21.5.2022 | Svátek má Monika


EUROGLOSA: Volný obchod a TTIP jsou protimluvy

22.7.2015

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a USA (TTIP) je prezentovaná ako nástroj búrania administratívnych bariér a liberalizácie medzinárodného obchodu. TTIP však v skutočnosti bude mať od voľného obchodu poriadne ďaleko. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a USA bude totiž skôr o riadenom ako o voľnom obchode. To koniec koncov len odzrkadľuje prístup európskych politikov k obchodu vo všeobecnosti. Túto kritiku uviedol v rozhovore pre portál Euractiv.cz rektor vysokej školy CEVRO Institut Josef Šíma.

Byrokrati a zákazníci

Podľa Šímu kľúčové časti dohody o voľnom obchode medzi EÚ a USA v skutočnosti so slobodným obchodom ani nič spoločné nemajú. Namiesto toho ide o vyjednávanie rôznych ústupkov pre rôzne veľké firmy, napríklad v oblasti poľnohospodárskej výroby.

Skutočný voľný obchod by znamenal jednoduché odstránenie prekážok, ktoré bránia prístupu amerických výrobcov na trh EÚ a európskych výrobcov na trh USA.

Reálny prístup TTIP je však skôr taký, že až keď firma z USA splní dlhý zoznam byrokratických požiadaviek, bude jej „láskavo“ umožnený prístup na trh Európskej únie.

Rozhodovanie zákazníkov tak nahrádza rozhodovanie byrokratov.

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a USA nie je výnimkou

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a USA je často vnímaná ako nejaká konšpirácia voči spotrebiteľom v Európskej únii. No aj keď niektoré veci môžu vyvolať pochybnosti (napr. nedostatočná transparentnosť), TTIP vo všeobecnosti len ukazuje typický postoj Európskej únie k obchodu ako takému.

Josef Šíma ako príklad uvádza 4 slobody pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Tie síce tiež boli prezentované ako nástroje rušenia bariér medzi krajinami, no slúžili tiež ako ospravedlnenie pre plodenie obrovského množstva nových regulácií, prípadne harmonizácie (na vyššej úrovni) tých existujúcich.

Samozrejme, aj keď mali spomínané 4 slobody od skutočne slobodného obchodu ďaleko, v sumáre k liberalizácii obchodu rozhodne viedli. Podobne by to malo byť podľa Šímu aj pri dohode o voľnom obchode medzi EÚ a USA.

Zdroj

Převzato z Sulik.sk se souhlasem autora