29.9.2023 | Svátek má Michal


EKONOMIKA: Bém neříká pravdu. Olympiáda bude ztrátová

10.9.2007

Pražský primátor Pavel Bém tvrdí, že olympiáda bude zisková. Ze studie, kterou si Praha objednala, ale vyplývá deficit 70 miliard, který budou muset zaplatit daňoví poplatníci.

Primátor Prahy Pavel Bém v pátečních Hospodářských novinách tvrdí, že podle studie, kterou si Praha nechala vypracovat, budou přímé náklady Olympiády (nepočítaje infrastrukturní stavby) 132-135 miliard a výnosy 139 miliard korun.

Pana primátora mám jinak rád, ale obávám se, že pokud jde o vyčíslení výnosů olympiády, mate veřejnost. Studie společnosti PriceWaterhhouseCoopers vyčíslila sice náklady na 132, resp. 135 miliard, ale výnosy jí vyšly jen na 65 miliard!

Pan primátor Bém uvedenou studii patrně buď nesprávně pochopil, nebo záměrně mate veřejnost, aby Olympiádu protlačil navzdory její jednoznačné ekonomické nevýhodnosti, což samozřejmě může mít fatální následky pro Prahu a její zadlužení.

Zkopíroval jsem pro čtenáře svého blogu pár tabulek ze zmíněné studie:

První tabulka vyčísluje přímé náklady. Ty mají činit 135 miliard pro Olympiádu, pokud by byla v roce 2016, resp. 132 miliard, pokud by byla v roce 2020.

Ekonomika pořádání OH 1

Zdroj tohoto a dalších obrázků: Tisk č. 953 – „Materiál k projednání zastupitelstvem Hl. m. Prahy 22.3.2007“, str. 64-7

Další obrázek ukazuje nepřímé infrastrukturní náklady, které dosahují 487 miliard. To jsou stavby, které s Olymlpiádou přímo nesouvisí a peníze na ně by se vynakládaly nejspíš tak jako tak.

Ekonomika pořádání OH 2

Další obrázek ukazuje výnosy. Ty jsou naplánovány do stejné výše jako náklady – 132, resp. 135 miliard a významnou část z nich činí peníze daňových poplatníků – 66,5 mld (resp. 70 mld) korun. Tyto peníze lze získat buď zadlužením, zvýšením daní nebo seškrtáním jiných výdajů. Nedávno jsem navrhoval, že by bylo férové navrhnout „olympijskou daň“ ve výši 70 tisíc na každého Pražana nebo 7 tisíc na každého občana ČR.

Ekonomika pořádání OH 3

Kde se tedy vzala úvaha o „ziskovosti“ olympiády a o výnosech ve výši 139 miliard? Naznačuje nám to poslední obrázek, který jsem naskenoval z oné studie. Autoři tvrdí, že se díky Olympiádě zvýší HDP o 25 miliard a tento výnos si všichni rozdělíme jako zisk.

Makroekonomická vyčíslení

Ponechme stranou, že tento přírůstek HDP byl „vycucán z prstu“ experty z CERGE, u kterých „výpočet“ PWC „outsourcovala“. Ponechme stranou, že kdyby nebylo olympiády, utratili by občané či stát své peníze za něco jiného a HDP by vzrostl stejně tak.

Každopádně zůstává skutečností, že díky Olympiádě chce Praha zadlužit město či stát o 66,5, resp. 70 miliard Kč. Budeme-li mít Olympiádu za 132 miliard, nebudeme mít něco jiného za 132 miliard. Já bych si jako daňový poplatník raději svůj podíl ponechal.

Prosím pana primátora, aby přiznal, že studie, kterou si draze nechala Praha vypracovat, počítá s deficitem 66,5 miliardy, který by museli zaplatit daňoví poplatníci.

výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku