Neviditelný pes

ENERGETIKA: Slovo akcionáře ČEZu

6.10.2022

Jsem drobným akcionářem ČEZu. S akciemi neobchoduji, ale získal jsem je ještě v kuponové privatizaci téměř před 30 lety. Podklady pro valné hromady dostávám, většinou si základní body přečtu, valných hromad se ale nezúčastňuji. Každoročně jsou mi vyplaceny dividendy. Není to sice na zbohatnutí, ale na svoji sázku v kupónovce na tento podnik si nestěžuji.

V poslední době zaznamenávám z více stran, dokonce snad i od některých ministerstev, že prý ČEZ nemůže odstoupit od obchodování na Lipské burze (alespoň té části objemů, která je spotřebována v ČR), protože pokud by stát se svoji většinou podobným způsobem vedení ČEZu motivoval, taky by se jistě ušlého zisku domáhali minoritní akcionáři a byly by z toho prý nechutné spory, arbitráže apod., ve kterých by údajně stát určitě prohrál.

Jako drobný akcionář tímto veřejně prohlašuji, že v takovém případě, pokud by šlo o prospěch českých domácností a českého průmyslu, bych žádnou žalobu ani na představenstvo ČEZu ani na majoritního akcionáře nepodával.

Pohybuji se v průmyslu přes 35 let. Posledních zhruba dvacet let s kolegy zachraňujeme krachující firmy nebo se snažíme nedobře fungující průmyslové firmy restrukturalizovat či transformovat. V těchto situacích se často musí spolumajitelé či akcionáři uskromnit v zájmu toho, aby firma mohla pro své zákazníky dostatečně plnit své poslání – tedy dodávat kvalitní výrobky a služby. Jsou i okamžiky, kdy honba za ziskem musí jít stranou a je třeba investovat do udržení si dobrého postavení a jména na trhu, do rozvoje vztahů se zákazníky a uživateli, do jejich podpory, pokud se oni sami dostanou do problémů a někdy i do věcí, které se ziskem ani poměřovat nedají. Zažil jsem to mnohokrát. Diskuse nebyly jednoduché, ale většinou se akcionáři v takových situacích nechali přesvědčit o dlouhodobé výhodnosti takového postupu. Prostě se museli na čas uskromnit a společně se na tom shodnout. K jednacímu stolu je ale musel přivést management podniku.

Nejsem finanční investor a základní roli každého podniku odvíjím od toho, jak dokáže být pro lidstvo, tedy trh, zákazníky, uživatele užitečný. Tím, že dokáže být užitečný, si jeho výrobky a služby někdo koupí a prostřednictvím toho si podnik vydělá. Když je šikovný, má zisk větší než jeho konkurenti. Možná se mýlím, ale ČEZ nebyl podle mne založen primárně proto, aby na jeho akciích vydělávali investoři, ale aby vyráběl a dodával elektrickou energii českému průmyslu a českým domácnostem. Ostatně výstavbu jeho podstatné části infrastruktury jsme platili ještě ze svých daní. Zisk akcionářů považuji až za sekundární efekt, důsledek toho primárního.

Vnímám, že tento můj pohled nemusí sdílet ostatní akcionáři ČEZu, ale nechtěl bych, aby mne veřejnost házela do jednoho pytle s minoritními akcionáři této firmy, kterým je jedno, že vysoké ceny elektrické energie dodané na český trh přímo či nepřímo ČEZem ruinují český průmysl a české domácnosti a zabývají se jen svým ziskem. Naopak si je dovolím vyzvat, aby ve spolupráci s majoritním akcionářem došli k dohodě, která by umožnila nákup elektrické energie českých domácností a českých podniků od ČEZu za jejich produkční cenu s rozumným ziskem. Dnes vnímám, že většina českých strojírenských firem bude ráda za zisk kolem 3 – 5%, pokud však nebudou bojovat se ztrátami. A to i v důsledku vysokých cen elektrické energie.

Je mi jasné, že moje výše uvedená primitivní logika vyvolá okamžitou reakci, že takovéto řešení nějaké formální předpisy EU neumožňují. Z krizového řízení vím, že když vám jde o život – a českému průmyslu o život jde – tak musíte umět některé formální akty, které odporují železné logice záchrany života, dočasně vypnout nebo vhodně upravit. Nechat zkrachovat průmyslové podniky a mrznout české domácnosti s hřejivým pocitem, že jsme dodrželi všechna formální nařízení přišedší odkudkoliv, a přitom se dívat na to, jak podíl na trhu přebírají španělské, později třeba francouzské, ale i indické, korejské či čínské firmy, bych opravdu nechtěl zažít.

Petr Karásek, drobný akcionář ČEZuzpět na článek