24.9.2023 | Svátek má Jaromír


EKOLOGIE: Smog lze úspěšně minimalizovat

18.11.2011

1. Jediné řešení proti výskytu smogu je výzkum a zavedení nových filtrů zachycujících mikronové částice prachu

2. V ovzduší se již nevyskytují další škodliviny, takže vyhlašované nákladné regulace podniků mají malou účinnost

3. Zavádění nízko emisních zón ve městech pro auta je vyzkoušená hloupost a vyhazování prostředků. V německých městech byl experiment hodnocen s velkými rozpaky

K tomu podrobněji.

Především na podzim se vytváří na našem území plošná meteorologická inverze, kdy nedochází za stavu bezvětří k provětrávání oblasti. Vytvoří se jakási uzavřená "deka", která nepropustí vypouštěné škodliviny. V tomto případě by musel nastat zákonný příkaz okamžitého uzavření nebo odstavení všech viníků znečištění, tvořených průmyslovými podniky, kotli v domácnostech a veškeré automobilové dopravy. Prakticky je to neproveditelné.

Smogové situace dnes nezapřičiňují jako dříve plynné škodliviny ani hrubý prašný aerosol. Jsou účinně zachycovány. Tvorba smogu na našem území je důsledkem nepatrných, zdravotně závadných mikronových částic prachu, odborně označovaných PM 10 a menších.

Zde jde o opětovný střet s jednou z mnoha směrnic Evropské unie, která zpřísnila limity pro hodnoty drobných mikronových částic. Neřekla však, co se má s nimi dělat. Směrnice je tím těžko použitelná a zdůvodnitelná v praxi. Celosvětovým problémem včetně agilní Evropské unie je bohužel skutečnost, že pro zachycování těchto nepatrných částic zatím není zcela účinné technické řešení.

Pro odstranění smogu v ČR je jediným smysluplným řešením, místo předkládání nedomyšlených novel zákonů a mnoha dalších odborně nepromyšlených v podstatě utišujících opatření, urychlené použití soustředěných nemalých finančních prostředků na praktický výzkum k odstraňování těchto malých částic prachu z emitujících komínů i výfuků motorových vozidel.

Je potřebné dodat, že veškeré podniky dodržují pod vysokými pokutami zákonem předepsané velmi přísné emisní limity pro vypouštění škodlivin. Za současného stavu zdražování elektřiny v důsledku prosazení zeleného nedomyšleného zákona na podporu obnovitelných zdrojů i zvyšování cen plynu lze těžko donutit domácnosti na aktivní přechod na ekologičtější paliva.

Nový zákon o ovzduší slibuje snížení emisí u motorových vozidel zaváděním nízkoemisních zón ve městech. Je to další nesmysl, který při plošné inverzi, která se netýká pouze centrálních částí města, nikomu nepomůže.

Další slibovaná vládní opatření jsou pouze těšínskými jablíčky jak občany na čas ukolébat. Rovněž dohody s velkými podniky jsou značně nákladné, zisk pro ovzduší malý.