16.6.2021 | Svátek má Zbyněk


Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
V. Novák 10.6.2021 20:37

První větev NS2 byla dnes dokončena posledním svarem a zítra začnou přípravy na natlakování celých cca 1200km.

Akademiku Čerskému zbývá uložit něco přes 50 km druhé větve.

Návazný EUGAL, který je schopen přepravit celou kapacitu NS2 až v české hranici, je hotov od dubna.

Zdá se, že americké sankce a vydírání nezafungovaly.

V. Balcařík 10.6.2021 19:04

Každý kdo se zde účastní diskuze by měl nejdříve napsat čím topí a jakou energii používá. Jinak je to nekorektní.

P. Rada 10.6.2021 19:51

Obecnou korektnost používání energií lze vyvodit podle toho kolik která společnost používá primárních energetických zdrojů. S toho lze odvodit průměrnou spotřebu na obyvatele. Zde jsou např. data pro Evropu:

https://chmibrno.org/blog/2018/12/08/co2-emise-podle-zemi/

Elity jako je Souček ale už zřejmě ze své podstaty nediskutují. Zastupují je novákové...

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/bohata-elita-ma-podle-osn-na-svedomi-vetsi-emise-nez-polovina-lidstva/1975229

M. Šejna 10.6.2021 13:37

Les není přirozený chladič, jak tvrdí autor. Les má velice nízké albedo, takže je schopen pohltit vysoké množství sluneční energie.

Les sice snižuje teplotu, ale zvyšuje amumulované teplo, které se poté uvolňuje do atmosfery.

Z hlediska globálního oteplování tak lesní plochy paradoxne zvyšují globální teplotu.

L. Novák 10.6.2021 16:39

No, opatrně, protože albedo je jedna věc a odpařování vody z listů věc druhá, zvl. u listnatých stromů. Odpařováním vody se listy ochlazují. Ale detailní data k porovnání by se musela pracně dohledat.

P. Rada 10.6.2021 18:13

S hlediska globálního oteplování je dlouhodobě podstatnější míra akumulovaného uhlíku v celém objemovém systému lesa včetně půdy, křovin, zatravnění.... Tento uhlík dnes lesy i půda v úhrnu už ztrácejí (někde dokonce při požárech). Je to jeden s důvodů růstu koncentrace CO2 v atmosféře. Plošnost a relativně malá změna albeda typu porostů ovlivnují glob klima nepodstatně. Celkově plošně se planeta paradoxně zelená ae to i s důvodů růstu depozice dusíkatých látek.

Zásadní změnou s hlediska albeda je rozsah zalednění severní polární čepičky v důsledku růstu skleníkového efektu kde spouštěčem je CO2 a zesilovačem na násobný dopad albedo + vodní pára.

Lesy samy především vyrovnávají teplotu, vláhu, zvyšují retenci a celkově navozují úživnost půd jako živočišnou základu.

L. Písařík 11.6.2021 5:07

Jak les akumuluje teplo? Prosím vysvětlit.

J. Kouřil 10.6.2021 10:22

Pálení biomasy je nesmysl, nemá s ekologií nic společného. Půdu si máme chránit pro pěstování potravin a ne ji využívat pro výrobu elekřiny. A přesto , že pálení biomasy ničí naše životní prostředí, oslavují ho zelené mozky (užiteční blbci) jako super nápad. Jediné v současnosti dostupné řešení minimalizace zátěže životního prostředí jsou jaderky. Ale ono ve skutečnosti o životní prostředí nejde, takže jsme ne tom asi jako v Anglii na začátku průmyslové revoluce, kdy dělníci rozbíjeli stroje. Dnes neničíme stroje, ale zavíráme jaderky. Užiteční blbci fungují pořád. [>-]

V. Braun 10.6.2021 10:29

Je to o celém energetickém mixu, kam patří jaderky i biomasa, vše případ od případu. O dalších jaderných blocích jsme měli mít rozhodnuto už dávno. A ač nejsem osobně nějakým přítelem "elektráren na dřevo" tak v menším měřítku není topení dřevem nic špatného.

L. Novák 10.6.2021 12:22

Strčte si ty vaše dotované "energetické mixy" ... však víte, kam.

Topení dřevem zelení zakazují kvůli emisím taky, a vy k zeleným zcela prokazatelně patříte.

