4.2.2023 | Svátek má Jarmila


BIG Expert – zahraniční trhy

3.6.2022

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 30. 5. 2022.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

13

Názory experta:

Jiří Zendulka, Kurzy.cz

Pražská burza skýtá titul s více než 30% potenciálem

Na akciových trzích lze najít spoustu titulů nabízejících nemalý kurzový růstový potenciál vztažený k cílovým cenám analytických doporučení. Zkrátka takové tituly jsou v daný okamžik dle analytiků kurzově podhodnoceny, většinou ani ne ve vztahu k aktuálnímu, nýbrž budoucímu očekávánému hospodaření. Na trhu však lze občas nalézt tituly skýtající růstový potenciál z jiného důvodu/pohledu. Řeč je o převzetí či fúzi společnosti.

Na Wall Street je v tomto ohledu v posledních týdnech asi nejviditelnějším titulem Twitter. Tedy společnost, která má zmizet z burzy díky zájmu Elona Muska. Ze strany soukromé osoby gigantická transakce převzetí v celkovém objemu takřka 44 mld. USD, která dle všeho, pokud dojde na realizaci, bude nakonec financována také dalšími investory. V celé záležitosti však „ruka v rukávu“ vlastně definitivně není, což se odráží i na ceně akcií Twitter (TWTR). Ty se poslední dobou obchodují zhruba pětinu pod očekávanou cenou převzetí, resp. skýtají tak při současném nákupu možný více než 30% růstový potenciál.

Podobný možný výnos, navíc v porovnání nejspíše v mnohem kratším časovém horizontu, lze nalézt na pražské burze. Zde obchodované akcie Avast by totiž měly podobně zmizet z burzy již do konce roku. Alespoň dle posledních vyjádření firmy, resp. také přebírající NortonLifeLock. Dohodnutá a akcionáři schválená transakce mezi oběma společnostmi měla být již dokonce završena letos v únoru, resp. pak v úvodu dubna, jenže ji nakonec zastavil britský antimonopolní regulátor. Přestože na jiných trzích regulátoři dali transakci zelenou, na ostrovech začal její přezkum, resp. zda nemůže následně vzniklý antivirový gigant narušit hospodářskou soutěž.

V návaznosti na odložení termínu fúze se akcie Avast v březnu skokově propadly pod hranici 170 Kč. Nejspíše v kontextu pak obecného globálního prodejního sentimentu na technologiích v posledních týdnech navíc jakoby ještě stále nemohly najít své dno. Akcie Avast se přitom ve vidině dubnové fúze v březnu vyšplhaly na pražské burze na nová historická maxima dokonce až těsně k hranici 200 Kč. A důvod byl prostý – parametry zmiňované fúze.

Právě ty otevírají cestu z aktuálního pohledu pro možné zhruba 30% zhodnocení, navíc během půl roku. V přepočtu na roční bázi (p.a.) lze tedy vlastně hovořit o možném potencionálním 60% zhodnocení. V případě uskutečnění fúze za dohodnutých podmínek mezi NortonLifeLock a Avast bude konečný výsledek možného výnosu ovlivněn vlastně jen dvěma parametry. Především kurzem koruny k dolaru a také kurzem akcií NortonLifeLock.

Kdo totiž bude držet akcie Avast nakoupené na pražské burze, příp. RM-Systému, bude mít nárok na tzv. hotovostní vypořádání fúze. Za každou akcii Avast má totiž dle podmínek transakce získat 7,61 USD a k tomu 0,0302 akcie NortonLifeLock (NLOK).

Pokud vezmeme v úvahu současný kurz koruny k dolaru (cca 23 Kč/USD) lze hovořit o hotovostním příjmu 175 Kč. Akcie NortonLifeLock (NLOK) se ve vidině fúze v únoru obchodovaly i nad hladinou 30 USD. Poslední týdny se drží pod hranicí 25 USD. Pokud vezmeme pro výpočet „konzervativní“ kurz 24 USD, lze vzhledem k získání zmiňovaných 0,0302 akcie NLOK hovořit o dalších aktivech v hodnotě 0,725 USD. Při kurzu 23 Kč/USD tedy 16,70 Kč. Souhrn dvou uváděných částek tedy činí cca 191,70 Kč. Akcie Avast ve čtvrtek na pražské burze uzavřely na 143,60 Kč, tedy ke zmiňované sumě indikují potenciál 33,5 %.

V dolarovém vyjádření celkovou výše vypočítanou sumu cca 8,33 USD za akcii Avast, tedy pro českého investora primárně ovlivní zmiňovaný budoucí kurz koruny k dolaru. Při posílení koruny třeba až na 20 Kč/USD by se daná suma smrskla jen na necelých 167 Kč. Tedy vzhledem k současné ceně akcií Avast lze mluvit o 16% potenciálu. Případné oslabení koruny oproti současnosti by naopak uváděnou více než 30% výnosnost ještě navýšilo.

Zda na výše uvedené dojde, bude samozřejmě záležet na zmiňovaném regulátorovi, potažmo obecně naplnění valnými hromadami schválených vzájemných dohod společností. Zrušená vlastně podobná transakce mezi skupinou PPF a MONETA může být pro investory určitým odstrašujícím příkladem. Samozřejmě téměř žádná investice však není bez rizika. Výše uvedené navíc není doporučením k obchodu, nýbrž shrnutím veřejně dostupných faktů v dané záležitosti (nezmiňuje možnou naopak více „akciovou“ variantu fúze, kterou si však mohou zvolit jen akcionáři v Británii).

Doplnit ještě závěrem lze, že na akciích Avast jakoby domácí investoři byli více optimističtí. Tedy alespoň v porovnání pro titul s domovským Londýnem, jelikož na pražské burze se akcie Avast řadu týdnů obchodují s prémií. Mnohdy i 3 korunovou…

Jan Němeček - BH Securities

Tomáš Pfeiler – CYRRUS

Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost

Libor Stoklásek – Imperial Finance

Jiří Zendulka - Kurzy.cz

Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.