29.5.2022 | Svátek má Maxmilián, Maxim


ENERGETIKA: Energie se musí dobře namixovat

9.11.2010

Čeští středoškoláci si přejí útlum uhelných elektráren a jejich nahrazení jadernými, větrnými a solárními. Pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín jich je dokonce 80 % a překvapivě značná část by souhlasila i se zrušením omezení na těžbu uhlí v severních Čechách. Zjistil to anonymní průzkum Co si myslíš o zdrojích elektřiny v České republice?, který se letos uskutečnil během besed o energetické budoucnosti lidstva ve dvanácti českých gymnáziích a středních školách. Bezmála polovina z 886 respondentů, přesně 48,5 %, se domnívá, že výkon jaderných elektráren by se měl zvýšit. Více než 62 % studentů doporučuje rozvíjet větrnou a solární energetiku. Pro snížení výkonu českých uhelných elektráren se vyslovilo 57 % a se zrušením uhelných limitů souhlasí nebo spíše souhlasí 42 % středoškoláků.

Tolik tisková zpráva o názorech mladých Čechů. O podobě energetiky v době, která připadá na většinu jejich aktivního života, se rozhoduje dnes. Právě dnes se ukazuje, že transformace na dostupné a klimaticky i ekologicky přijatelné zdroje bude drahá – a veškerou tíhu těchto obřích nákladů ponesou dnešní středoškoláci a další generace. Mají právo vědět, co je čeká, a požadovat, aby se ony miliardové zdroje vynakládaly účelně.

Jejich představa bezemisní energetiky koresponduje se světovými trendy. Průkopníky jsou překvapivě nikoli Rakousko, jež si uzákonilo zákaz jaderné energetiky, ani Německo s ambiciózním programem obnovitelné energetiky kolem roku 2050. Příkladem jsou Švédové a Švýcaři s kombinací dokonale odpovídající vizi českých středoškoláků.

Nepochybně je český potenciál obnovitelných zdrojů menší než švýcarských 60 nebo švédských 40 %, v první řadě vodních elektráren, doplněných produkcí jaderných bloků. Každopádně se ukazuje, že oba způsoby získávání energie nestojí v protikladu, a jsou navzájem kompatibilní. Ani jeden není samospasitelný, ani jeden nedokáže zaručit bezpečné, dostupné a ekologicky přijatelné dodávky elektřiny.

Vůbec nepostačí omezit spotřebu na jednotku hrubého domácího produktu, jak to požaduje Mezinárodní energetická agentura OECD/IEA. Stále by bylo zapotřebí nahradit nejméně polovinu, a možná i více uhelných elektráren. Čím však? Jak to bude s elektromobilitou, reagující na hrozící stále menší dostupnost, a tedy vyšší cenu ropy, a jakým způsobem získáme potřebný proud pro pohon automobilů? Z jakých zdrojů se budou financovat potřebné obrovské investice?

Odpovědět na tyto a další otázky potřebujeme rychle, byť se rozhoduje na mnoho desetiletí dopředu. Nemáme přitom právo na sebemenší chybu, neboť potřebných miliard je nedostatek. Jisté je pouze to, co vědí čeští středoškoláci:

Energetika se prostě musí dobře namixovat.

Právo, 5.11.2010

Autor je prezidentem České nukleární společnostiChcete zpevnit tělo? Vyhrajte unikátní gely značky bioten
Chcete zpevnit tělo? Vyhrajte unikátní gely značky bioten

Plavková sezona pomalu klepe na dveře a my pro vás máme speciální soutěž o zeštíhlující gely od přírodní značky bioten. Stačí se jen přihlásit.