Neviditelný pes

EKONOMIKA: Pokrok?

21.7.2020

Tak nevím, kterým směrem se naše lidská společnost, a hlavně naše západní civilizace, čím dál rychleji ubírá. V posledních deseti letech nás vývoj obého, v nejlepším případě, nechává na rozpacích.

Jako by na zemi žily dva rozdílné druhy homo sapiens. Protože jsem optimista, tak si troufám tvrdit, že převážná většina, snad 90 %, patří do skupiny pracovitých, slušných a dobrých. Těch zbylých 10 % je pravý opak a díky svým temným kvalitám úspěšně maří práci zmíněné většiny. Snad vůbec nejvíce škod lidské společnosti způsobují špatní jedinci z těch nejvyšších ekonomických, mocenských a politických struktur, do kterých se ostatně dostali právě díky svým „kvalitám“ špatnosti. Tak nějak „přes mrtvoly“, ať už obrazně, anebo i skutečně.

Bezesporu každý „špaténka“ společnosti, ve které žije, škodí. Pokud se tento druh gaunerů rekrutuje z chudé spodiny společnosti, jakýsi malopodnikatel v tomto směru, tak to společnosti škodí a zatěžuje ji to, brzdí v pokroku tím lepším směrem, avšak tak nějak v mezích únosnosti anebo zvyklosti, neboť tento druh jedinců se vždy ve společnosti vyskytoval. Kdyby snad ne, tak bychom asi žili v ráji. Pokud se však jedinec těchto „kvalit“ vyskytuje na špici moci, politiky anebo ekonomiky dané společnosti, potom je tato společnost ohrožena ve své podstatě a časem jí hrozí zánik, jak se ostatně můžeme poučit z historie. Však ono stačí porozhlédnout se po okolí anebo po světě a příkladů najdeme nepočítaně, ať už z kterékoliv kategorie.

Ti z kategorie politiky a moci jsou ve své podstatě jaksi viditelnější než ti z kategorie ekonomické, i když nakonec zůstávají dvě kritéria, ze kterých zlo pochází. Touha po penězích a touha po moci. Tuším, že ti nejmocnější jsou ti nejbohatší, kteří stojí za kulisami skutečné moci. Pomocí svého bohatství vodí mocné politiky jako loutkáři loutky, takže potkat politika čestného, s neposkvrněnou morálkou a nezkorumpovatelného je v oblasti sci-fi. Typický tandem můžeme vidět v loutkáři Georgi Sorosovi a loutce Barackovi Husseinu Obamovi II.

Když jsme si nyní ujasnili, že v podstatě za všechno zlo mohou ti bohatí, tak se na ně trochu podrobněji podíváme.

Jak to vnímám já, tak na špici všeho zla stojí špatný Maďar, špatný Žid a špatný Američan George Soros, který nabyl svého bohatství spekulacemi na burze. Tento výlupek špatnosti se snaží svými penězi destabilizovat západní demokratickou společnost financováním všeho, co by tuto společnost mohlo jen trochu poškodit. Právě tu společnost, která mu umožnila dostat se tam, kde se právě dnes nachází. V jeho šlépějích, i když s o několik řádů nižší rasancí, kráčí i jiní multimiliardáři, jako na příklad Bill Gates prostřednictvím svých nadací, Jeff Bezos, či Warren Buffett.

Nemůžeme však házet všechny „superbohaté“ do jednoho pytle. Najdou se mezi nimi i dobří, kteří se snaží společnosti něčím prospět. Ano, díky svému bohatství také ovlivňují vývoj společnosti, ale jestli kladným, či záporným směrem, to nám ukáže teprve budoucnost. Jejich záměr však není ve své podstatě špatný.

Když necháme stranou, kterak svého bohatství nabyli, tak je nyní používají k činnostem, které ve své podstatě společnosti prospívají, i když některé jen zdánlivě. Jako příklad si vyberme jen jednoho. Hyperaktivního excentrika Elona Muska.

Když nabyl jmění prodejem svého podílu v platební společnosti PayPal, kterou pomáhal vytvořit, tak se začal věnovat svým snům. V roce 2002 založil aerokosmickou společnost SpaceX, která v neuvěřitelně krátkém čase vyvinula a stále vyvíjí kosmická plavidla, s cílem lidské kolonizace Marsu. O rok později spoluzakládá společnost Tesla na výrobu elektromobilů a baterií, aby jen tak bokem v roce 2006 jako dceřinou společnost Tesly převzal SolarCity, vyrábějící a instalující solární panely s veškerým náležitým příslušenstvím.

V roce 2012 rozjíždí revoluční dopravní společnost HyperLoop. Speciální vozidla dopravují za pomocí stlačeného vzduchu, vakua a lineárních indukčních elektromotorů ve vzduchotěsném tubusu za rychlosti 1200 km/hod neobyčejně levně a efektivně jak osoby, tak i náklady. Tuto společnost se nyní snaží dotáhnout do finále společnost Richarda Bransona Virgin Hyprloop One.

Aby snad od námětu dopravy Elon Musk příliš neodbočoval, tak v roce 2016 zakládá The Boring Company, která tuneluje podzemní cesty pro elektrická vozidla. Při tom stihla tato společnost vyvinout nový, vysoce účinný a nejméně 15x rychlejší tunelovací stroj. V každém tunelu pojedou vozidla jen jedním směrem, a tak nebezpečí čelní kolize nehrozí. Provoz bude řízen počítači.

