2.12.2022 | Svátek má Blanka


ENERGETIKA: Cena elektřiny - ztráta odpovědnosti a soudnosti

27.8.2010

Konečně, po několika letech se širší veřejnost začíná zajímat o důsledky nesmyslného zákona na podporu obnovitelných zdrojů energie. Je zcela na místě se zeptat, kdo za to může.

Na silný politický nátlak Evropské unie - podpořený Stranou zelených, všemi organizacemi jako Duha, Greenpeace i dalších a s nimi spřízněného ministerstva životního prostředí - bylo nařízeno zahrnout do našeho právního řádu poněkud utopistickou směrnici. Z kompetenčních důvodů ji bylo povinno předložit do vlády a parlamentu ministerstvo průmyslu a obchodu. Opětovně a za politického nátlaku bylo nuceno zapracovat všechny předložené bursíkovské návrhy (zpracovával je pro úřad na smlouvu), včetně nesmyslně vysokých výkupních cen elektřiny především ze solárních elektráren, větrníků a biomasy. Rozhodně nebylo dodrženo pravidlo přiměřené únosnosti, často uváženě používané a uplatňované v zemích Evropské unie.

Při projednávání v parlamentu byli zásadně proti schválení v navržené verzi poslanci ODS. Tak, jak již bývá u nás obvyklé, po několika přerušeních byl vyvíjenou ideologickou propagací zákon poslanci s rozpaky schválen.

Dnes je již zřejmé, že zákon neprospěl zlepšování životního prostředí, naopak byl zcela danajským darem. Významně však prospěl tvrdé podnikatelské činnosti - na úkor našeho státu. Důsledky špatného rozhodnutí výše uvedených politiků, za které bohužel nenesou, jak je u nás zvykem, žádnou odpovědnost, zaplatí ve stále se zvyšujících cenách za elektřinu občané, zkomírající průmysl a podnikatelé. Povinné výkupní ceny po dobu dvaceti let (!) ze slunečních elektráren jsou desetinásobně vyšší, než za kolik se prodává elektřina z uhelných elektráren. U jaderných elektráren je to ještě markantnější.

Podle současných, dosud nepotvrzených propočtů, dojde ke zdražování elektřiny u občanů kolem deseti, u podniků kolem dvaceti procent. Možná o něco více. Za elektřinu budeme platit víc, než v sousedních státech i některých dalších státech Evropské unie. Pro občany to znamená šetřit elektřinou až pod hranici únosné životní úrovně. Pro podnikatele pak snížení konkurenceschopnosti výrobků. Logicky se to projeví v pokračujícím kolapsu průmyslu, snížení exportu a dalším poklesu příjmů do státního rozpočtu spolu s navýšením nezaměstnanosti.

Celé tragikomické situaci nemusí být konec. V krátkém čase bude zvyšovat cenu elektřiny i spalování biomasy.

Dříve rozbíjeli dělníci stroje, aby si udrželi práci. Budou se dnes likvidovat převážně zahraničními podnikateli postavená solární pole, abychom mohli svítit?