22.3.2023 | Svátek má Leona


EKONOMIKA: Nová uhlíková daň

25.4.2012

Další zhoršení úrovně občanů a výdaje průmyslu

V době usilovného zdražování všech komodit představila koaliční vláda ve svém "balíčku" další novou uhlíkovou daň k omezení vypouštění skleníkových plynů. Pravděpodobně již za dva roky by mohla postihnout každého, kdo topí uhlím či topnými oleji, bere teplo od malých tepláren nebo možná i používá plyn. Jde o zcela neracionální, vědecky, ekologicky i politicky pochybný přístup Evropské unie k dosud neprokázanému globálnímu oteplování vlivem člověka.

Podle úvah by daň měla přinést do státního rozpočtu až pět miliard korun, a to výhradně na úkor občanů. Pro obyčejné lidi by znamenala citelný růst nákladů na vytápění. Průměrná domácnost používající uhlí pro topení a ohřev vody by ročně zaplatila 2 600 korun navíc. Nebude zde žádný motivační efekt ve zlepšení kvality ovzduší, ale pouze se zhorší již tak napjatá situace v domácích rozpočtech. Především pro venkovské obyvatele bude daň za spalování uhlí znamenat výhradně zvýšení životních nákladů. Jediná a zbývající alternativa je topení dřevem. Dají se proto očekávat masivní nájezdy občanů do lesů - a těm bude obtížné zabránit. Ze základního zdravotnického zákona o ochraně veřejného zdraví se nesmí nechat občané zmrznout. Bude snad proto ministerstvo financí iniciovat novelu uvedeného zákona? Budou poučením letošní silné mrazy nebo jsou hurá stylem protlačované úspory důležitější? Topení dřevem navíc znamená těžkou manuální práci, kterou nemusí starší občané zvládnout.

Pouze připomenu, že na základě jedné z mnoha směrnic EU je u nás v platnosti řadu let tak zvaná ekologická daň, která již jednou zvedla ceny všech energií. Se zavedením další uhlíkové daně narazí EU poměrně tvrdě v řadě zemí. Německo, Slovinsko, Nizozemí a Velká Británie sice rovněž jako ČR zpoplatňují fosilní paliva formou ekologických daní, jenže nezohledňují zpoplatňování vypouštěných průmyslových emisí. Británie jakoukoliv podobnou daň na evropské úrovni zatím odmítá, stejně jako Polsko.

Zavedení uhlíkové daně u nás bude znamenat další náklady nejen pro občany, ale i pro průmyslové a energetické podniky. Jde o další destruktivní příklad, jak si představují centrální orgány zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Opětovně, podle další neuvážené směrnice EU, byly zavedeny emisní povolenky a ve formě odpustků i jejich obchodování. Z hlediska globální ochrany atmosféry nepřinesly očekávané výsledky, pouze se staly předmětem masivních daňových úniků a nelegálních obchodů. Od roku 2013 by si je elektrárenské společnosti už měly povinně kupovat. Promítnou to samozřejmě do cen zboží, které opět zaplatí občané. Teplo by mohlo podražit o dalších 30 až 45 procent.

V důsledku dotací na fotovoltaiku, byť dnes již poněkud omezených, se pravděpodobně dále zdraží i elektřina, která je v přepočtu na naše platy nejdražší v Evropě. Některé studie uvádějí v této souvislosti možný nárůst cen pro domácnosti asi o 30 procent, v případě některých průmyslových podniků o více než polovinu. Nedomyšlené směrnice a celá politika EU v silném zatěžování průmyslu ve svém výsledku výrazné celosvětové snížení emisí nezajistí. Výroba v energeticky náročných odvětvích bude z Česka a dalších států EU postupně přesouvána do zemí, kde taková omezení nebudou.

Úmysl motivovat občany k citlivějšímu ekologickému vytápění je za dané celosvětové krize postaven na hlavu a je zcela nereálnou finanční představou.

Vyšlo v E15 23.4.2012