Sobota 13. července 2024, svátek má Markéta
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

ČESKO: Neplivejte na lobbisty, pracují za nás

diskuse (49)
Česká vláda si nedávno založila dva nové orgány pro řešení krizových situací. Ten první se nazývá Pracovní skupina pro energetickou bezpečnost. Druhý je Vládní výbor pro strategické investice. Pokud tyto dva orgány nezapracují, za dva tři roky se Česká republika ocitne ve vleklé hospodářské a společenské krizi.

Česká vláda si nedávno založila dva nové orgány pro řešení krizových situací. Ten první se nazývá Pracovní skupina pro energetickou bezpečnost. Druhý je Vládní výbor pro strategické investice. Pokud tyto dva orgány nezapracují, za dva tři roky se Česká republika ocitne ve vleklé hospodářské a společenské krizi.

Obě nová tělesa mají za úkol formulovat politickou strategii. V prvním případě energetickou, ve druhém politiku hospodářského rozvoje. Výbor o sobě praví, že hledá cesty „…jak zlepšit konkurenceschopnost Česka, zrychlit přípravu strategických investic a zajistit na ně dostatek peněz.“

Obvykle podobné instituce pracují tak, že poté, co si definují vlastní úkoly, zahájí konzultace s kolegy z vlády, resp. z jiných ministerstev, s odborníky, s profesními organizacemi, atd. Načež zformulují příslušnou politiku: cíle a termíny, prostředky, zdroje. Tento dokument pak opět podrobí konzultacím a kritikám, podle nichž se dokument upravuje a mění.

V tomto případě se ale postup poněkud obrátil. Zřejmě v oprávněných pochybnostech o akceschopnosti vlády se spojily Hospodářská komora (HK), Svaz průmyslu a dopravy (SpD) a Konfederace zaměstnavatelských svazů a vytvořily politiku vlastní, se kterou pak přišli na zasedání Vládního výboru pro strategické investice. Dokument má formu analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb (analýza SWOT) pro budoucí konkurenceschopnost české ekonomiky. Tuto analýzu má Svět hospodářství k dispozici, a tak z ní citujme. V úvodním shrnutí se píše: „Česká ekonomika se dostává do ‚pasti středních příjmů‘, což ohrožuje prosperitu a v budoucnosti i stabilitu naší země. Hrubá přidaná hodnota na pracovníka je nízká (např. v průmyslu 40% úrovně Německa) a máme vysoký podíl firem řízených ze zahraničí. /…/ Vyvstávají nové problémy, jako např. vysoká energetická a uhlíková náročnost, zejména průmyslu, hrozící nedostatek zdrojů elektřiny, nedostatek start-upů, obzvláště technologických, omezená expanzní aktivita firem, stagnující doba dožití ve zdraví a zaostávající efektivita veřejné správy. To vše v globálním prostředí, kde se zisky čím dál více koncentrují ve velkých, globálně relevantních firmách, a mezi kterými české firmy prakticky absentují.“

Jako východisko k vybřednutí z pasti středních příjmů vidí vytvoření jednotící vize, vytvoření „české značky“ s vysokou přidanou hodnotou. Navrhuje sedm hlavních směrů postupu: 1. Definice celkové architektury strategických investic, 2. Posílení investic do infrastruktury, především v energetice, dopravě a datové a další infrastruktuře, 3. cílené investice směřující k vybudování a přilákání firem s vysokou přidanou hodnotou, 4. transformace tradičních odvětví v České republice, 5. strategické investice do vzdělávání a pracovního trhu, 6. reformy, které zlepší prostředí pro podnikání, 7. strategická spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Pročež následují konkrétní kroky, analyzované metodou SWOT. Mezi ně patří mj. reforma veřejných rozpočtů, reforma penzijního systému, přilákání strategických investic a podpora investic stávajících podniků do nových oborů s vysokou přidanou hodnotou, snížení materiálové a energetické náročnosti výrob, podpora elektronického průmyslu (baterie, polovodiče, IT, apod.), definice „architektury financování“ strategických investic s důrazem na mimorozpočtové zdroje (rizikový kapitál, kapitálový trh, aj.). Následují investice do dopravní infrastruktury, do obnovitelných i regulovaných zdrojů energie, získávání vysoce kvalifikovaných lidí ze zahraničí, změny ve vzdělávacím systému a v neposlední řadě digitalizace ekonomiky i veřejné správy.

