Neviditelný pes

EKONOMIKA: Zákon proti (téměř) všem

diskuse (13)

I když si naše společnost (bohužel) pomalu zvyká na houstnoucí prales nových zákonů na bázi sociálního a zdravotního inženýrství v podání současné vládní garnitury, má málokterý z nich tak plošné negativní důsledky jako novela vinařského zákona regulující a omezující prodej sudových vín.

Novela totiž poškodí jednak všechny spotřebitele, konzumenty vína v naší zemi, také ale všechny malé vinaře, veškeré prodejce vína ve vinotékách a v konečném důsledku zvýší výdaje státu na budoucí potenciálně nezaměstnané po krachu zmiňovaných vinoték. V obecném slova smyslu je pak signálem nedůvěryhodnosti podnikatelského prostředí, které se, jak vidno, může ad hoc měnit neuváženými zásahy státu, což samozřejmě odrazuje méně odolné jedince od toho, aby do podnikání vůbec vstupovali.

Možná i to je skrytým záměrem novely, protože likvidace menších a středních podnikatelů a živnostníků vyhovuje velkým firmám, které jsou v oblasti vinařství také jedinými podporovateli novely. Bodejť by ne, když jim ubude konkurence.

Stejně jako v minulosti investovali nemalé finanční prostředky do svých provozů na oddělení kuřácké a nekuřácké části někteří restauratéři, investovali do svých provozů peníze také vinotékaři, přičemž řadu těchto výdajů lze nyní považovat za zmařené investice. To zakládá potenciál možných žalob na stát, je však otázkou, zda se někdo odváží.

Novela zákona je přitom - až na marginální pasáž týkající se implementace pravidel EU pro opětovnou výsadbu vinic - zcela zbytečná. Pančování vína nezabrání, protože kdo podváděl v minulosti, bude tak činit v budoucnosti, a aby se tak nedělo, od toho jsou tu dozorové státní orgány. Omezit dovozy vína ze zahraničí je nesmyslné, protože jinak bychom museli konzumaci vína výrazně omezit, neboť jsme v produkci této komodity soběstační zhruba ze 40 procent. Snížení dostupnosti vína a administrativa s tím spojená povede ke zdražení vína, takže část sociálně slabších konzumentů bude pít ještě větší patoky, protože na dražší víno nebude mít. A upřímně řečeno – i když je pančování, tedy ředění vína vodou, podvod, zdraví spotřebitele tím ohroženo není – takový vinný střik, což je vlastně ředěné víno, je „v kolektivu docela oblíben“.

Novela vinařského zákona ale jistě oblibu nevzbudí - až na pár vyvolených velkých výrobců vín, ostatně jako obvykle.

Psáno pro časopis Reflex.

Realiste.cz

zpět na článek