P. Rada 10.6.2021 12:28

Ke komu ideově patříte Vy pane Nováku? Či dokonce za jakou tlupu zde vystupujete?

L. Novák 10.6.2021 12:35

Vystupuji proti zeleným blbům jako jsi ty. Chceš to ještě víc po lopatě? :-)

P. Rada 10.6.2021 17:34

Zváště arogantní, namyšlený "blb" co si troufá kdekomu ožralkovitě tykat, se velice hodí jako interpret "blbin" (elektromagnetismus nepřenáší energii...) zejména tam kde je původní autor pravidelně nedostupný.

L. Novák 10.6.2021 18:45

Na prolhaného zelenobolševického magora jako jsi ty už jinak reagovat nemá smysl. Rv

V. Braun 10.6.2021 12:47

Dejte sem odkaz na ty zákazy topení dřevem, až do té doby vás budu považovat za modrého lháře.

L. Novák 10.6.2021 12:57

Je to ve všech materiálech zelených "bojovníků proti emisím" s výhledem do budoucnosti. Zlikvidovat (nebo tvrdě zdanit) lokální topeniště na pevná paliva včetně dřeva, protože výrazně zvyšují koncentraci zvl. pak pevných emisí v ovzduší při inverzích a a podobných klimatických podmínkách (bezvětří). V některých městech s účastí zelených magorů v zastupitelstvech už zákazy pevných paliv platí dnes nebo se připravují pro nejbližší léta..

L. Novák 10.6.2021 13:03

První odkaz ze 100...

https://vytapeni.tzb-info.cz/vymeny-kotlu/18594-mohou-obce-zakazat-provoz-kotlu-a-lokalnich-topidel-na-pevna-paliva

V. Braun 10.6.2021 13:12

Odkaz jsem přečetl. Je to o zákazu topidel jistých tříd, od třídy tři nejdou zakázat. Takže nikoli o zákazu topení dřevem. Jste tedy modrý lhář.

L. Novák 10.6.2021 13:51

Problémy s chápáním obsahu textu?

Pokud se zastupitelstvo obce rozhodne, že kdekoliv v obci zakáže spalovat například hnědé uhlí v kotlích třídy 1 a 2, novela zákona o ochraně ovzduší jim to umožňuje již nyní. Pokud si toto ustanovení přečteme podrobně, zjistíme, že zastupitelstvo může ovšem zakázat i provoz lokálních topidel na vybrané druhy paliv. Podle věty první §17 odst. 5 se možnost zákazu provozu týká „spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším...“. Není zde definováno, zda se to týká topidel či kotlů, či zda zdroj musí být napojen na otopnou soustavu. Obec může tudíž zakázat již nyní provoz všech zdrojů spalujících pevná paliva, včetně kamen a krbů, s výjimkou zdrojů definovaných přílohou č.11 zákona o ochraně ovzduší, tedy s výjimkou teplovodních kotlů tříd 3, 4 a 5.

Pokud to tedy shrneme, zákon o ochraně ovzduší nepočítá s plošným zákazem všech přibližně 1 miliónu lokálních topidel na pevná paliva, která slouží k vytápění především rekreačních objektů. Pouze dává obcím možnost zakázat provoz vybraných topidel na vybraná paliva v těch svých katastrech, kde je situace se znečištěním ovzduší neudržitelná.

(Dodávám "zatím". Jakmile zelení magoři posílí svou moc, budou následovat ještě tvrdší opatření...)

V. Braun 10.6.2021 14:29

Problémy s chápáním textu? "Topení dřevem zelení zakazují kvůli emisím taky". Zatím jste sem dal odkaz který žádný takový zákaz neobsahuje, jen diskusi o tom, že vyhláška takový zákaz zřejmě umožňuje. Takže ještě dodat důkazy o tom zákazu topení dřevem, do té doby vás považuji za modrého lháře.

V. Braun 10.6.2021 14:48

Jen pro přesnost. Našel jsem třeba tuto vyhlášku, která zakazuje v případě nepříznivé smogové situace, tedy v omezeném čase, topení ve zdrojích, které slouží pouze pro příležitostné vytápění, jako jsou krby a krbová kamna. Pokud toto ovšem považuje modrý lhář Novák za nějaký cílený zákaz topení dřevem tak je mi jej opravdu líto.

