Neviditelný pes

BIG Expert – zahraniční trhy

diskuse (0)

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 27. 5. 2024.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

UkazatelHodn. 24. 5.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1562,2014921500-4,511380 - 157015
Dow Jones (US)39069,593831738000-1,9337900 - 3980015
NASDAQ C.(US)16920,791550015350-8,4014900 - 1660006
FTSE 100 (VB)8317,5978257700-5,927400 - 849015
DAX (Něm.)18693,371761717650-5,7616200 - 1900015
Nikkei 225 (Jap.)38646,113750037450-2,9735800 - 3910015

Odhad expertů pro období 6 měsíců

UkazatelHodn. 24. 5.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1562,2014691465-5,951390 - 159515
Dow Jones (US)39069,593738237250-4,3235000 - 3999015
NASDAQ C.(US)16920,791518315250-10,2714000 - 1690006
FTSE 100 (VB)8317,5977427600-6,927300 - 860015
DAX (Něm.)18693,371662016400-11,0915200 - 1922015
Nikkei 225 (Jap.)38646,113673336750-4,9534000 - 3900024

Názory experta:

Jiří Zendulka, Kurzy.cz
Jaké arogance se letos dočkají akcionáři na valné hromadě ČEZ?

Za necelý měsíc se v pondělí 24. června v Kongresovém centru Praha uskuteční každoroční valná hromada společnosti ČEZ. Loni byla akcionářům zpřístupněna polovina velkého sálu, což nakonec bylo dostačující. Ozývají se hlasy, že letos firma měla zvolit jiný větší prostor, že Kongresové centrum kapacitně stačit nebude. V tomto ohledu takovým pesimistou nejsem. Odhaduji, že pokud dojde k překonání loňského rekordu zúčastněných zhruba sedmi stovek akcionářů, tak jen nevýrazně. Zkušenosti z minulosti, kdy například loni se setkání akcionářů protáhlo na více než 12 hodin, dle mého přiláká opět především jen skalní akcionáře. Případně takové, kteří holdují divadlu.

Loňské setkání akcionářů by totiž jistě šlo tak označit. Postaral se o to především management v čele s šéfem Danielem Benešem. Ten vlastně všem prakticky ukázal, co si o akcionářích myslí. Tedy těch minoritních, kteří na jeho setrvání reálně nemají žádný vliv. Beneš si totiž jen „tvrdě oddřel“ svou zhruba půlhodinovou úvodní prezentaci o byznysu společnosti, pak ještě chvíli setrval, aby jej pak akcionáři až do večera neviděli. Obecně přitom akcionáři zpravidla jen jednou ročně mají právě díky valné hromadě přímou možnost setkat se takto s šéfem velké firmy a komunikovat s ním o byznysu. Místo toho se Daniel Beneš „uklidil“, údajně „jen“ do zákulisí. Nejedna výzva týkající se jeho nepřítomnosti vyústila v návrat až po zhruba 9 hodinách. Chování, které nemá na valných hromadách obdoby. O to více smutné, když se týká hlavní společnosti pražské burzy s nejvyšším počtem akcionářů.

Kultura v přístupu akcionářům přitom může být na úplně jiné úrovni, když jsme navíc v 21. století plném technologií. Ještě více bije ČEZ do očí, když lze pozorovat chování managementu jiných společností. Z předních společností pražské burzy se naposledy v minulém týdnu konalo setkání akcionářů rakouských firem ERSTE a VIG. Že by si šel někdo z managementu na hodiny něco řešit, když mají právě daný den vyhrazen pro akcionáře, se samozřejmě nestalo. Akcionáři navíc měli opět možnost sledovat valnou hromadu na dálku on-line. Rakouská banka s možností alternativního překladu do angličtiny, pojišťovna pak navíc nabídla mj. i češtinu.

Jak bylo zmíněno, na pražské burze je ČEZ s náskokem firmou s nejpočetnější akcionářskou základnou. Ve Výroční zprávě za loňský rok se konkrétní počet nepochopitelně opět neuvádí, internetové stránky firmy pak prezentují obdobně jen strukturu, navíc se starými údaji z konce roku 2022. Znám je tak naposledy údaj zveřejněný na dotaz valné hromady zmiňující téměř 158 tis. akcionářů k 31.12.2022. Zkrátka určitě by se valné hromady mělo zájem „zúčastnit“ více než fyzicky přítomných sotva 0,5 % akcionářů. Zákon i technické prostředky to již umožňují, dokonce včetně také hlasování – jen ale chtít…

Kodex ČEZ přitom dokonce o takové variantě hovoří v souvislosti s pravidly Varšavské burzy. Firma však mj. uvádí: „Takovou možnost společnost, s přihlédnutím k velkému množství akcionářů společnosti, nepovažuje za dostatečně bezpečnou z hlediska nutnosti vyloučení jakýchkoli technických obtíží, které by mohly ohrozit nerušený průběh valné hromady.“ Jak známo existuje přitom třeba bankovní identita, která jednoznačně identifikuje osobu. Díky ní například Komerční banka již nabízí firmám vyvinutou aplikaci pro online hlasování na valné hromadě.

Co si aktuálně myslí management ČEZ o akcionářích, uvidíme na valné hromadě. Loni je evidentně měl zařazeny jako fotbalové rowdies. Bezpečnostní kontrola u vstupu (včetně rámu) byla totiž pečlivější než na kdekterém rizikovém fotbalovém zápasu. Kupodivu však žádné boxery či petardy nekompromisní ostrahou zabaveny nebyly, jen pití a svačiny. Zkrátka v sále akcionáři museli, na rozdíl od managementu, lidově řečeno sušit hubu. A kontrolu si navíc museli vždy zopakovat, když si například jen potřebovali odskočit na toaletu. Pořídit si fotku třeba Beneše bylo rovněž zapovězeno, jako by valná hromada byla turné světové hudební hvězdy. Nutno dodat, že akcionáři měli nárok vystát si frontu na přidělené občerstvení. Tedy odměnit se na celodenním setkání kromě pití dvěma chlebíčky.

Libor Stoklásek – AlgoImperial
Jan Němeček – BH Securities
Tomáš Pfeiler – CYRRUS
Marco Marinucci – Generali Investments CEE, investiční společnost
Jiří Zendulka – Kurzy.cz
Aleš Charvát – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

zpět na článek