21.2.2020 | Svátek má Lenka


Řazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 80, poslední: 17.1. 2020 8:09, přehled diskusí

M. Smrž 17.1.2020 8:09

Takže, když budu méně topit, bude se voda vařit více. Zajímavé!

P. Zinga 16.1.2020 21:54

Hoši, jdou nám po krku. Ani Šejna si nemůže být jist. Rakouský profesor je názoru, že "popírači klimatické změny" musí být zabiti a vydavatelství zastavilo prodej knihy, pokoušející se vyvrátit klimahysterický vliv O2. Solár-lobby požaduje pro nás vězení.

https://www.eike-klima-energie.eu/2020/01/16/meinungsterror-springer-verlag-stoppt-klimaskeptisches-buch/

P. Rada 16.1.2020 22:51

Ignorovat až popírat životně významnou realitu bývá projevem funkční nedostatečnosti, nevědomosti až nemoci. Pokud není rozpor s realitou řešen - vede sám o sobě až k předčasnému zániku jedince až druhu. To platí u všech forem života.

I ta nejhloupější sinice přestává růst a zapouzdří se při příchodu nevhodných životních podmínek. Jako druh proto přežívá celé stamiliony let. Jiné druhy se snaží změnám reality přispůsobit změnou schopností, chování... a některé dokonce až zpětným ovlivnováním životních podmínek. Např lesy posilují retenci krajiny a tím malý vodní cyklus který jim umožnije zvyšování odolnosti proti proměnlivosti podnebí.

Pan Zinga jako představitel rádoby rozumného živočišného druhu ale alarmisticky straší fantazijním bludem ..."klimahysterický vliv O2"... - ale skleníkový efekt asi doposud dementně popírá.

Velice pochybuji, že na opravdovou demenci by pomohlo vězení. Záměrné šíření desinformací by ale ve společnosti soudných odsouzeno být mělo. Běžně se tomu seriozní média brání prověřováním publikovaných informací. Vězení se praktikuje v totalitních systémech za šíření pravdivých informací. Vězení pro zbloudilé sotva pomáhá protože tací lidé už ve "vězení svého bludu" dávno jsou. Až při riziku násilností bývá nutné hrubě nepřispůsobilé vytěsnit ze společnosti.

L. Novák 17.1.2020 2:16

Bohužel, aktivních blbů jako jsi ty, "Rado" je mezi zelenými komunisty mnoho, a jak se chovají, když mají moc, už víme dostatečně z historie. Takže pozor, rudozelený fašoune, překračuješ meze a svou pisálkovskou produkcí blbostí pomáháš silám, které se nás snaží totalitně ovládnout.

B. Lukáš 16.1.2020 20:24

„ Ekobolševíci, ekofašisté, ekoškůdci“ a „ekologická veteš byrokratů EU “, jsou podle mnoha diskutérů hlavními strůjci problémů souvisejících s důsledky nepříznivého vývoje klimatu, protože v českém prostředí umožnili vznik kast bohatých pěstitelů žluté plodiny a solárních baronů a zabraňovali provádění účinných opatření proti šířícímu se kůrovci. Na mnoho diskutérů sedí výrok Švejka „ pane vachtmaistr, to jsou hlavy“, vše umí,- hlavně hanlivě nálepkovat urážkami všechny , co varují a snaží se hledat řešení, abychom nemuseli ve změněných klimatických podmínkách živořit. !

L. Novák 16.1.2020 20:38

Blbost zelených magorů a oživení komunistického "Poručíme větru, dešti..." je příčinou odporu k zeleným idiotům. Klimatické podmínky se měnily dávno před nástupem druhu Homo sapiens a nezávisle na něm. Vždy se jim dokázal přizpůsobit a nebo se přestěhovat do míst, kde se mu žilo lépe. Sotva pozorovatelné změny nejsou důvodem k hysterickým výkřikům katastrofických předpovědí. :-/

P. Rada 16.1.2020 21:59

"Blbost" se např. projevuje pomíjením podstatné okolnosti která je zřejmá a ověřitelná pro dominantní část populace. Například sice platí, že klima se měnilo i dříve a čím dříve tím méně závisle na druhu homo sapiens. "Blbostí" ale je pomíjet VELIKOSTI a důsledky změn pro biosféru.

Aby se totiž mohl konkrétně homo už dnešního typu změnit s kočovníka migrujícího za řídkými potravními zdroji, muselo se klima na planetě jednak dostat do optima vzhledem k biologické aktivitě/úživnosti a poté na něm setrvat tisíce let aby mohla vznikonout dostatečně silná vrstva úrodné půdy. Předtím cca 65tis let kočující se konečně mohli usadit protože místní zemědělství moho být tak vytrvale vydatné, že stálo za to budovat pevná sídla, začala dělba práce, rozvoj řemesel, dovedností....

