29.9.2023 | Svátek má Michal


EKONOMIKA: Soutěž na mýto? Neuvěřitelná fraška!

6.3.2006

Evropská komise píše v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele elektronického mýta do České republiky: "Podání, která jsme obdrželi, naznačují, že otevírání obálek s nabídkami jejich následné hodnocení proběhlo nestandardním způsobem." Ministr dopravy Šimonovský odpovídá: "Evropská komise prokázala neznalost českého soutěžního práva."
Stojí za to prolistovat deset stran notářského zápisu z 10. listopadu loňského roku ve věci "jednání hodnotící komise MD ČR, týkající se hodnocení nabídek na poskytování služeb a dodávek vybrané infrastruktury k realizaci projektu výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v ČR". Pak lépe pochopíme, co ministr považuje za postup podle českého soutěžního práva.

Strana 3 zápisu:
Ing. Jirka (jednatel soukromé společnosti, který jako poradce vedl jednání hodnotící komise) se ptá: "Shledal někdo pochybení v nabídce č.1 (A-WAY), které by znamenaly rozpor se zadávacími podmínkami?"
Pan Jirka konstatuje, že nikdo z členů komise neshledal takový rozpor.
Poté pan Jirka konstatoval, že odborní poradci (neuvedeno kteří) zjistili pochybení.
Pan Jirka navrhl hlasovat o otázce. "Kdo z členů komise souhlasí, že jde o rozpor se zadávacími podmínkami?"
Pan Jirka konstatuje, že pro je 6 členů, 3 se zdrželi.
Pan Kubínek (náměstek ministra) žádá ty členy komise, kteří se zdrželi, aby svůj názor vysvětlili.(!!)

Strany další:
Přes kopírák to pokračuje dále u společnosti ASCOM - FELA a AUTOSTRADE. Členové komise nezjistili žádná pochybení. Odborní poradci ano. Většina členů komise bezprostředně nato, bez jakékoliv diskuse, ochotně hlasuje, že pochybení uznávají. Sami sice nic nezjistili, ale když jim někdo řekne, že zjistit měli, hned jsou pro. Nutno podotknout, že členy hodnotící komise nebyli chovanci psychiatrických ústavů, ale vysoce postaveni úředníci ministerstev, většinou náměstci.

Jediná výjimka nastává u společnosti KAPSCH. Tam nejen že členové komise nezjistili žádná pochybení, ale světe div se, ani "odborní poradci".

Strana 9:
Jeden z členů komise, ing. Koníček prohlašuje, že "odstupuje z funkce člena komise… protestuje proti takovému způsobu hlasování"

Pana Jirku to nijak nevyvede z konceptu a hned vzápětí konstatuje, že "zbyla jediná nabídka a je tedy nejvhodnější". Nutno dodat, že do té doby nepadlo jediné slovo o technickém řešení nebo ceně.

Navrhuje o tomto konstatování hlasovat. Jeden z členů komise proti tomuto znění otázky namítá, pan Jirka klade novou otázku: "kdo z členů souhlasí, že jediná nabídka, která zbyla, je nabídka společnosti KAPSCH?".
Pro je sedm členů, jeden se zdržel, což panu Jirkovi umožňuje konstatovat, že na základě hlasování stanovuje pořadí nabídek: "1. je nabídka KAPSCH, ostatní pořadí nemůže být stanoveno."

Evropská komise má za to, že hodnocení proběhlo nestandardním způsobem, ministr Šimonovský se diví, že EK nezná české právo. Ale pane ministře, v českém právu není nic o tom, že by hodnotící komise měla hrát roli šašků, kteří odkývají i to, že země je placatá.

Setkal jsem se s mnoha fraškami v podání státních úředníků a politiků - argumenty při obhajování kontraktu na dálnici D47, výpověď Z. Doležela v kauze "pět na stole v českých" a další. Ale něco tak krystalického, to je tu prvně.

Co k tomu dodat. Nechť si každý udělá obrázek sám. Zde je kopie celého notářského zápisu (formát PDF).

Webová stránka Martina Římana