5.6.2023 | Svátek má Dobroslav


BIG Expert – zahraniční trhy

31.3.2023

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 27. 3. 2023.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

graf_31

Názory experta:
Jan Berka, Roklen Holding
První test odolnosti výhledu nižších sazeb

Trh americké centrální bance nevěří. Poznali jsme to tehdy, když guvernér Powell na březnovém zasedání zdůraznil, že Fed letos neplánuje snižovat sazby. Aktualizovaná prognóza se od té prosincové příliš nelišila, trhy však začaly pracovat se scénářem blížící se recese. A na tu dle jejich výhledu bude muset centrální banka reagovat snížením úroků.

V době nejpesimističtější výhledu, ke kterému přispělo i dění v americkém bankovním sektoru, trh čekal snížení sazeb o 75 bodů ve druhé polovině roku. Pro ten příští pak v jednu chvíli zaceňoval snížení o více než jeden procentní bod. To nás dostalo na hodnoty poklesu úroků o bezmála 200 bodů – až na úrovně 3 % - za dobu roku a půl. Hranici 3 % přitom Fed v rámci prognózy čeká až v roce 2025.

V průběhu končícího týdne trhy predikci lehce zkorigovaly na zhruba 60bodové snížení ve druhé polovině roku a na sto bodů v roce 2024. Výše se posunuly i výnosy amerických dluhopisů. Střední splatnost dvou let se dostala z minima pod 3,8 % zpět nad 4 %, delší, konkrétně desetiletý výnos pak přidal zhruba dvacet bodů, což ho dostalo nad 3,5 %. Situace zůstává křehká. Opětovnou poptávku po bondech, a s ní i sázky na nižší sazby, může nastartoval další problém amerického bankovního sektoru.

Doposud ale žádný nevidíme. Situace kolem banky First Republic Bank, která byla pod významným tlakem, se, zdá se, uklidnila. Dle některých informací už dokonce ani nehledá kupce. Nervozita panuje kolem společnosti Charles Schwab, z níž odtékají depozita, avšak zatím bez citelnějšího dopadů na celkovou tržní náladu. Pokud tento stav přetrvá, trhy se budou moci opět soustředit na makroekonomický vývoj. První příležitost budou mít již v pátek.

V americké ekonomice bude zveřejněna inflace měřená indexem výdajů na osobní spotřebu za únor. Nejsledovanější přitom bude jádrový index, u něhož trh očekává setrvání na meziročním růstu o 4,7 %. To by znamenalo, že se již čtyři měsíce po sobě držíme v pásmu 4,6-4,8 %, což je jasným potvrzením odolnosti inflace, na kterou musí centrální banka odpovědět. U obou indexů, celkového i jádrového, bude hrát roli vyšší srovnávací základna.

Oproti trhu předpokládáme, že by Fed v květnu mohl (naposledy) zvýšit sazby o 25 bodů, aby se tak dostal na prognózovaný vrchol úroků v cyklu v pásmu sazeb 5-5,25 %. Pokud by ale páteční report o inflaci překvapil nad očekávání vyšším číslem, trh by dost možná čekalo přecenění úrokového výhledu směrem k námi odhadovaným úrovním (a to minimálně z krátkodobého hlediska). Rizikem by v takovém případě byl silnější dolar a vyšší výnosy ve středních splatnostech.

Obdobně jsme to viděli u prvních odhadů evropské inflace za březen, konkrétně u Španělska a Německa. U obou celková inflace klesla díky cenám energií a efektu srovnávací základny, jádrová však zůstala bez výraznější změny. Výsledkem bylo euro nad hranicí 1,0900 EURUSD a vyšší výnosy podél celé výnosové křivky, zejména pak u střední části.

Libor Stoklásek – AlgoImperial
Jan Němeček – BH Securities
Tomáš Pfeiler – CYRRUSMarco Marinucci – Generali Investments CEE, investiční společnost
Jiří Zendulka – Kurzy.cz
Aleš Charvát – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.