11.6.2023 | Svátek má Bruno


EUROGLOSA: Recept na záplavy

28.6.2014

Európska byrokracia je spoluvinníkom povodní v Británii

Európska byrokracia je pre ľudí zvyčajne veľmi vzdialeným pojmom. Byrokratické nariadenia EÚ znižujú HDP a komplikujú vytváranie pracovných miest, no tieto zmeny sú pre ľudí príliš abstraktné na to, aby si reálne uvedomovali ich dopad. Európska byrokracia však má na životy ľudí veľmi reálny vplyv, a to často oveľa zásadnejší, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Za ničivé povodne vo Veľkej Británii na začiatku roka napríklad do veľkej miery môžu práve poľnohospodárske regulácie Európskej únie.

Nielen počasie, ale aj európska byrokracia

Vždy, keď vo svete vyčíňajú prírodné katastrofy, za vinníka je označené počasie. A aj keď vrtochy počasia skutočne dokážu napáchať významné škody, nie vždy za týmito škodami stojí len príroda. Za povodňami v Británii totiž stojí aj európska byrokracia, ktorá dlhoročne a systematicky vedie farmárov k odstraňovaniu “prebytočnej vegetácie”, ktorá ich pozemky prirodzene chráni pred ničivými dôsledkami nadmerných záplav.

Zaručený recept na záplavy

Európska únia udeľuje dotácie len na pôdu, na ktorej nie sú žiadne stromy, kríky a iné “neproduktívne” porasty.

No aj keď táto vegetácia priamo neprináša žiadnu úrodu, pri boji s povodňami je nepostrádateľná. Pôda so stromami totiž preukázateľne vsiakne vodu až 67-krát rýchlejšie ako voda, na ktorej rastie len tráva. Za týmto malým zázrakom stojí bohatá sieť koreňov stromov, vďaka ktorým je pôda ako špongia. Takáto pôda je schopná v krátkom čase prijať veľké množstvá vody, ktoré neskôr pomaly uvoľňuje. A keď sú farmári tlačení do ničenia týchto overených ochranných mechanizmov, výskyt záplav je len otázkou času.

Európska byrokracia – hlavný problém súčasnej ekonomiky

Keď snaživí byrokrati narazia v spoločnosti na nejaký problém, ich riešenie je jednoduché – treba vydať nové regulácie. Európska byrokracia takto však zasahuje do prirodzeného konania ľudí a vedie k mnohým nezamýšľaným dôsledkom. Stopy týchto regulácií je tak možné nájsť naprieč celou ekonomikou.

O fungovaní spoločnosti teda čoraz viac rozhodujú nikým nevolení byrokrati, ktorí za svoje rozhodnutia nenesú zodpovednosť.

Ak chceme riešiť najvážnejšie problémy dnešnej doby, či už ide o slabý výkon ekonomiky, nízku zamestnanosť alebo dokonca nadmerné záplavy, jedným z prvých miest, na ktoré sa treba pozrieť, je práve neefektívna európska byrokracia.

Zdroj: zde a zde.

Autor je předseda strany Svoboda a solidarita

Převzato z Sulik.sk se souhlasem autora