Neviditelný pes

ENERGETIKA: Tento pán je vládní zmocněnec...

7.6.2021

V rozhovoru pro iDnes se Václav Bartuška jevil jako všeho znalý, o všem informovaný zmocněnec, který ovšem často sděloval přinejmenším jen zkreslenou pravdu. Anebo záměrně nepravdy? Je to člověk, který vystudoval žurnalistiku, a také se o něm lze dočíst, že se zabýval pořádáním výstav a vypracováváním marketingových studií. Skutečně odpovídající vzdělání pro funkci zvláštního (vládního) zmocněnce pro energetiku, vysoce specializovaného průmyslového odvětví.

Mimo jiné byla řeč o dukovanském tendru a firmách, které by se ho mohly zúčastnit. Úvodem bych jen poznamenal, že všechny původně uvažované firmy pro dukovanský tendr s jejich specifickými projekty 3+ generace a rozdílnými výkony bloku prošly úspěšně certifikací dle procesu EUR (European utility requirements). Lze proto říci, že jsou z technického, tzn. bezpečnostního i provozního hlediska po jejich menších či větších úpravách tak, aby splňovaly české zákony a vyhlášky, licencovatelné v České republice. Jinak řečeno z technického hlediska není žádný zvláštní favorit ani outsider. I vzhledem k tomu, že projekty od tří z těchto firem, od Areva-Siemens, Westinghouse a Rosatom, které byly nabízeny před cca 10 lety v tendru pro JE Temelín bloky 3 a 4, jsou firmě ČEZ detailně známé.

Pro připomenutí několik známých faktů z připravovaného tendru na výstavbu bloku na Dukovanech.

- jednou z technických podmínek pro účast v tendru je velikost bloku do 1200 MWe a projekt tzv. 3+ generace. Předpokládám, že ze strany ČEZ je stále požadován i licencovaný referenční blok, který je alespoň v nějaké zemi ve výstavbě nebo dokonce již v provozu. Alespoň tak tomu bylo při prvním tendru pro bloky Temelín 3 a 4, který byl firmou ČEZ zrušen.

- po vyřazení čínského a nedávno i ruského dodavatele z tendru, kteří takovým projektem i referencemi disponují, zbyli tři možní uchazeči. Firma Westinghouse (WEC), Areva-Siemens a KHNP, dodavatel z Jižní Koreje.

Není cílem tohoto článku hodnotit schopnost firmy WEC a dalších firem, které zůstaly po vyřazení Rosatomu v tendru, dodat požadovaný blok pokročilé 3+ generace. Například projekt AP1000, který teď jako jediný splňuje požadovaný elektrický výkon 1200 MWe, je v lokalitě Vogtle ve státu Jižní Georgia v současné době ve výstavbě. Jedná se o dva bloky (NPP Vogtle 3 a 4) a jejich současné známé termíny spuštění jsou postupně koncem let 2021 a 2022 (viz). Případný článek o postupu výstavby těchto bloků, reálnosti termínu a nákladů je spíše téma na samostatné povídání poté, co bude z veřejných zdrojů více informací, hlavně např. o úspěšnosti postupu výstavby bloku 3 v tomto roce.

Zaměřím se tedy na několik výroků od pana Bartušky, které v rozhovoru zazněly:

- Na redaktorovu otázku, zda je správné, že jeden z dodavatelů, Rosatom, byl vyřazen, bylo panem Bartuškou odpovězeno, že „je to naprosto správné, že se Rusko nezúčastní tendru na Dukovany. Přizvat Rusko a Čínu není dobré pro naši bezpečnost“. A na další otázku, v čem je Rusko bezpečnostní hrozbou, je odpovězeno, že „hrozbou není postavená elektrárna, ale problémy jsou během výstavby, 15 let je samozřejmě dlouhých, a mohou říct, že příští měsíc nepřijedou inženýři“.

Nevím jak „energetický zmocněnec“ přišel na 15 let výstavby plánovaného bloku Dukovany. Je jasné, že jakého kvalitního dodavatele s referenčním blokem a jaký projekt, licencovatelný v České republice, si firma ČEZ vybere, tak dlouho bude trvat příprava projektu a licenčni dokumentace pro vydání stavebního povolení, samotná výstavba a spouštění bloku. Každá z původních potenciálních pěti firem zvládá výstavbu ve velice rozdílném čase, rozdíl je až 100 %. Zřejmě těch 15 let zmínil proto, že ví, že jeden z uchazečů tendru, firma Areva-Siemens, v současné době finišuje s uvedením do provozu bloku s velkým výkonem po 16 letech výstavby, s blokem Olkiluoto 3 ve Finsku (viz), a také pokračuje čtrnáctý rok s výstavbou bloku 3 v lokalitě Flamanville (zde). Že by tato firma byla podle něj favorit? Bohužel se zde ale nejedná o projekty bloku s požadovaným výkonem 1200 MWe, ale o bloky s výkonem 1600+ MWe a odpovídajícím tepelným výkonem reaktoru.Takže nic pro Dukovany z pohledu certifikovaného a licencovaného referenčního bloku.

