22.10.2020 | Svátek má Sabina


EKONOMIKA: Otřesná ukázka

23.11.2012

Současné české politické "elity" u Václava Moravce

Po nedělním pořadu Otázky Václava Moravce (11.11.2012) musel každý, kdo má elementární přehled o hospodářsko-ekonomických problémech tohoto světa nebo zdravý selský rozum, dospět k definitivnímu potvrzení těch názorů, které jsou velmi kritické k úrovni řízení věcí našeho státu, krajů i mnoha obcí. Mediálně stvořená novinářská "hvězda" Václav Moravec tentokrát ve svém pořadu zřejmě omylem připustila srovnání excelentního, dobře připraveného zástupce podnikatelské sféry pana Březiny s neuvěřitelnou odbornou bídou šéfa hospodářského výboru PS PČR Milana Urbana (ČSSD) a stejně (ne)fundovaného předsedy rozpočtového výboru Ing. Pavla Suchánka (ODS).

Vůbec nechápu, kdo jsou ti lidé, kteří jsou po zhlédnutí tohoto pořadu stále ještě ochotni dávat své voličské hlasy mnohým úplatným a plýtvavým socialistům – léčitelům dluhů ještě většími úvěry, nebo lidé, kteří si myslí, že problémy vyřeší representanti deklarativně pravicové strany. ODS místo slibovaných skutků spíše hojně generuje korupční kauzy; přísliby řádného, účelného a šetrného hospodaření s veřejnými prostředky zůstávají opakovaně nenaplněny. Jen na počátku vládnutí Nečasova exekutiva jako jediná od roku 1989 nesměle řízla do přebujelého aparátu, avšak zastavila se a zcela nezvládla řízení státních a polostátních podniků.

Oba politici pobíhají po chodbách sněmovny již hezkou řádku let a v celé nahotě ukazují skutečnou úroveň současné politické representace jak na extrémní levici (srovnej s Demokraty v USA) tak i, zcela jistě nepřesně řečeno, na pravici (srovnej například s britskými konzervativci).

Frázovitá jalová vystoupení obou významných representantů Parlamentu České republiky hluboce kontrastovala s rozumnou věcností, přímočarostí a všeobecným přehledem úspěšného drobného podnikatele.

Funkce předsedů z hlediska hospodaření státu nejdůležitějších výborů parlamentu evidentně zastávají lidé, kteří zdaleka svou úlohu nezvládají. Nemají patřičné vzdělání v potřebném směru a nejsou schopni, a zřejmě ani ochotni, se v pozicích, které jim již mnoho let umožňují proniknout do labyrintu ekonomiky a práva, učit.

Ing. Pavel Suchánek vystudoval při náročné práci poslance hotelovou VŠ a je známo, že k absolutoriu předložil diplomovou práci, jejíž úroveň se stala předmětem až humorných diskusí. Navíc stíhal tenisové a golfové turnaje téměř po celé Evropě, dokonce i v Emirátech, občas s lodivody polostátních firem. Jako předseda hospodářského výboru si v minulém volební období při schvalování rozpočtu státu dokonce vyjel na sportovní utkání! Musel tedy skutečnou poslaneckou práci notně šidit – jako tu diplomku. Ve vyspělých zemích by takový "odborník" nemohl obdobného postu v žádném případě dosáhnout, a jen stěží pronikne na parlamentní půdu, natož aby tam vydržel po svých prohřešcích více období. Bohužel, ODS nemá ani za takového "výlupka" lepší náhradu a sluhové, které si "porcováním medvěda" z části špatně orientované regionální členské základny vyrobil, jej v nominacích podrží…

Milan Urban zase nemůže vůči Nečasově vládě myslet vážně apely, jejichž realisací by byly veřejné finance uvrženy do ještě hlubšího zadlužování. I hlupákovi je jasné, že pokud závazky narůstají, tak se situace horší, a nemůže se tudíž zlepšovat.