Už dnes změřené změny a trendy opravnují k předpovědi, že při jejich pokračování vzroste dynamika podnebí. Proto např v důsledku desertifikace, jinde povodní.... opět poklesne úživnost půd. Opět vzroste nutnost migrovat jako přirozená adaptace za lepšími podmínkami - což už se začíná dít ale v přelidněném světě se zvlášt konfliktními dopady.

"Blbostí" je takové trendy ignorovat ve víře, že přezíravostí k varovným jevům se vše samo vyřeší.

L. Novák 17.1.2020 2:10

Zhmotněná blbost jsi ty, magore "Rado"... Rv :-/

V. Petr 16.1.2020 21:37

Pokud se otepluje, je to dobře nebo špatně???

Chybí nějaký kvalitní rozbor, odpovídající na tuto základní otázku!

P. Rada 16.1.2020 22:18

"Špatné" třeba je, že i když jsem "základní otázku" už mnohokrát reagoval, zřejmě o vysvětlení nestojíte a přehlíživě opakujete zas původní.

Zkusím to přesto znovu - třeba i pro jiné - stručně. Míra úživnosti planety je bezpochyby podstatná pro četnost i druhovou rozmanitoat. Stabilitu podnebí - přenos vláhy nad pevniny v mírných šířkách... zvyšují setrvalé polární čepičky. Jakmile o ně alespon v létě planeta přijde, mění se výrazně proudění vzduchu. Delší období např sucha než... nezvládne nepohyblivé rostlinstvo... překlenout a následně vše na něj vázané. Proto jsou např pouště prakticky jalové i když tam je průměrná teplota pro život zdánlivě vhodná.

Reltivní ustáleost je tedy dokonce nadřazenou okolností vzniku života a posléze přírodnímu výběru. Planety na nestabilních drahách nemohou hostit rozvinutější formy života a naopak takové které mají dráhu stabilní a navíc rotaci pojištěnou dostatečně hmotným satelitem - měsícem dávají nejlepší podmínky. Ty ale musejí setrvat tak dlouho aby se život stačil diferencovat a rozvinout a eventuelně dostal i rozum dostatečný k tomu, aby si posléze podnebí nerozvracel.

L. Novák 16.1.2020 20:19

Autor článku chybně používá slovo ekolog. Ti, co spouští současné klimatické šílenství, nejsou žádní ekologové, ale fanatičtí zelení magoři dříve nazývaní "ekologičtí aktivisté". Tím byl samozřejmě celý obor ekologie před veřejností zdiskreditován na hodně dlouhou dobu.

Pro příště doporučuji slovo EKOLOGOVÉ nepoužívat. Souvislost je falešná.!!

M. Smrž 16.1.2020 18:40

Moc pěkné sofisma. Jinak jste mimo. Myšlenková shoda se v čase vyvíjela, viz https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/4/048002

Opravdu si myslíte jako třeba president Zeman, že to je přirozená změna? Proč, když intenzita slunce klesá? Proč je současný nárůst teploty o dva řády rychlejší, než na konci poslední doby ledové? Nějaký neznámý mechanismus?

Chápu, že je těžké přijmout, že jsme tak hloupí. Ale bohužel to tak je.

P. Zinga 16.1.2020 19:54

Blafete nesmysly. Jak rychle proběhlo odlednění odlednění Severní Ameriky ? Víte to?

P. Rada 16.1.2020 23:51

Ví se to podle toho jak se měnila hladina oceánů.

P. Zinga 16.1.2020 19:55

Vole, tak jsem se podíval na ten tvůj odkaz: zhovadilost na entou.

P. Zinga 16.1.2020 20:02

.Cookova "práce" odporuje všem metodám statistiky.

Prozatím toto:

http://www.osel.cz/5814-opravdu-existuje-konsensus-97-klimatologu.html

Kdyby to nestačilo, dodám odborný elaborát "97% konsensu" ,ale v angličtině

F. Houžňák 16.1.2020 21:08

No, právě proto, že intensita sluneční aktivity klesá, tak se otepluje. Souvislosti jsou vcelku primitivní, takže když budete chtít, pochopíte to i vy.

J. Jurax 16.1.2020 16:54

No jo, chcete-li uchránit přírodu i ornou půdu, nepouštějte tam zelené magory a potróblé zachránce klimatu a bojovníky proti kysličníku. Škodí víc jak přemnožení hraboši.

P. Rada 16.1.2020 12:10

Jsou autorovi úvahy projevem neostatku informací nebo dokonce dehonestačím záměrem vůči ekologii jako vědního oboru který přináší nepohodlné informace?

Biopaiva prvé generace totiž vzešla s přebytků zemědělské produkce za situace tzv "zelené revoluce" v zemědělství tehdejšího západního světa a zároven studené války.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A1_revoluce

Tedy s potřeby snížit hrozbu závislosti na ruské ropě a raketách v jedněch rukou. Autor ale situaci "rozeznal" až když se posléze začala uměle pěstovat řepka na základě pokřivené legislativy.... a viní s toho "nadějný ekologický projekt k záchraně planety"

Podobně pokřiveně tvrdí ...."Dále přila spásná myšlenka výroby elektrické energie z biomasy" ... Ta opravdu přišla ale také až jako reakce na zelenou revoluci a rostoucí dopady kyselých deštů.