V. Braun 10.6.2021 16:04

Ještě ten link.

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/vyhlaskaHMP_112019_omezeni_od01102020.html

Š. Hašek 10.6.2021 10:51

Pouze detail:

Na chalupě topím buď vlastnoručně pokáceným okolo chalupy (roste to všechno jak sviňa) nebo zakoupeným z okolních lesů.

Připadá mně topit v lesích plynem přivedeným zdaleka mírně "divné".

A topit dřevem zdaleka v elektrárně už vyloženě pitomé. Není biomasa, jako biomasa. Nemluvím o městech, tam je plyn darem. Dále viz atomové elektrárny, ale tam Němcová s Vystrčilem řekli, že nejlepší současný dodavatel by nás trávil novičokem.

P. Rada 10.6.2021 12:39

Ekologické by od Vás mohlo pane Hašku být pokud by jste např. vyčíslil náklady na zateplení domu... Porovnal je s náklady na topení za nějakou dobu, data naschromáždil, posléze vyktereslil do grafu... zvážil další okolnosti... měření zopakoval...

Pak by se v diskusi k tématu mohlo ukázat, že existuje energeticko-ekologické optimum /minimum spotřeby energií, mimimum produkce CO2 ...

Mohl by jste se tak vyhnout zavádějící argumentaci přes politické otravnosti. Takto to spíše vypadá, že sama ekologie Vás tolik nezajímá ale hledáte na této platformě někoho koho by jste alespon řečmi jaksi "otrávil".

P. Rada 10.6.2021 11:54

Ekologie je o popisu vstahů organismů a prostředí. Tak popište míru pálení toho či onoho, popište jak na to reaguje prostředí...

Tak se můžete vyhnout tomu o čem sice píšete ale s ekologií to nemá nic společného - např afektivity typu:..."zelené mozky (užiteční blbci) jako super nápad"...

L. Novák 10.6.2021 12:24

To byla řeč o tobě a podobných, jestli to potřebuješ "přeložit" do polopatismu...:-P

J. Nevrkla 10.6.2021 10:04

Dnes se běžně nepálí jenom lesy, ale i řepka, kukuřice, obilí. Je to neekonomické, je to zvrhle, je to progresivní politika upadajícího západu.

Š. Hašek 10.6.2021 10:53

Souhlas.

Používají se plochy na pěstování chleba. Energetická výtěžnost minus.

P. Rada 10.6.2021 12:24

Ano efektivita těžby energie využitelné pro pohon zejména osobních automobilů s biomasy je dnes v podmínkách zejména Evropy o neefektivitě. Viz tabulky EROEI. To už proto, že použití osobního automobilu je spíše a častěji o libůstkách - jak o tvorbě hodnot.

S biotechnologiemi přišel opravdu západ už před zhruba půlstoletím a to za situace tzv "zelené revoluce" kdy se zdálo, že biotechnologie od genetiky po agrochemii dlouho udrží tempo rozvoje a takto brzo nahradí fosilní zdroje (vzniklé přírodně "bio-technologicky" ale dlouhodobě naakumulované).

Záhy se ale ukázalo, že pravidelně existují obtížně překonatelné technologické limity. To jak při produkování bionafty ... tak při produkování energie štěpením jádra. Obě tyto cesty se pro neefektivitu vesměs dnes ukázují nereálné pro krytí enormní spotřeby.

Pozoruhodné ale je, že např. skromná stařenka co si dojde tu a tam do lesa na klestí aby si trochu přitopila... takto může žít dlouho a udržitelně. To paradoxně na rozdíl od průměrného evropana který si navykl na konzum více jak stonásobku svých biologických potřeb a když se mu této dávky nedostává, tak se vzteká s afektivitou podobné ráže, jak drogově závislý narkoman kterému se nedostalo návykové dávky.

J. Nevrkla 10.6.2021 12:35

Normální by mělo být, že pokud je nějaký zdroj vzácnější, stává se dražší a je nahrazen levnějším. To se dnes neděje, ideologie lidem nutí a dotuje, o co nemají zájem. Více než v socialismu, a skončí to chudobou pro velkou většinu a velkým bohatstvím pro elitu. Většina bude živořit, elita si pořizovat jachty a tryskáče. A pak to společensky vyvre s těžko odhadnutelnymi následky.