Peníze ve veřejné sféře totiž působí podstatně jinak než v té podnikatelské. Dobrý hospodář si půjčí na investici do své firmy s tím, že se mu později peníze vrátí, zaplatí své závazky, a ještě něco vydělá, a samozřejmě ve prospěch všech zdaní.

Ve veřejné sféře se vynaložené peníze "rozloží" do několika proudů. Jedním protečou přes investiční projekty či nákupy služeb nebo zboží. Udrží tak sice zaměstnanost a přispějí k vyšší koupěschopnosti, tj. k ziskům obchodníků, přes zisky bank, hypermarketů a prostřednictvím dovezeného zboží však citelná část těchto peněz ze země uniká.

Jiným proudem zase prostředky unikají ve mzdách, v předražených zakázkách, a následně stejnými cestami jejich významná část ven ze země. Peníze, krev ekonomiky, zmizí, aniž by veřejná správa pro stát získala nějaký vyšší a hlavně stálý profit, a z veřejných dluhá platíme všichni astronomické úroky nadnárodním bankám. Pokud Milan Urban není hlupák, tak se nás snaží drze a okatě obelhávat.

Chtějí-li oba pánové překonat své povrchní uvažování a hájení svých osobních sobeckých zájmů, musí nahlédnout hluboko pod povrch svých nabiflovaných frází. Museli by být schopni nahlédnout k pramenům současných krizí v jednotlivých zemích našeho světa a zbavit se vlastního sobectví. Museli by vědět, v kterých místech je generován kapitál, jak se reprodukuje, rozmnožuje, kam vlastně teče, v neposlední řadě jak je "plachý", a hlavně co je tím kapitálem. Museli by hledat všechny možné cesty, jak podpořit naše občany (poctivě platící daně doma) v často nerovném podnikatelském prostředí, které je často deformováno praktikami nadnárodních společností.

Dobrý hospodář s veřejnými prostředky musí všemi možnými způsoby podporovat podnikatelské aktivity našich občanů také v zahraničí. Jednoznačně musí podporovat takové podnikatele, jakým je pan Březina. A to nikoliv finančně, ale zejména vytvářením příznivého prostředí. V tomto oba potentáti neudělali téměř nic, ba naopak.

Jednoznačně totiž platí, že vyšší a stálejší příjmy státní pokladny může zajistit zejména kapitál (ať domácí či zahraniční) stavějící na zdejší vysoce kvalifikované pracovní síle a export našich služeb či u nás vyrobeného zboží s vysokou přidanou hodnotou. Pokud významné podnikatele vyplašíme slabostí právního státu, naší nepřebernou džunglí různých omezení a daňovými či jinými finančními zátěžemi, prchnou tam, kde pro ně budou lepší podmínky. Kapitál v držení českých občanů přitom mívá větší sklony ke stabilitě, zatímco ten v držení cizinců prchá ke zdanění v rodných zemích nebo ve formě dividend a jiných výnosů k podpoře tamních firem či akcionářů snadněji. Útěk kapitálu ze země je zřejmý právě v ekonomikách s výraznými problémy, například Řecku či Španělsku. Významně se tak prohlubuje tamní propad ekonomiky, rychle tají finanční rezervy jejich bank a slábne proud peněz do státní pokladny.

Důvěra finančního trhu v tu či onu ekonomiku se dá ztratit velmi rychle, ale při zlepšení podmínek a stability jen pozvolna přichází zpět.

Diskuse u Moravce ukázala v celé nahotě hluboký personální úpadek zejména v hlavních vládních stranách po roce 1989, tedy v ODS a ČSSD.

Konzervativní stranaKnížkový adventní kalendář: vyměňte letos čokoládu za kouzelné vánoční příběhy
Knížkový adventní kalendář: vyměňte letos čokoládu za kouzelné vánoční příběhy

Chvíle strávené nad knížkou jsou pro děti velmi důležité. Pořiďte dětem adventní kalendář plný kouzelných vánočních příběhů. Zkraťte si čekání na...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.