Neviditelný pes

ENERGETIKA: Zkouška trpělivosti a marnosti

21.6.2012

V bavorském Pasově se v úterý 12. června uskutečnila veřejná diskuse s českými odborníky o dostavbě třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Temelín. Veřejné slyšení pro německou veřejnost organizovala i z iniciativy premiéra Petra Nečase česká vláda. Kromě tak zvaných ekologických aktivistů se záměr české vlády postavit ke stávajícím dvěma blokům do roku 2025 další dva reaktory zcela tradičně nelíbí ani bavorskému ministerstvu životního prostředí. Účelnost akce lze obtížně hodnotit, neboť vedle několika náhodných důchodců a hrstky zelených nebyl o přesvědčování odbornými argumenty od našich zástupců zájem.

Obdobná akce se již uskutečnila v květnu ve Vídni. Skutečný zájem veřejnosti, na rozdíl od všech možných mediálních prohlášení rakouských deníků, byl i zde velmi malý.

Rozhodně nemám nic proti seriózní debatě o naší jaderné energetice. Přitom lze naprosto souhlasit s nedávným prohlášením ministra zahraničních věcí pana Schwarzenberga, že energetická politika včetně jaderného programu je pouze výhradní záležitostí ČR. Domnívám se však, že při politickém rozhodnutí Německa o urychleném odstoupení od jádra není zatím vhodná doba k předem neúspěšným slyšením, která mohou pouze vyvolávat zbytečné, diplomaticky sporné problémy. Samotná německá vláda má dnes zcela jiné starosti. Vedle mnohamiliardových investic na výstavbu chybějících přenosových sítí žádají provozovatelé jaderných elektráren odškodné od vlády ve výši 15 miliard eur za předčasné uzavření svých zdrojů.

V této souvislosti bych rád připomenul obdobnou situací po roce 2000, související se schválením vlády s výstavbou prvých dvou bloků v Temelíně. Zúčastnil jsem se jako člen vládní komise slyšení v Paskově, Linci a ve Vídni. K odborné diskusí prakticky nedošlo, pouze se zviditelnili placení aktivisté různými nevhodnými protesty. Například odpůrci jihočeské jaderné elektrárny Temelín označili oficiálně předanou dokumentaci o vlivech elektrárny na životní prostředí za zcela nepřijatelnou, odmítli jakoukoliv argumentaci, aniž se s obsahem dokumentů vůbec seznámili. K tomu poznamenávám, že odpůrci jádra v Bavorsku se ostrých protestů účastnili velmi málo. Jak se zdá, bude se situace i v roce 2012 opakovat.zpět na článek