V roce 2015 pomocí SpaceX rozjíždí Elon Starlink. Svými raketami posílá na oběžnou dráhu Země souhvězdí tisíce (na každou raketu 60 kusů 100 – 500 kg těžkých) levných, hromadně vyráběných minisatelitů, kterých po dokončení projektu bude na oběžných dráhách v několika „slupkách“ či vrstvách obíhat zhruba 42 000. Ty mají pokrýt celou Zemi superrychlým internetovým signálem.

Aby snad Elon Musk nezapomněl na to, že začínal s počítači a programováním, tak v roce 2015 spoluzakládá společnost Open AI, která se zaobírá umělou inteligencí, a v roce 2016 společnost jako ze sci-fi Neuralink, která pracuje na vývoji rozhraní – interface - mezi lidským mozkem a počítačem. Neuralink na své domovské stránce odkazuje natéměř dvouhodinovou videoprezentaci a psanou zprávu, vše v angličtině, kde vysvětluje, o co jde. Pokusím se to zhruba shrnout do češtiny.

Cílem je pomoct těm, co trpí nervovými a mozkovými poruchami, tak, že mikroelektrody v řádu mikronů implantované do mozku poblíž daných neuronů budou přenášet jejich elektrické signály do počítače a tento je po vyhodnocení podle potřeby upraví a vyšle signál zpět k neuronu, eventuálně ochrnuté končetině anebo i chytré protéze. Tak by chtěli zpohybnit údy těch, co jsou ochrnutí, a naopak kontrolovat nevědomé pohyby a třes, třeba těch, co trpí Parkinsonovou chorobou. K implantaci mikro elektrod do mozku zkonstruovali nový specální robot, neboť se zde jedná řádově o mikrony a taková měřítka jsou nad lidské možnosti i těch nejlepších a nejzručnějších neurochirurgů. Implantát bude uzavřen v těle / lebce a signály budou předávány bezdrátově, takže žádné dráty z lebky nikam nepovedou, a tak také nebude hrozit nebezpečí infekce.

Vývoj výzkumu a vědy tímto směrem, pokročilá AI a Neuralink je třeba hlídat a kontrolovat před zneužitím, a tak byla zřízena instituce Future of Life Institute, v jejímž vedení zasedá i Elon Musk.

Že bude třeba ošetřit otázky etické a legislativní, je snad jasné, ale to bude třeba řešit i v případě autonomních dopravních prostředků, tedy těch, co jezdí samy a nepotřebují žádného řidiče. Takže když rozvineme tuto poslední myšlenku, tak vozidla bez řidiče mohou změnit celou řadu odvětví současného života.

Vlastnit takový automobil by bylo zbytečné, když by takové „robotaxi“ bylo kdykoliv na požádání k dispozici. Platilo by se za ujetou vzdálenost a výhledové ceny jsou 5-8krát levnější než dnes vlastněným autem. Tři až pět centů za míli oproti dnešním 20 – 30 centům. U domečku odpadne potřeba garáže a prostor lze zužitkovat jinak. Zrovna tak odpadnou jiná parkoviště ať už ve středu měst, tak i u nákupních středisek. Během jízdy si může pasažér číst, spinkat anebo i pracovat na noťasu, tak jako dnes ve vlaku či v letadle. Díky podstatně bezpečnější dopravě - většina nehod je dnes zaviněna řidiči - se sníží potřeba míst v nemocnicích, počty zdravotního personálu, ale i právníků a soudců řešících dopravní přestupky u soudů. Již nyní projektovaná „robotaxi“ budou pro dva až tři pasažéry, tedy menší než současná osobní auta, výlučně elektrická a vysoce účinná. Na ujetí jednoho kilometru spotřebují podstatně méně energie než doposud. Prudce klesne spotřeba ropy a její cena, producenti ropy budou muset přemýšlet, kterak prodávat písek, jehož mají nadbytek. Na buben přijdou všechny půjčovny automobilů, benzinové pumpy a do jisté míry i autoopravny a trh s náhradními díly a příslušenstvím. Nu a že zaniknou všichni překupníci s automobily, to by snad byla ta nejmenší škoda.

Že je Elon Musk nevšední osobnost, dnes už nikdo nepochybuje. Jeho dny jsou naplněny tak, že na spánek mu zbývají zhruba 4 hodiny každou noc a navíc má dar své sny uskutečňovat pomocí špičkových odborníků, které pro své projekty umí získat, a v neposlední řadě umí výsledky svého úsilí i prodat. Zřejmě zde pracuje takzvaná „synergie“, která spojuje výjimečné jedince ke společnému výjimečnému výsledku či cíli. Kde vzal Elon čas třikrát se oženit a rozvést, z toho dvakrát s jednou ženskou, a zplodit šest synů a jednu dceru se dvěma z nich, je mi záhadou. Poslední syn se narodil 4. května 2020, má ho se současnou přítelkyní, kanadskou umělkyní a zpěvačkou Grimes. Chudák klouček utrpěl podivné jméno, za které asi rodičům moc vděčný nebude. Nevím, komu by se líbilo jmenovat „X Æ A-12“ . Ostatně toto jméno bylo v Kalifornii shledáno jako nelegální. Je tudíž zaregistrován jako „X AE A-XII“, kde „X“ je jeho první jméno a „AE A-XII“ jako prostřední či druhé. Protože v Kalifornii měli podobných případů v minulosti už více, tak uzákonili, že jména mohou být pouze slova vytvořená z písmen platné, stávající anglické abecedy. Takže žádné znaky, azbuka anebo číslice.

Zde vidíme, že bohatství lze zúročit i činnostmi, které snad vylepší život většiny lidstva. Nyní jde jen o to, zda na to vše bude většinová populace psychicky zralá a tyto změny jako kladné přijme, či nikoliv.zpět na článek