Zároveň jeho, slušně řečeno, úsměvná poznámka, že ruský dodavatel může říct, že „příští měsíc nepřijedou inženýři“ a způsobí to problém. Také z toho pohledu úsměvné, že ruský dodavatel paliva TVEL, což je firma také pod státním Rosatomem, spolehlivě dodává téměř 40 let palivo do provozovaných čtyř bloků JE Dukovany a 10 let do dvou bloků JE Temelín. Je zajímavé, že za dosavadních 40 let nenastalo, že by „nepřijelo“ v tomto případě palivo. Že by se teď z nějakého důvodu spolehlivý partner, na kterém tedy také stojí výroba elektřiny v ČR, najednou změnil? Chtěl být pan Bartuška jen za každou cenu zajímavý, nebo chtěl něco hlubokomyslného či tajného říci?

Má snad tento pán informace, že nám TVEL hrozí zastavením dodávek paliva, a tudíž vyřazením v dohledné době téměř 20 % současných českých zdrojů elektrické energie dlouhodobě z provozu? To znamená minimálně vyřazení Dukovan, protože na Temelín v současné době probíhá tendr na palivo mezi Rosatomem a WEC? Přesně podle stejné jeho logiky „příští měsíc nepřijedou inženýři“ by nám toto mohlo hrozit přece také. Po desítkách let spolupráce a spolehlivých dodávek od TVEL/Rosatom? Pokud takové tajné informace má, tak by měl jít okamžitě příkladem a počítat v brzké době s omezením své spotřeby elektřiny o 20 či 40 % a začít burcovat vládu, aby konala a postarala se, aby toto nenastalo.

- A k jeho udivenému povzdechu, že „v Maďarsku podepsali v lednu 2004 mezivládní dohodu o výstavbě bloku v lokalitě Paks a Rosatom jim pak poslal dokumentaci v ruštině“.

K tomu lze říct jen to, že projektová a jiná dokumentace je vždy odeslána v jazyce, který je dohodnut v kontraktu. Tak to ve světě chodí, víte, pane Bartuško? Rosatom určitě nemá problém dodat projektovou, licenční a jinou dokumentaci v anglickém jazyce, pokud to druhá strana požaduje a dohodne to v kontraktu. Což je i případ dokumentace pro finský blok Hanhikivi, kde je dodáváno vše v angličtině.

- Dále nám pan Bartuška důležitě, avšak mylně sdělil, že „finský projekt ROSATOMU je v podstatě zamrzlý“.

Nenapadá mě jiná otázka než: Proč si, pane Bartuško, vymýšlíte?

Vzhledem k tomu, že z titulu své funkce má tento pán dlouhé roky možnost navštěvovat jaderné elektrárny ve výstavbě a v přípravě výstavby po celém světě a má k dispozici i mnoho aktuálních „citlivých“ informací, které normální smrtelník nemá, určitě má k dispozici i pravdivé informace o stavu projektu Hanhikivi (viz). Ale jen nám nepravdivě sdělí, že projekt je zamrzlý. Faktem naopak je, že probíhá dokončování projektové a licenční dokumentace pro vydání stavebního povolení co se týče technologie a stavby a ta je v poslední fázi postupně od roku 2019 odesílána finskému jadernému dozorčímu orgánu (STUK) na připomínky. Ten je již od roku 2020 zasílá provozovateli a následně jsou pak zasílány dodavateli k jejich vyhodnocení a případným změnám projektu, které jsou potřebné pro vydání stavebního povolení. Tyto informace lze najít z veřejně dostupných zdrojů anebo je získat od našeho jaderného dozoru SÚJB, k tomu ani nejsou odněkud potřeba nějaké tajné informace.

Lze snad závěrem říci, že už je nutné si přát co nejméně takových zavádějících rozhovorů, resp. některých nepravdivých odpovědí bez reakce redaktora. Naopak je potřeba co nejvíce nejenom technicky vzdělaných, ale i potřebnou morálkou obohacených zmocněnců naší vlády, kteří se k otázkám energetiky či jiného průmyslového odvětví veřejně vyjadřují.

Jaroslav Kolar


zpět na článek