5.7.2020 | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


EKONOMIKA: Nezaměstnanost poroste, k čemu tedy kurzarbeit?

1.7.2020

Data z amerického trhu práce po nejtěžším zásahu do nezaměstnanosti spojeným s koronavirem v březnu a dubnu vykazují nyní mírné zlepšení. I když celková nezaměstnanost zůstává mimořádně vysoká – bez práce je více než 20,5 milionů Američanů – přírůstky nových nezaměstnaných se každý týden snižují (viz graf). Klesnout už dokázala dokonce i celková nezaměstnanost ze svého dubnového maxima ve výši 14,7 % na květnových 13,3 %.

Statista

Graf: Týdenní počty nových nezaměstnaných v USA (v mil. osob) Zdroj: Statista.com

U nás propukla v celostátním měřítku koronakrize o něco dřív než v USA. Nezaměstnanost je aktuálně na 3,6 %. Budeme-li se držet prognózy Ministerstva práce a sociálních věcí, měla by se letos vyšplhat k 8-10 %. Zatímco data o nárůstech nezaměstnanosti v USA se pomalu uklidňují a jsou důvodem k opatrnému optimismu, česká ekonomika tak na největší náraz teprve čeká, minimálně co se týče nezaměstnanosti.

Vládní politika činí vše, aby tento nevyhnutelný propad spojený s nutnou realokací zdrojů, jakkoli to zní necitlivě v případě „zdrojů lidských“, oddálila. Opatření jako kurzarbeit, společně se zákoníkem práce (dvouměsíční výpovědní lhůta) posouvají dopad do nezaměstnanosti o několik měsíců do chvíle, kdy přestanou tato nová opatření platit a zároveň začnou lidé po výpovědních lhůtách fakticky přicházet o práci. Už teď má MPSV podle svých slov zprávy o celé řadě běžících výpovědí. Následovat budou ty z míst, která jsou dnes chráněná a dotovaná kurzarbeitem. Ten výpověď neumožňuje, a tak budou moci být zaměstnanci propouštění až po faktickém ukončení pomoci, respektive spotřebování dotace. To efektivitu celého tohoto protikrizového opatření a jeho smysluplnost činí přinejmenším diskutabilními.

Snaha chránit tímto způsobem pracovní místa a bránit přizpůsobení by snad mohla být ospravedlnitelná jediným argumentem, a sice že v opravdu krátkodobé krizi či spíše propadu hrají v případě realokace zdrojů relativně větší roli negativní externality pramenící ze ztráty vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli či ze ztráty jiných vztahů mezi ekonomickými subjekty. To platí ale jen v krátkém, respektive velmi krátkém období. A asi nejde o tento případ, když samo ministerstvo připouští, že nezaměstnanost nakonec tak jako tak vzroste.

Data z USA děsila a děsí, ale tak, jak lehce firmy v systému s pružným pracovním trhem propouštějí, tak i stejně lehce nabírají zaměstnance zpátky. To není žádné asociální volání po vyšší nezaměstnanosti, ale po rychlejším proběhnutí krize, které by znamenalo méně distorzí, než jaké přinese dlouhodobý a táhlý útlum, budeme-li bránit něčemu, co nakonec stejně proběhne.

Institut VKVíte, proč má smysl vybírat BIO potraviny?
Víte, proč má smysl vybírat BIO potraviny?

Skladba jídelníčku batolete je důležitější, než by se nám mohlo zdát. Právě v rané fázi života vznikají stravovací návyky, které budou dítě provázet do dospělosti.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.