Kus pravdy ale přeci jen a autorově pojednání závěrem zazněl:

"Bohužel ti, kteří mají moc, vliv a nestoudnost vymýšlet další nesmysly, nemají vůbec žádnou zodpovědnost vůči půdě a lidem"....

P. Zinga 16.1.2020 12:39

" Bohužel ti, kteří mají moc, vliv a nestoudnost vymýšlet další nesmysly, nemají vůbec žádnou zodpovědnost vůči půdě a lidem, na které budou ukazovat jako na strůjce konce světa."

Přesně, pane Rado, máte pravdu. Jak řekli na adresu oněch "městských ekologických expertů" němečtí zemědělci: Nerozumí ničemu, ale rozhodovat chtějí o všem.

H. Kotaz 16.1.2020 12:49

Až tak jsme v Evropě dopadli.

A. Nový 16.1.2020 13:34

Rada - balkoňák "vyštudovaný na internetu". Jinak zelený bolševický blb!!

P. Grigar 16.1.2020 13:59

..pane Rado, tož přestaňte editovat ptákoviny(i s pravopisnými chybami..) a pusťte se do opravdového boje za záchranu Země. Nechejte biomasu na poli vylepšit půdní strukturu, totéž udělejte v lese, přestaňte převážet kde co odkudkoli kamkoli, přestaňte okrádat dotacemi na elektromobilitu lidi, kteří si ze svých příjmů nic takového nemůžou dovolit, přestaňte ničit motory přídavkem MEŘO - stejně většina řidičů do PHM přidá aditiva, takže výsledkem je nula celá nic a něčí další kšeft... atd. Prostě přestaňte blbnout a nechejte lidi žít. Chápu, vy jste jenom pěšák, u kormidla jsou jiní, ale přece nemusíte být u každé pitomosti.

P. Rada 16.1.2020 14:52

Pane Grygare. K vašemu výroku: ...." Prostě přestaňte blbnout a nechejte lidi žít"...

Problém tkví v tom, že lidé ve své přebujelé chtivosti žijí už od roku 1970 všeobecně na ekologický dluh a dnes dokonce zhruba polovinu roku. Planetární možnosti takto nebezpečně přečerpáváme.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologick%C3%A1_stopa

Snahy o prostou náhradu zdrojů energií zminované autorem v systému extenzivního růstu nutně selhaly. Při setrvání součastného růstu spotřeby a zlozvyku zejména přírodní dluhy formálně tolerovat ve prospěh momentálního lidského blaha, nutně časem i lidé přijdou o příhodné životní podmínky. Zatím na to doplácí především rozmanitost biosféry.

Nástup sucha u nás a zkáza lesů které jsme donedávna považovali za národní bohatství jsou příkladem toho jak se komplexní biologický systém může záhy zhroutit a jak se rozvrátilo i lidské hodnotové vnímání.

Nic na tom nezmění libování si v momentálním pohodlí ani naděje, že pokud si jednoznačné nesrovnalosti (extrémní nárůst bilanční nerovnováhy všech biogrních prvků) nebude nikdo všímat, pojmenovávat... tak že reklamou vyzdvihované konzumní pohodlíčko potrvá v uzavřeném systému planety věčně - jak si to asi představujete.

P. Grigar 16.1.2020 17:55

.. inu, nástup sucha zničil naše lesy.. a nedokázal je zachránit ani doktor lesa kůrovec, za vydatné pomoci aktivistů řetězem ke stromu uvázaných , ač se snažili ze všech sil. ;-D;-D

P.S.

.. k mým představám života na Zemi se raději nevyjadřujte, hloupostí naplácáte i tak dost.

P. Zinga 16.1.2020 20:04

Wikipedie! Nevšiml jste si, že je ovládána placenými trolly z řad klimahysteriků? V Německu znají i jejich jména.

J. Schwarz 16.1.2020 17:35

Autor zcela správně ukázal na ekology. Jejich jménem se všechny ty nesmysly totiž realizují. To, že je vymýšlejí "aktivisté" a pseudoekologové je irelevantní, pokud se proti zneužívání ekologie k politickým cílům nepostaví skuteční ekologové. Pokud nechají svým jménem mluvit darebáky a šílence, jsou spoluviníky. Protože dávají přednost prachům před vědou a v současnosti drží prachy právě ideologové a "aktivisté".

P. Rada 16.1.2020 23:55

...v současnosti drží prachy právě ideologové a "aktivisté"."...

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejbohat%C5%A1%C3%ADch_lid%C3%AD_sv%C4%9Bta

P. Pepax 16.1.2020 11:15

Ekologisté nemohou vymyslet nic prospěšného pro naši planetu, protože k tomu nedisponují potřebnou mozkovou kapacitou.

Š. Hašek 16.1.2020 11:27

Přesné.