1.7.2022 | Svátek má Jaroslava


EKONOMIKA: OZE za všechny prachy

7.11.2015

Bez větší pozornosti médií se na stránkách Energetického regulačního úřadu objevil návrh cenové vyhlášky stanovující výši platby na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE). Doposud jsme platili za každou megawatthodinu 495 Kč bez DPH (s DPH 599 Kč). Podle tohoto návrhu se pro malospotřebitele bude tato částka počítat podle hodnoty jističe, a to částkou 21,98 Kč / A za měsíc (s DPH 26,60 Kč). Nezajímá? Tak si uvedeme pár čísel, ta vás probudí.

Máte například jako průměrná rodina v bytě jistič o hodnotě 25 A a spotřebujete za rok 4 MWh? Dosud jste na OZE za rok zaplatili 2 396 Kč, nově byste zaplatili 7 980 Kč, o 5 584 Kč víc. Docela rozdíl, není-liž pravda?

Potřebujete na chalupě jistič 3x32A, protože občas pustíte akumulačky, bojler a cirkulárku? Spotřebovali jste ale za rok jen 0,5 MWh? Zatím jste na OZE zaplatili 299,50 Kč. Nově už to bude 10 214,40 Kč, o 9 914,90 Kč víc. Už vás to zajímá?

K celé věci je ale potřeba uvést několik důležitých poznámek.

Poznámka první: změna platby za OZE je zavedena novelou energetického zákona, která ale také uvádí pojistku, že malospotřebitelé na podporu OZE nezaplatí více než dosud (viz těch 599 Kč s DPH za MWh výše). Tato pojistka je ale do zákona včleněna tak neorganicky a nesmyslně, že je jen otázkou času, kdy ze zákona zmizí. A protože s další změnou tarifního systému se počítá od roku 2017, asi víme, od kdy je nutné s plnými dopady této změny počítat. Neboli letos žábu ve vodě jen trochu ohřejeme, uvaříme ji až za rok.

Poznámka druhá: uvedená částka 21,98 Kč / A / měsíc je několikanásobně vyšší, než s jakou počítaly jakékoliv původní odhady. Není zcela jasné, jak k ní ERÚ dospěl. A protože předsedkyně ERU, paní Vitásková, tuto změnu účtování podpory OZE od počátku odmítá, může jít také o snahu ERÚ celý nový systém účtování podpory OZE hned zpočátku znemožnit. Je ale jen velmi těžko představitelné, že by naše socialistická vláda nechala na domácnosti dopadnout takové zvýšení výdajů na elektřinu. Nejvíce by totiž byli postiženi právě její voliči. Pravděpodobně jsme se tedy všichni stali rukojmími v dalším kole boje, který dlouhodobě vede ERÚ s vládou a jehož výsledek se dá těžko předvídat.

Co s tím můžeme udělat? Tak za prvé, vzít si svou fakturu za elektřinu a podívat se, kolik dnes platíme; podívat se na jistič a spočítat si, jaká platba nám hrozí; spočítat si rozdíl. Potom si dát panáka na uklidnění a podle toho, jak velký rozdíl nám vyšel, si například spočítat příkon spotřebičů v domácnosti a nechat si od rozvodné společnosti dát domů jen takový jistič, jaký potřebujeme. Částku tak trochu snížíme, pořád ale zůstane značná.

Tím jsme trochu omezili dopady. Můžeme odstranit příčiny této zhovadilosti? Můžeme je odstranit a odstraníme je, ale bude to chvíli trvat a nám všem to dá hodně práce. Máme své poslance, senátory, zastupitele. Upozorněme je, že o tomto problému víme, a budeme na ně dávat pozor. Žádejme je o zrušení všech „ekologických“ dotačních programů, ať jde o OZE, biopaliva nebo jiný nesmysl. Žádejme je o zastavení zhola nesmyslného mrhání prostředky na boj s globálním oteplováním, jehož důsledkem je ničení krajiny pod záminkou její ochrany. Hledejme všechny cesty, jak může náš hlas zaznít a jak můžeme prosadit své názory. Nikdo to za nás neudělá. Toto je naše země a je naší odpovědností, v jakém stavu ji budeme předávat našim dětem.

A budeme-li vytrvalí a usilovní, zmizí nakonec z naší krajiny i ta ohyzdná pole fotovoltaických panelů. Já za nimi smutnit nebudu.

Autor je členem Strany svobodných občanů