platby si oddlužovací společnost strhává procentně vymezenou částku (nejčastěji mezi 15-39 %), o kterou se fakticky snižuje efektivní výše plnění věřiteli. Při prodlení nabíhají na denní bázi sankce a pokuty v likvidační výši. Před dluhem se ale stejně neschováte - pokud nekomunikujete s věřitelem a nedodržujete smluvený úmor dluhu, může vás nakonec navštívit exekutor.

Co dělat?

Oslovili jsme několik expertů a jejich rady se téměř do puntíku shodovaly. Uvádíme zde ucelený přehled těch nejzásadnějších pokynů dlužníkům:

1. Nic nepodepisujte na první schůzce. Za žádných okolností nepodepisujte bez pečlivého prostudování jakékoliv smlouvy. Nenechte si namluvit, že je to běžné. Není. Vždy si vezměte čas na četbu všech listin, chtějte je domů, abyste se o nich mohli v klidu poradit s rodinou či odborníky. Protistrana na to nechce přistoupit? Zřejmě ví proč. Nenechte na sebe vyvíjet tlak!

2. Kontaktujte svého věřitele. Peníze jste si od něj půjčili, ale splácení chcete řešit s někým jiným? Nepřijde vám to divné? Věřitel je ten, komu půjčku musíte vrátit, proto byste se na všech podmínkách splácení měli domlouvat jedině s ním. Všechny námi oslovené instituce kvitují upřímné a přímé jednání klientů a snaží se jim v rámci svých možností vyjít vstříc. Jde o byznys - v jejich zájmu je dostat zpět všechny půjčené peníze, nikoliv zlikvidovat dlužníka.

3. Mluvte pravdu, nekličkujte a neschovávejte se. Hlavní je nelhat. Když pravdivě vysvětlíte, proč potřebujete na měsíc či dva odložit splátku, buďte si jistí, že vám věřitel vyhoví nebo navrhne řešení, které bude přijatelné pro obě strany. Míč je ale na vaší straně, vy musíte projevit invenci.

4. Jste v koncích? Poraďte se s odborníky. Zn. ZDARMA. Na trhu existuje několik institucí a občanských iniciativ, které nabízejí odborné rady spotřebitelům bez poplatků. Pokud se s nějakého důvodu nedaří dohodnout s věřitelem nebo chcete na schůzku s ním přijít vybaveni návrhy řešení na míru, obraťte se například na Sdružení obrany potřebitelů či Člověk v tísni a svěřte se jim se svými problémy. To je to nejlepší, co můžete udělat.

Poslední rada je nejdůležitější a, byť k tomu svádí, neměla by být brána na lehkou váhu. Berete-li si úvěr, ptejte se sami sebe, jestli danou věc opravdu potřebujete, jestli se vám zhodnotí její koupě a zda ji zvládnete splácet za všech okolností (např. zlomíte si nohu, vezmou vám řidičský průkaz, manželka přijde o práci, narodí se vám dítě…)?

Seriál o oddlužovacích společnostech na www.BankovniPoplatky.com