Neviditelný pes

EUROGLOSA: Zdanit firmy a neztratit pracovní místa?

11.10.2014

Európska únia by mohla pokojne zdaniť emisie mnohých ďalších firiem bez toho, aby ohrozila pracovné miesta a hospodársky rast. Tvrdí to Bas Eickhout, člen strany Zelená ľavica, ktorý je členom výboru pre životné prostredie Európskeho parlamentu. EÚ totiž v súčasnosti mnohým firmám udeľuje emisné povolenia zadarmo. Ide o firmy, pri ktorých podľa všetkého hrozí riziko, že namiesto platenia emisných daní odídu do krajín ako Čína alebo India, kde sú environmentálne štandardy oveľa nižšie. Eickhout s tým nesúhlasí.

Ako rozmýšľajú ľavičiari

Argumenty Eickhouta sú zaujímavé, keďže ukazujú zmýšľanie ochrancov životného prostredia, ktorí pomáhajú vytvárať politiky Európskej únie.

Podľa neho by mnohé z dnes oslobodených firiem mali emisné dane platiť v plnej miere, keďže u nich nehrozí, že svoju výrobu skutočne presťahujú do zahraničia a prispejú tak k strate pracovných miest.

To však nie je pri emisných daniach jediný problém.

Európska únia a ekonomické princípy

Keď firma kvôli nadmerne prísnym ekologickým štandardom odíde mimo Európskej únie, dôsledky tohto kroku sú zjavné. Ekonomika Európskej únie utrpí, mnohí ľudia stratia pracovné miesta a celkové množstvo emisií (kvôli nižším štandardom mimo EÚ) stúpne.

Prehrajú úplne všetci.

Podobná situácia, aj keď v menšom merítku, existuje aj v prípade, ak firmy napriek vyššiemu zdaneniu v EÚ zostanú. Dane Európskej únie totiž zvýšia ich náklady, čo logicky buď zníži ich zisk, alebo ich prinúti zvýšiť ceny.

Ak firmy zvýšenie nákladov financujú na úkor zisku, majú menej peňazí na rozšírenie výroby či tvorbu pracovných miest. Ak zvýšia ceny, vyššie náklady len prenesú na iné firmy alebo zákazníkov. Nech sa teda situácia vyvinie akokoľvek, výsledok je vždy rovnaký - zvýšenie daní vedie k oslabeniu ekonomiky, ťažšiemu vytváraniu pracovných miest a k zníženiu konkurencieschopnosti.

Naivná predstava o tom, že Európska únia sa môže týmto dôsledkom vyhnúť, poukazuje len na základné nedostatky v chápaní ekonómie.

Zdroj

Autor je předseda strany Svoboda a solidarita

Převzato z Sulik.sk se souhlasem autorazpět na článek