4.10.2023 | Svátek má František


ENERGETIKA: Piráti a aktivisté hrají „vadí nevadí“

28.12.2020

Ekologičtí aktivisté či Piráti si jedním dechem stěžují, že Uhelná komise rozhodla bez dostatečných podkladů, ovšem současně tvrdí, že bychom od uhlí měli odejít výrazně dříve, než v roce 2038, který odhlasovala komise. Odborník žasne, laik se diví.

Absence skutečně detailních podkladů je nepochybně relevantní výtka. Podle pirátské poslankyně Dany Balcarové či ekologických aktivistů chybějí například analýzy dopadů na uhelné regiony, horníky, na ochranu klimatu, na veřejné zdraví, na veřejné rozpočty či teplárenství.

Na nedostatečné podklady upozornil třeba i zástupce akademické sféry v Uhelné komisi prof. František Hrdlička z ČVUT, který varoval, že komise bude rozhodovat o konci uhlí, ačkoli za něj doposud nemáme náhradu. V podobném duchu varovali členy komise třeba i představitelé spolku Realistická energetika a ekologie. „Nacházíme se v situaci, kdy by jakékoli unáhlené odstavování stávajících zdrojů energie mohlo vést k fatálním důsledkům, mezi něž patří dramatické zvýšení cen či dokonce ohrožení spolehlivosti dodávek. Žádný zodpovědný člen Uhelné komise toto nemůže připustit. Naše životy jsou na spolehlivých dodávkách elektřiny i tepla až příliš závislé,“ uvedl spolek, který sdružuje energetické odborníky, ve svém veřejném prohlášení. Spolek proto Uhelné komisi důrazně doporučil, aby neurčovala konkrétní termín útlumu od uhlí, ale podmínila jej, stejně jako harmonogram odstavování jednotlivých zdrojů, výstavbou nových zdrojů o dostatečné výkonové kapacitě. To by v důsledku znamenalo vytvořit plán výstavby nových energetických zdrojů, který bude podložen analýzou ekonomických dopadů a rovněž analýzou dopadů na životní prostředí a snížení emisní zátěže.

Vzhledem k tomu, že výtky na nedostatečnost podkladů jdou z řady stran, nelze je podceňovat. O to víc ale zaráží, že Piráti či aktivisté současně požadují, aby se od uhlí odešlo co nejdříve a rovněž aby se jednotlivé uhelné elektrárny začaly vypínat téměř okamžitě. Vzhledem k výše řečenému tento požadavek zcela odporuje zdravému rozumu. Dlouhými roky prověřené přísloví praví: Dvakrát měř, jednou řež. Oni by ale chtěli řezat, když současně sami křičí, že nebylo naměřeno nejen dvakrát, ale vůbec.

Chápu, že jde o odpůrce uhlí. Chápu i to, že nadřazují hledisko snížení emisí nad jiná. Nevěřím ale, že by se Piráti (ekologické aktivisty, kteří nemají žádnou zodpovědnost, nemá smysl řešit) postavili a veřejně řekli, že snížení globálních emisí o 0,18 % jim stojí za to, že v České republice nebudou stabilní dodávky elektřiny a tepla nebo se dramaticky zvýší jejich cena. Stejně tak jsem velmi zvědavý, zda budou Piráti hlasovat pro to, aby bylo české uhlí nahrazeno ruským plynem. Zejména když evidentně nikdo přesně neví, kolik plynu uniká do ovzduší při jeho těžbě a přepravě, a stále více odborníků varuje, že těžba a spalování plynu je z hlediska klimatické změny ještě mnohem škodlivější, než těžba a spalování uhlí.

Převzato z webu iUhli.cz