3.12.2022 | Svátek má Svatoslav


ENERGETIKA: Temelín na dlouhé lokty

26.2.2013

V záplavě propagace prezidentských voleb a politických hádek, které již veřejnost málo zajímají, zanikla poměrně závažná informace k Temelínu. V současné době trvalého marastu stoupajících cen elektřiny a nesmyslné podpory fotovoltaiky je i pomalý přístup k jeho dostavbě zajímavou informací.

Připomenu první a historické posouzení dopadů prvních bloků Temelína na životní prostředí provedené v roce 2001. Komise vlády za účasti Evropské komise a jmenovaných odborníků z Rakouska a Německa vyhodnotila vliv jaderné elektrárny jako málo významný. Hodnocení bylo jako obvykle a zcela neúspěšně napadeno ze všech stran, především z Rakouska. Byl jsem členem vládou jmenované komise, proto mohu vše objektivně hodnotit.

Zcela obdobná situace nezdůvodnitelných protestů se znovu opakuje při současném odsouhlasení odborné dokumentace ministerstvem životního prostředí (EIA), nezbytné k dostavbě dalších dvou bloků v Temelíně. Souhlas, tentokrát bez mezinárodní účasti, je podmíněn splněním devadesáti podmínek pro realizaci. Je dobré připomenout, že řada z nich, týkající se ovzduší, vody a radioaktivity, se plní již dnes. Dosud se však neví, který typ z nejmodernějších reaktorů nabízených v mezinárodním výběrovém řízení ukončeném koncem roku bude k dostavbě použit. Po jejich zhodnocení bude nutno stávající dokumentaci rozšířit včetně požadovaných příloh.

Z uvedeného důvodu jsou proto současné reakce z Rakouska bezpředmětné.a zcela matoucí. Ministr životního prostředí Rakouska. Nikolas Berlakovich tvrdě napadl přístup ČR a prohlásil, že budou využity všechny možnosti k zabránění neúčelné stavby. Zkritizoval rozhodnutí českého ministerstva pro životní prostředí, které vydalo souhlasné stanovisko k dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Zdůraznil také, že rozšíření elektrárny se Rakušanů bezprostředně týká, a proto musí mít možnost do této věci mluvit. K tomu poznamenávám, že vedle očekávaných protestů placených iniciativ půjde především o zablokování územního řízení a stavebního povolení. Dala se očekávat i podpora spolkové země Horní Rakousy a známého bojovníka proti Temelínu hejtmana Josefa Pühringera.

Ministr i hejtman však zapomněli, že k předložené dokumentaci se již stovkami připomínek různé spolky Rakouska vyjádřily. Podle stávajícího prohlášení Evropské unie je energetika výhradní záležitostí příslušného členského státu. Lze pouze doufat, že při očekávaných tlacích nebude stanovisko Evropské unie administrativně upraveno, ale to je výhradně v rukách naší diplomacie. Pokud se týká protestů, jde zde výhradně o peníze a o to, v jaké výši je rakouská strana uvolní. Pokud nebudou peníze, nebudou iniciativy výrazněji protestovat.

Jaderná elektrárna Temelín bude ještě dlouho naplňovat diplomatická jednání i mediální zpravodajství. Prvé hodnocení elektrárny v roce 2001 bylo provedeno při provozu zařízení. Současné a předstihové hodnocení vlivů však pracuje, ke škodě naší energetiky, pouze s předpoklady uvedení elektrárny do provozu až po roce 2020. Navíc zcela určitě podle parlamentem nesmyslně schválené novely předmětného zákona bude elektrárna iniciativami a ekoteroristy napadena s nekonečným a léta zdržujícím konečným schválením EIA. Bez posudku nelze vydat územní a stavební povolení. Nikdo s tím nic neudělá, pokud se neprobudí spící zákonodárci a neodsouhlasí zrušení špatné legislativy včetně uvedené novely.