Podobně se HK a SpD spojily s Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) a vyzvali vládu, aby nedopustila vznik energeticky deficitní ekonomiky. Také v tomto případě lobbisté popisují, kam spějeme, a navrhují opatření k tomu, abychom tam nedospěli. Aby Česká republika zůstala energeticky soběstačná a dodávky elektřiny aby byly spolehlivé a cenově dostupné.

Ano, napsal jsem lobbisté. Ti podivní zákulisní hráči, kteří prosazují jen své zájmy, často na úkor kohosi jiného nebo všech ostatních. Zaměstnavatelské svazy a odbory jsou mezi ně často zařazovány, přestože právě ony za kulisami pracují velmi zřídka, tyto organizace většinou své požadavky, připomínky a návrhy zveřejňují. Přesto by se do definice lobbistických organizací vešly.

Tentokrát si ale kritiku za své iniciativy nezaslouží. Zformulovali to, o čem se mezi ekonomy a manažery už dlouho hovoří. Doufejme, že neumdlí pod tíhou byrokracie a že rozhýbou vládu k nějaké viditelné a smysluplné hospodářské politice.

Poskytl server Svět hospodářství

Aston Ondřej Neff
13. 7. 2024

Ministr kultury Martin Baxa si pochvaluje, že vláda má kolo zápasu úspěšně za sebou. Další přijdou...

Neviditelný pes
13. 7. 2024

Veterináři a počasí

Prezidentská kampaň republikána Donalda Trumpa v červnu poprvé oznámila, že má na svém hlavním účtu...

Jan Ferenc
13. 7. 2024

V řadě případů, hlavně malých stálých pohostinství, však jde také o krácení tržeb, tedy šizení...

Marian Kechlibar
13. 7. 2024

V úterý 9. července 2024 odstartovala z Francouzské Guyany první pokusná raketa Ariane 6. Mise byla...

Aston Ondřej Neff
10. 7. 2024

Tomio Okamura v úterý oznámil, že jeho strana bude na půdě europarlamentu ve spolku s Alternativou...

Aston Ondřej Neff
11. 7. 2024

Obruč ideologického dohledu má sevřít hustě osídlené území uprostřed Čech. Jádro ideje: člověk je...

Aston Ondřej Neff
12. 7. 2024

ANO – kromě trvalého vzestupu – zaznamenalo dva úspěchy v poslední době. V eurovolbách zabodovalo...

Marian Kechlibar
11. 7. 2024

Každý tuší, že po příští epizodě srovnatelné s tou katastrofální debatou na konci června už nepůjde...

Matyáš Zrno
10. 7. 2024

„Nechcete krajní pravici?“ Dělejte migrační politiku jako dánská sociální demokracie!

Ivana Pečinková
13. 7. 2024

Důvodem, proč česká ekonomika neroste, je i to, že se u nás stále více usazuje evropský model...

Petr Kamberský
13. 7. 2024

Chlívek nepatří k naivům, kteří bezelstně adorují Británii. V českém prostředí převažují...

13. 7. 2024

Podobá se velké duté kremroli a v centru Prahy na ni narazíte skoro na každém rohu. O skutečném...

Lidovky.cz, ČTK
12. 7. 2024

Silná bouřka zasáhla slovenský hudební festival Pohoda, kde se zřítil jeden z velkých stanů....

Lidovky.cz, ČTK
12. 7. 2024

Poté, co se v pátek v nigerijském městě Jos zřítila budova školy, nejméně 21 žáků zahynulo a...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz